Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

FBLR poskytuje  preventívnu, diagnostickú a liečebnú starostlivosť pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov všetkých vekových kategórií. Fyzioterapia je súčasťou liečby širokej palety ochorení predovšetkým pohybového aparátu, ortopedických, neurologických, reumatologických pacientov, ako aj poúrazových stavov dospelých a detí. Oddelenie disponuje modernými prístrojmi a vybavením,  ktoré umožňuje poskytnutie služieb nadštandardnej kvality.

SAMOPLATCOVIA

V prípade individuálneho záujmu môžu službu fyzioterapeutickej starostlivosti využiť aj klienti, u ktorých záujem o službu nie je podložený zdravotnou indikáciou (bez odporúčania lekára). Procedúry sú spoplatnené podľa cenníka výkonov a služieb uskutočňovaných na vlastnú žiadosť osoby a výkonov poskytovaných nad rámec krytia zdravotného poistenia.

DARČEKOVÉ POUKAZY

K nákupu liečebno-relaxačných procedúr oddelenia FBLR je možné využiť aj darčekové poukazy, ktoré sú v predaji priamo na oddelení FBLR u vedúceho fyzioterapeuta.

 

PERSONÁLNE OBSADENIE

Lekár: 
Natalie Schröderová

Vedúci fyzioterapeut:
Mgr. Jaroslava Hlavatá
(34) 69 69 439
jaroslavahlavata@nspskalica.sk

VSTUP NA ODDELENIE

pavilón A (hlavná budova), prízemie
Pri vstupe do budovy vchodom od Koreszkovej ulice sa dajte vpravo. Oddelenie FBLR sa nachádza v renovovanej časti za ortopedickými ambulanciami.

PREVÁDZKOVÁ DOBA

07.00 - 15.30 hod.

KONTAKTY

(34) 69 69 344 - objednávanie pacientov na ambulantné vyšetrenia a procedúry,
(34) 69 69 344 - objednávanie samoplatcov na procedúry oddelenia,
(34) 69 69 439 - nákup darčekových poukazov

CENY

cenník (pdf)

VYBRANÉ TERAPIE

 

ÚSEKY FBLR

Podľa toho, aká zložka (pohyb, ťah, tlak, teplo, pasívne polohovanie, elektrická energia, magnetické pole) alebo kombinácia viacerých zložiek pôsobí na organizmus, rozdeľujeme terapie oddelenia nasledovne:

  • Pohybová terapia (bežné ako aj špeciálne metodiky - podľa Kabáta, Vojtu, Bobatha, Kaltenborna, Brunkowovej, Mojžíšovej, propriorecepcia podľa Freemana, SM systém, mäkké a mobilizačné techniky, dychová gymnastika, facilitačné techniky, napr. loptičkovanie...)
  • Mechanoterapia (masáže, polohovanie, motodlaha, ručné trakcie, manuálna lymfodrenáž, kineziotaping,..)
  • Elektroterapia (ultrazvuk, magnetoterapia, dištančná elektroterapia, TENS, krátkovlnná diatermia, elektrodiagnostika, vyšetrenie IT krivky, elektrostimulácia, elektrogymnastika, DD prúdy, TENS, Träbertove prúdy, interferenčné prúdy – vákuová jednotka, Rebox
  • Termoterapia (parafínové zábaly, rašelinové obklady)
  • Iné terapie (plynové injekcie)

Ambulancia FBLR

Kompenzačné pomôcky sa predpisujú na ambulancii v utorok a vo štvrtok. Viac informácií o režime a službách ambulancie sa dozviete v sekcii ambulancie.

Školská televízia TV GYM pri Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici sa podieľa na výrobe propagačných materiálov (videí) pre nemocnicu

(34) 69 69 344

Oznamy

SONO bedrových kĺbov novorodencov v pôrodnici

31.12.2020 : Všetci novorodenci, ktorí od marca 2020 opúšťajú skalickú pôrodnicu, majú skríning bedrových kĺbov vykonaný. Sonografické vyšetrenie aktuálne vykonávame na novorodeneckom oddelení v rámci hospitalizácie na pôrodnici.
V prípade, že ide o rodičku, ktorá nerodila v Skalici alebo z iného dôvodu nemá dieťatko vyšetrenie absolvované, môže sa objednať na SONO bedrových kĺbov na č.t. 034 69 69 249. Ďakujeme za pochopenie.


Reumatologická ambulancia

01.08.2020 - 27.11.2020 : Reumatologická ambulancia FNsP Skalica je z dôvodu vzdelávania lekára v období od augusta do novembra mimo prevádzku. Všetkým pacientom objednaným na uvedené obdobie bol pridelený náhradný termín. O zrušení pôvodného termínu boli informovaní SMS správou. Informácia o náhradnom termíne je zasielaná pacientom tiež formou SMS správy. Pacienti sa môžu informovať na pridelené termíny aj v klientskom centre, a to telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) alebo osobne (vestibul hlavnej budovy, 6.00 – 15.30 hod.). S požiadavkou na predpis liekov kontaktujte prosím vášho všeobecného (obvodného) lekára. Ďakujeme za pochopenie.


BLOKOVANIE HOVOROV DO AMBULANCIÍ

31.12.2020 : Pre ambulancie v rezervačnom systéme MaPa sú telefonické hovory do ambulancií v čase od 8.00 do 13.00 hod. blokované (10 ambulancií). Pacienti môžu kontaktovať v tomto čase pre účely rezervácií klientske centrum - 034 69 69 206 (-207). Oznam platí na neurčito.


DARUJ KRV: Odbery výhradne pre objednaných darcov (transfuziologické oddelenie)

28.12.2020 - 29.12.2020 : ZATVORENÉ: Neprijímame darcov krvi. Ďakujeme za pochopenie.

07.12.2020 : PLNÝ STAV: Neprijímame darcov krvi z dôvodu nahláseného skupinového odberu. Ďakujeme za pochopenie.


ONKOLOGICKÉ VYŠETRENIA

14.10.2020 - 30.11.2020 : Onkologická starostlivosť je počas mimoriadnej situácie poskytovaná nasledovne:
Plánované odbery a kontrola pacienta sa vykonávajú po telefonickom objednaní na tel. číslach 034 69 69 365 (MUDr. Nečas) alebo 034 69 69 463 (MUDr. Mišová).
Akútne stavy a zhoršení pacienti sú vybavovaní priebežne.
Pacienti objednaní na podanie chemoterapie sú vybavovaní podľa objednania.
Pacientov,  ich rodinných príslušníkov a sprievodcov žiadame, aby dodržiavali hygienické nariadenia (rúško, dezinfekcia rúk, odstup).
Ďakujeme za pochopenie.   


Nefrologická ambulancia (prim. MUDr. Miroslav Červeň)

23.11.2020 - 27.11.2020 : Amb. je mimo prevádzku.


Infektologická ambulancia (MUDr. A. Hottmarová)

19.11.2020 - 27.11.2020 : Amb. je mimo prevádzku do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.