Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Spolok lekárov Záhoria

REGISTRÁCIA DO SPOLKU LEKÁROV ZÁHORIA SLS

Spolok lekárov záhoria (SLZ) je v SLS registrovaný pod číslom 133. Záujemca o členstvo v spolku pošle vyplnené tlačivo prihlášky na adresu:

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
CUKROVA 3
813 22 BRATISLAVA

 

 

Spolok lekárov Záhoria je súčasťou Slovenskej  lekárskej spoločnosti (www.sls.sk, skr. SLS).  Je  neziskovou, nepolitickou a neštátnou organizáciou, ktorej dobrovoľnými členmi sú lekári a iní zdravotnícki pracovníci zo Skalice, Senice, Myjavy a Malaciek. Myšlienka založiť združenie, ktorého cieľom by bolo zvyšovanie odbornej úrovne lekárov, vznikla v roku 1973 a prvá zdokumentovaná schôdza sa uskutočnila v roku 1975 v Senici. 
Svoju ideu vzdelávania napĺňa spolok aj dnes. Pravidelne v januári organizuje regionálne sympózium s názvom Kleiblove lekárske dni Záhoria a okrem toho je dvakrát do roka organizátorom regionálnych vedeckých schôdzí, ktoré sa konajú v Smrdákoch a Myjave. 

140. regionálna vedecká schôdza Spolku lekárov Záhoria sa uskutoční 16.5.2019 v Liečebných kúpeloch Smrdáky.

POZVÁNKA  

 

Podrobné informácie o činnosti spolku (odkaz na oficiálnu stránku SLZ)

 

KLEIBLOVE DNI

Vedecká konferencia pod názvom Kleiblove lekárske dni Záhoria nesie názov podľa prvého predsedu spolku MUDr. Karola Kleibla, CSc., ktorý bol v Skalici primárom kožného oddelenia. Odvtedy sa vedecká konferencia koná pravidelne každý rok v mesiaci január, pričom jeho odborná úroveň sa neustále zvyšuje. 

POZVÁNKA NA KONFERENCIU 2020 (PDF)

 

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.