Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Dobrovoľník

DOBROVOĽNÍK

 

Očakávame, že realizovaním tohto projektu sa podarí  do nemocnice vniesť viac ľudského kontaktu, čím sa posilní duševná pohoda pacienta. Tiež chceme smerovať postoj pacienta  k aktívnej spolupráci pri jeho uzdravovaní, poskytnúť pomoc pri preklenutí  náročných chvíľ v nemocnici, vyplniť voľný čas pacientovi čítaním, rozhovorom, modlením a inými aktivitami. 

Mgr. Silvia Kovaříčková na poste námestníka pre ošetrovateľskú starostlivosť

 

Projekt Dobrovoľník v nemocnici bol spustený vo FNsP Skalica, a.s. v r. 2014 na oddeleniach neurológie, pediatrie a vnútorného lekárstva. 

V čom spočíva činnosť dobrovoľníka?

Dobrovoľník nezištne venuje svoj čas pacientovi. Sprevádza ho po areáli (park, bufet a i.), poskytuje mu sociálne poradenstvo, pomáha pacientovi adaptovať sa na cudzie (nemocničné) prostredie v novej situácii. Podlomené zdravie a samota často vyústia do psychickej nepohody. Vtedy sa môžu pridružiť  úzkostné stavy, objavujú sa depresie, smútok, strach z neznámeho prostredia, pocity izolácie, obmedzenia až stavy beznádeje. Prítomnosť iného človeka, ktorý sa zaujíma o nás v tejto neľahkej životnej situácii a snaží sa nás pochopiť, pomáha preklenúť ťažké chvíle v nemocnici a vyrovnať sa s odlúčením. Dobrovoľník pristupuje k pacientom v duchu tolerancie a znášanlivosti. Samozrejmosťou je dodržiavanie zásady mlčanlivosti.

Čo dobrovoľník nikdy nerobí?

Dobrovoľník v žiadnom prípade nezastupuje zdravotnícky personál. Hlavnou zásadou dobrovoľníckej služby je, že nesmie narušovať liečebný režim a organizáciu práce v nemocnici a  vhodne dopĺňa prácu odborného personálu tam, kde je to možné.

Kto môže byť dobrovoľníkom v nemocnici?

Pre výkon dobrovoľníckej činnosti nie sú rozhodujúce vek ani pohlavie. Za výhodu možno považovať prax na pozícii zdravotníckeho pracovníka, psychológa alebo pedagogické skúsenosti. Za určujúce ale považujeme skôr emocionálnu inteligenciu, vyrovnanosť a osobnostné vlastnosti. Prirodzená schopnosť vypočuť si druhých, komunikatívny, empatický, citlivý, ale asertívny prístup sú pre túto činnosť asi najpodstatnejšie. 

 

Oznamy

SONO bedrových kĺbov novorodencov v pôrodnici

31.12.2020 : Všetci novorodenci, ktorí od marca 2020 opúšťajú skalickú pôrodnicu, majú skríning bedrových kĺbov vykonaný. Sonografické vyšetrenie aktuálne vykonávame na novorodeneckom oddelení v rámci hospitalizácie na pôrodnici.
V prípade, že ide o rodičku, ktorá nerodila v Skalici alebo z iného dôvodu nemá dieťatko vyšetrenie absolvované, môže sa objednať na SONO bedrových kĺbov na č.t. 034 69 69 249. Ďakujeme za pochopenie.


Reumatologická ambulancia

01.08.2020 - 27.11.2020 : Reumatologická ambulancia FNsP Skalica je z dôvodu vzdelávania lekára v období od augusta do novembra mimo prevádzku. Všetkým pacientom objednaným na uvedené obdobie bol pridelený náhradný termín. O zrušení pôvodného termínu boli informovaní SMS správou. Informácia o náhradnom termíne je zasielaná pacientom tiež formou SMS správy. Pacienti sa môžu informovať na pridelené termíny aj v klientskom centre, a to telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) alebo osobne (vestibul hlavnej budovy, 6.00 – 15.30 hod.). S požiadavkou na predpis liekov kontaktujte prosím vášho všeobecného (obvodného) lekára. Ďakujeme za pochopenie.


BLOKOVANIE HOVOROV DO AMBULANCIÍ

31.12.2020 : Pre ambulancie v rezervačnom systéme MaPa sú telefonické hovory do ambulancií v čase od 8.00 do 13.00 hod. blokované (10 ambulancií). Pacienti môžu kontaktovať v tomto čase pre účely rezervácií klientske centrum - 034 69 69 206 (-207). Oznam platí na neurčito.


DARUJ KRV: Odbery výhradne pre objednaných darcov (transfuziologické oddelenie)

28.12.2020 - 29.12.2020 : ZATVORENÉ: Neprijímame darcov krvi. Ďakujeme za pochopenie.

07.12.2020 : PLNÝ STAV: Neprijímame darcov krvi z dôvodu nahláseného skupinového odberu. Ďakujeme za pochopenie.


ONKOLOGICKÉ VYŠETRENIA

14.10.2020 - 31.12.2020 : Onkologická starostlivosť je počas mimoriadnej situácie poskytovaná nasledovne:
Plánované odbery a kontrola pacienta sa vykonávajú po telefonickom objednaní na tel. číslach 034 69 69 365 (MUDr. Nečas) alebo 034 69 69 463 (MUDr. Mišová).
Akútne stavy a zhoršení pacienti sú vybavovaní priebežne.
Pacienti objednaní na podanie chemoterapie sú vybavovaní podľa objednania.
Pacientov,  ich rodinných príslušníkov a sprievodcov žiadame, aby dodržiavali hygienické nariadenia (rúško, dezinfekcia rúk, odstup).
Ďakujeme za pochopenie.   


Nefrologická ambulancia (prim. MUDr. Miroslav Červeň)

23.11.2020 - 27.11.2020 : Amb. je mimo prevádzku.


Infektologická ambulancia (MUDr. A. Hottmarová)

19.11.2020 - 27.11.2020 : Amb. je mimo prevádzku do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.