Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk
 • Domov
 • Klient dopravnej zdravotnej služby

Klient dopravnej zdravotnej služby

Dopravná zdravotná služba (ďalej DZS) Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica (ďalej FNsP Skalica) zabezpečuje plánované prevozy pacientov, ktorí nie sú v ohrození života. Je to služba súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Sanitné vozidlá tu plnia funkciu akýchsi „zdravotných taxíkov“ a pravidlá, za akých sú prideľované pacientom, určujú zdravotné poisťovne. 

 • 1.INDIKOVNÁ PREPRAVA
 • 2.NEINDIKOVANÁ PREPRAVA
 • 3.OVERENIE DOSTUPNOSTI PREPRAVY
 • 4.PRENÁJOM VOZIDIEL K INÉMU ÚČELU

 

INDIKOVANÁ PREPRAVA

DZS realizuje prepravu pacientov na základe príkazu na prepravu. Žiadanku vystavuje ošetrujúci lekár  v súlade s indikačnými kritériami poisťovní (poisťovňami stanovené zdravotné dôvody, ktoré vedú k nároku na prepravu pacienta). To, že pacient spĺňa indikačné kritérium poisťovne a má nárok na prepravu neznamená, že za ňu neplatí. Platná legislatíva SR vymedzuje prípady, kedy je poistenec  oslobodený od platby za prepravu sanitným vozidlom DZS. 

Indikačné kritériá poisťovní

Lekár môže požiadať o prepravu pacienta sanitným vozidlom len v odôvodnených prípadoch. Ide o tzv. indikačné kritériá poisťovní.  Poistenec  Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) má nárok na prepravu sanitným vozidlom v týchto prípadoch:

 • prevoz pacienta do/z cudziny po schválení liečby poisťovňou,
 • prevoz pacienta počas hospitalizácie na vyššie odborné pracovisko,
 • prevoz pacienta, ktorý vyžaduje zvláštny protiepidemický režim,
 • prevoz pacienta v súvislosti s chemoterapiou, rádioterapiou pri liečbe zhubného ochorenia,
 • prevoz pacienta do kúpeľov po priamo skončenej hospitalizácii,
 • prevoz imobilného pacienta, ktorý nie je schopný pre svoje ochorenie samostatného pohybu a transportu prostriedkami verejnej dopravy.

Podobným spôsobom majú určené indikačné kritériá pre prevoz pacienta aj poisťovne DÔVERA a UNION. 

Platby za indikovanú prepravu 

Indikovaná preprava pacienta dopravnou zdravotnou službou je až na legislatívou stanovené výnimky platenou službou. Pri poskytovaní dopravy je teda výška úhrady poistenca za 1 kilometer jazdy  presne stanovená (0,10 eur za 1 km prepravy v zmysle Cenníka výkonov a služieb FNsP Skalica ku 1.12.2017). Vodič sanitného vozidla po ukončení  prepravy vyberie platbu od pacienta a odovzdá mu doklad o platbe.

Poistenci oslobodení od platby za indikovanú prepravu

Za prepravu sanitným vozidlom dopravnej zdravotnej služby poistenec neplatí:

 • v prípade, ak je zaradený do chronického dialyzačného programu, transplantačného programu,
 • v prípade onkologickej alebo  kardiochirurgickej liečby,
 • pri ťažkom zdravotnom postihnutí (ZŤP). ZŤP osoba je oslobodená od platby za prepravu len za predpokladu, že v Komplexnom posudku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny má uvedené, že je odkázaná na individuálnu prepravu motorovým vozidlom.,
 • nositeľ ocenenia zlatej Janského plakety, diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily (nositeľ ocenenia sa preukazuje kartou držiteľa príslušného ocenenia).

