Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk
 • Domov
 • Hosťovský pobyt

Hosťovský pobyt

 • Potrebujete aby sme sa postarali o Vašich blízkych?
 • Staráte sa o príbuzného a ochorela Vám opatrovateľka?
 • Chcete vymaľovať alebo zrekonštruovať dom?
 • Potrebujete ísť na dovolenku?
 • Nemôžete sa adekvátne starať o príbuzného po hospitalizácii?
 • Ukončili ste hospitalizáciu a ešte nemáte vybavené Zariadenie sociálnych služieb?
Krátkodobá opatera na lôžkovom oddelení nemocnice. 

Jedná sa o službu prevažne hotelového typu, ktorá zahŕňa ubytovanie a ošetrovateľskú starostlivosť. HP je určený pre tých, ktorých zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu, ale oni sami alebo ich príbuzní požadujú krátkodobú starostlivosť v nemocničnom zariadení. 

Cena za každých aj začatých 24 hodín, vrátane stravy

 • 45€ - gynekologicko-pôrodnícke odd., chirurgické odd., neurologické odd., pediatrické odd., ortopedické odd., otorinolaryngologické odd, odd. vnútorného lekárstva
 • 20€ - urologické oddelenie
NÁLEŽITOSTI PRIJATIA OSOBY NA HOSŤOVSKÝ POBYT (HP):
 • podpísaná  zmluva o hosťovskom pobyte 
  -zmluva sa uzatvorí najviac na 7 dní s možnosťou predĺženia,
  -zmluva obsahuje zoznam osobných vecí hosťujúcej osoby
 • uhradený pobyt (doklad o zaplatení pobytu)
 • osobné veci v množstve nevyhnutnom na celú dĺžku pobytu (lieky, zdravotnícke pomôcky, ošetrovacie potreby, odev, predmety osobnej potreby a iné) 

 

 

 

Klient je umiestnený na dvoj-, troj- alebo štvorlôžkovú izbu podľa prevádzkových možností oddelenia.

Počas hosťovského pobytu sa od klienta vyžaduje, aby sa riadil domácim poriadkom oddelenia a rešpektoval pokyny personálu a návštevný poriadok nemocnice.

Klient môže byť  s ohľadom na prevádzkové možnosti oddelenia premiestnený na iné oddelenie (vždy po vzájomnej dohode).

Ak dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu, prijímateľovi je poskytnutá náležitá ambulantná starostlivosť.

V prípade, že sa hosťovský pobyt ukončí skôr ako je zmluvne dané,  objednávateľ má právo na vrátenie časti sumy (napr. z dôvodu hospitalizácie klienta pri zhoršení zdravotného stavu).

V prípade záujmu kontaktujte inšpekčnú izbu vybraného lôžkového oddelenia nemocnice na tel. čísle 034 69 69 111.

 

 

 

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.