Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Kontakty

ADRESA:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.
Koreszkova 7
909 82 Skalica

IČO: 44444761
DIČ 2022726926

 
KONTAKT:

Telefón: +421 (34) 664 49 51-5
Fax: +421 (34) 664 55 63

www.nspskalica.sk

SEKRETARIÁT RIADITEĽA                   

Ľubica Bučková
(34) 66 44 933
e-mail: sekretariat@nspskalica.sk

 

 

Priamy kontakt na zdravotnícke pracovisko:

+421 (34) 69 69 +klapka

 

AMBULANCIE

198     Anestéziologická a. 
328     Diabetologická a. (al. 267)
340     EKG v.
413     ERGOMETRIA v.                  
235     FBLR (rehabilitácie) a. 
465     Gastroenterologická a.      
329     Gynekologická a. (al. 297)
390     Hematologická a. (al. 405)
358     Chirurgická a. 
346     Infektologická a.
247     Imunoalergologická a.
447     Kardiologická a. 1,2
395     Nefrologická a.
484     Neurologická a.
276     Oftalmologická (očná) a.
365     Onkologická a. 1 (MUDr. Nečas) 
463     Onkologická a. 2 (MUDr. Mišová) 

467     Ortopedická a. 1 (MUDr. Černý)
398     Ortopedická a. 2 
177     Pľúcna a. /inšpekčná miestnosť/
172     Reumatologická a.
264     Urologická a. 1
268     Urologická a. 2
370     Ušno-nosovo-krčná a. (ORL)
309     Ušno-nosovo-krčná a. (ORL)
140     A. vnútorného lekárstva 1 (interná), Urgentného príjmu 
148     A. vnútorného lekárstva 2 (interná)

PEDIATRICKÉ AMBULANCIE 
(DETSKÉ VYŠETRENIA)

246     Neonatologická a. (novorodenci)
246     Pediatrická a.
246     Ped. nefrologická a. (obličky)
241     Ped. neurologická a. 

 

LÔŽKOVÉ ODDELENIA (inšpekčné izby)

232     O. anestéziológie a intenzívnej medicíny (ARO)
308     Gynekológia
266     Chirurgia - časť A
126     Chirurgia - časť B
249     Neonatológia - novorodenci
336     Neurológia - prízemie
162     Neurológia - poschodie
106     Ortopédia
245     Pediatria
437     Pôrodnica
486     Urológia
379     Ušno-nosovo-krčné (Otorinolaryngologické o.)
493     Vnútorného lekárstva (interné) - časť A 
272     Vnútorného lekárstva (interné) - časť B
377     Vnútorného lekárstva (interné) - časť C

ĎALŠIE PRACOVISKÁ

439  Darčekové poukazy na nákup fyziatricko-rehabilitačných terapií
498  Dialyzačné stredisko (dialýza) – inšpekčná izba
396  Epidemiológ
161  Lekáreň nemocničná
181  Oddelenie centrálnej sterilizácie (vedúca sestra)
294  Oddelenie klinickej biochémie a hematológie
152  Oddelenie klinickej mikrobiológie
139  Patologicko-anatomické oddelenie (al. 248) 
209  Rádiologické oddelenie - evidencia, príjem pacientov

ODBERY KRVI

351  Transfúziologické oddelenie     

OBJEDNÁVANIE PACIENTOV NA FYZIATRICKO-REHABILITAČNÉ PROCEDÚRY

344  Pracovisko elektroliečby

OBJEDNÁVANIE PACIENTOV NA RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

388  Magnetická rezonancia (MR) 
103  Počítačová tomografia (CT)
216  Ultrasonografia (SONO, USG) 
209  Mamografia (MMG) a FLEBOGRAFIA (RTG)

 
 

 

Priamy kontakt na nezdravotnícke pracovisko:

+ 421 (34) 69 69 +klapka 

 

ADMINISTRATÍVA

285     archív       
317     BOZP
130     controlling
396     epidemiológ
305     IT
290     IT
271     knižnica
453     krízové riadenie
194     mzdové
315     marketing       
217     medicínska technika
476     metrológ
453     krízové riadenie
429     manažér kvality
116     MTZ
282     operatívna evidencia
271     personálne
416     personálne - vedúca
128     podateľňa
476     požiarna ochrana
317     pracovná zdravotná služba 
204     právne (streda, piatok)                
218     prevádzka
285     prijímacia kancelária
418     rokovacia miestnosť
127     sklad CO
270     styk s poisťovňami
286     učtáreň finančná
495     učtáreň finančná – vedúca
317     verejný zdravotník
320     vzdelávanie
453     životné prostredie

PREVÁDZKA 

444     dispečing
146     doprava - vedúca
113     informátor (34) 664 55 73
218     prevádzka - vedúca
312     sklad
111     spojovateľka
354     základná škola (389, 384)
240     zberňa bielizne

VEDENIE 

250     výkonný riaditeľ
333     ekonomicko-technický námestník 
106     námestník pre LPS
255     námestník pre OŠ (al. 440)

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.