 

NEINDIKOVANÁ PREPRAVA

Klienti Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica si môžu prostredníctvom svojho lekára zažiadať o prepravu DZS aj mimo indikačné kritériá svojej poisťovne. Pridelenie sanitného vozidla v takomto prípade je predmetom dohody a odvíja sa vždy od kapacitných možností  DZS. Týka sa to najmä prepravy pacientov do zariadení sociálnych služieb. Bez indikácie lekára na prepravu zaplatia pacienti za každý kilometer prepravy dopravnou zdravotnou službou 0,5 Eur v zmysle Cenníka výkonov a služieb FNsP Skalica.

 

OVERENIE DOSTUPNOSTI PREPRAVY

Objednanú prepravu si možno osobne alebo telefonicky preveriť na pracovisku dispečingu počas prevádzkovej doby pracoviska.

Umiestnenie     

Hlavná budova (pavilón A), prízemie, časť urgentný príjem.

Kontakt

(34) 69 69 444

Prevádzková doba dispečingu

PO - PI: 7.00 - 15.30 hod.           

 

PRENÁJOM VOZIDIEL K INÉMU ÚČELU

Nemocnica v prípade voľných prepravných kapacít poskytuje vozidlá DZS s vodičom alebo sanitné vozidlá (RZP a RLP) s posádkou na športové a kultúrno-spoločenské podujatia. Výška úhrady v takomto prípade závisí od počtu najazdených kilometrov a od času stráveného na danom podujatí.

Služba je spoplatnená podľa Cennika komerčných služieb.

KONTAKT:                

Ľubica Bučková (sekretariát riaditeľa)
t: (34) 66 44 933
e-mail: sekretariat@nspskalica.sk

 

Oznamy

SONO bedrových kĺbov novorodencov v pôrodnici

31.12.2020 : Všetci novorodenci, ktorí od marca 2020 opúšťajú skalickú pôrodnicu, majú skríning bedrových kĺbov vykonaný. Sonografické vyšetrenie aktuálne vykonávame na novorodeneckom oddelení v rámci hospitalizácie na pôrodnici.
V prípade, že ide o rodičku, ktorá nerodila v Skalici alebo z iného dôvodu nemá dieťatko vyšetrenie absolvované, môže sa objednať na SONO bedrových kĺbov na č.t. 034 69 69 249. Ďakujeme za pochopenie.


Reumatologická ambulancia

01.08.2020 - 27.11.2020 : Reumatologická ambulancia FNsP Skalica je z dôvodu vzdelávania lekára v období od augusta do novembra mimo prevádzku. Všetkým pacientom objednaným na uvedené obdobie bol pridelený náhradný termín. O zrušení pôvodného termínu boli informovaní SMS správou. Informácia o náhradnom termíne je zasielaná pacientom tiež formou SMS správy. Pacienti sa môžu informovať na pridelené termíny aj v klientskom centre, a to telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) alebo osobne (vestibul hlavnej budovy, 6.00 – 15.30 hod.). S požiadavkou na predpis liekov kontaktujte prosím vášho všeobecného (obvodného) lekára. Ďakujeme za pochopenie.


BLOKOVANIE HOVOROV DO AMBULANCIÍ

31.12.2020 : Pre ambulancie v rezervačnom systéme MaPa sú telefonické hovory do ambulancií v čase od 8.00 do 13.00 hod. blokované (10 ambulancií). Pacienti môžu kontaktovať v tomto čase pre účely rezervácií klientske centrum - 034 69 69 206 (-207). Oznam platí na neurčito.


ONKOLOGICKÉ VYŠETRENIA

14.10.2020 - 30.11.2020 : Onkologická starostlivosť je počas mimoriadnej situácie poskytovaná nasledovne:
Plánované odbery a kontrola pacienta sa vykonávajú po telefonickom objednaní na tel. číslach 034 69 69 365 (MUDr. Nečas) alebo 034 69 69 463 (MUDr. Mišová).
Akútne stavy a zhoršení pacienti sú vybavovaní priebežne.
Pacienti objednaní na podanie chemoterapie sú vybavovaní podľa objednania.
Pacientov,  ich rodinných príslušníkov a sprievodcov žiadame, aby dodržiavali hygienické nariadenia (rúško, dezinfekcia rúk, odstup).
Ďakujeme za pochopenie.   


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.