Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Nemocnica v médiách

Nové lôžka a matrace na pediatrii sme získali vďaka grantu zp Dôvera

S cieľom skvalitniť lôžkový fond pediatrie sa Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Skalica zapojila do grantového programu zdravotnej poisťovne Dôvera pre organizácie pod názvom „Bojovníci za zdravie“. V máji 2019 bol Nadácii pre deti Slovenska doručený projekt so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na obnovu lôžok na pediatrickom oddelení. Žiadosť o grant bola úspešná. Vďaka projektu získala FNsP Skalica finančné prostriedky vo výške 12-tisíc eur na nákup nových lôžok a matracov pre deti hospitalizované na pediatrickom oddelení.

Vedenie  pediatrického oddelnia a zástupcovia vrcholového manažmentu FNsP Skalica oficiálne prevzali vynovené priestory 15. júla. Akt sa uskutočnil za prítomnosti regionálneho riaditeľa nákupu ZS Ing. Petra Sýkoru a manažérky odboru regionálneho nákupu ZS PhDr. Melánie Barokovej, MPH.

Aktuálna obnova lôžok na pediatrii predstavuje nákup siedmych dojčenských, siedmych stredne veľkých a dvanástich veľkých lôžok a povedie k skvalitneniu podmienok pobytu detí v nemocnici. Pobyt na lôžku, oddych a spánok dieťaťa je podobne ako u dospelých nevyhnutnou súčasťou väčšiny nemocničných terapií a kvalitné lôžko je považované za jeden z prostriedkov uľahčenia liečby najmenších pacientov nemocnice.

"Snaha o obnovu skalickej pediatrie týmto nekončí. Ďalšou prioritou je získanie nového ultrazvukového prístroja, ktorý už prekročil svoju životnosť a hrozí jeho zlyhanie. V rámci obnovy prostredia plánujeme výmenu okien, ktoré sú už v nevyhovujúcom stave. Finančné zdroje na tieto projekty sa snažíme získať z externého prostredia", uvádza vedúca lekárka pediatrie MUDr. Erika Vávriková.

ĎAKUJEME.


TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF)

TERAZ.sk

MYZÁHORIE.sk

NAZÁHORÍ.sk

ZÁHORÍ.sk

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.