Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Novinky

 

november 2018

 

PRÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ, LMS LASEROVÁ TERAPIA

FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA (FBLR)

Oddelenie FBLR rozšírilo aktuálne spektrum služieb o poskytovanie MLS LASEROVEJ TERAPIE /leták PDF/ a PRÍSTROJOVEJ LYMFODRENÁŽE /leták PDF/.
Informácie jednotlivo k liečbe nájdete v sekcii TERAPIE ODDELENIA

 

november 2018

 

Kurz skríningov prehĺtania 

NEUROLOGICKÉ ODDELENIE FNsP Skalica

Kurz je zameraný na zaškolenie zdravotných sestier pracujúcich predovšetkým na JIS neurologických kliník alebo na oddeleniach s pacientmi s dysfágiou.
Jedná sa o zaškolenie v skríningoch prehĺtania GUGGING SWALLOVING SCREEN (GUSS, autorka TRAPL M. ET AL. 2007) a MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL - SWALLOV SCREENING TOOL (MGH SST, autorky Goldsmith T, Cohen Audrey).

BLIŽŠIE INFORMÁCIE /ODKAZ NA SAMOSTATNÚ SEKCIU/

 

marec 2017

 

Žiadanka na biochemické a hematologické vyšetrenie

 

OKBH aktualizovalo žiadanku na biochemické a hematologické vyšetrenia. 

ŽIADANKA (PDF)

  

Pankreatický profil

OKBH v týchto dňoch zaviedlo nové vyšetrenia pankreatického profilu špecifické pri ochoreniach pankreasu: pankreatickú amylázu a lipázu. Vyšetrenia sú dostupné na OKBH v 24-hodinovej prevádzke. Podrobné odborné informácie o indikácii  a interpretácii výsledkov vyšetrení pankreatického profilu nájdete prehľadne spracované v Informačnom liste OKBH. 

INFORMAČNÝ LIST

 

máj 2016

 

Priama diagnostika Trichomonas vaginalis a Neisseria gonorrhoeae pomocou metódy Real-time PCR

Oddelenie klinickej mikrobiológie FNsP Skalica, a. s. – úsek sérológie Vám oznamuje, že v priebehu mesiaca máj 2016 zavádza kombinovanú priamu diagnostiku Trichomonas vaginalisNeisseria gonorrhoeae pomocou metódy Real-time PCR z jednej vzorky biologického materiálu. Pôjde o doplnkovú diagnostiku k už zavedeným priamym metódam, ktoré vykonáva OKM FNsP Skalica, a. s. na úseku bakteriológie /kl.152/ s cieľom zvýšiť záchyt T. vaginalisN. gonorrhoeae v biologických vzorkách.

OZNAM OKM

 

od 1.6.2016

 

Zmena v nepriamej diagnostike Helicobacter pylori od 1. júna

Oddelenie klinickej mikrobiológie FNsP Skalica, a. s. – úsek sérológie Vám oznamuje, že sa vzhľadom k odporúčaniam The European Helicobacter Study Group /EHSG/Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti rozhodlo k 1.6.2016 pozmeniť nepriamu diagnostiku Helicobacter pylori

OZNAM OKM

 

1.5.2016

 

Zmena v cene kurzu predpôrodnej prípravy je odrazom nového obsahu prednášok

Aktuálna cena kurzu je odrazom nového pútavejšieho obsahu teoretickej časti, v ktorom si téma dojčenia vyslúžila samostatnú prednášku.

 • náučná časť - prednášky, diskusia - 1 hodina týždenne - 5€
 • jedno stretnutie - za každú začatú hodinu  - 5€ 
 

22.3.2016

 

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie zaradilo v priebehu posledného štvrťroka do spektra svojich služieb štyri nové biochemické vyšetrenia. Aktuálne sú dostupné na elektronickej žiadanke (vo FNsP Skalica), resp. na  novej žiadanke OKBH. Informácie o jednotlivých parametroch nájdete v nasledujúcich informačných listoch v pdf súboroch: 

KYSELINA LISTOVÁ (PDF)

VITAMÍN B12 (PDF)

BETA2 MIKROBULÍN (PDF)

IFIX V MOČI (PDF)

- profil bielkovín v moči, typ proteinúrie

 

1.3.2016

Kurz psychofyzickej prípravy na pôrod v zmenenom čase

KAŽDÝ UTOROK OD 8.30 DO 10.30 HOD.

Priestory zostali nezmenené. Pavilón pôrodnice (bočný vchod spoločný s gynekologickou ambulanciou, po schodoch a vľavo).

KONTAKT:

Erika Rybnikárová
0918 717 849, erikarybnikarova.er@gmail.com

 

 

1.12.2015

S účinnosťou od 1.12.2015 zaradila FNsP Skalica, a.s. do ponuky nové terapie oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Parafínový zábal na ruky, dychovú gymnastiku a rebox.

Rebox

REBOX PRÚDY SA ÚSPEŠNE VYUŽÍVAJÚ V LIEČBE:

 • bolesti pohybového aparátu,
 • spazmatických stavov a následné obmedzenia v pohyblivosti,
 • zápalových stavov (zápaly šliach, úponov…),
 • sklerózy multiplex,
 • stavov po mozgovej porážke,
 • akútnych úrazových stavov,
 • opuchov,
 • kalcifikátov,
 • syndrómov karpálneho tunela,
 • migrenóznych bolestí hlavy.

 VIAC O METÓDE (SEKCIA REHABILITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ)

 

Anti-Bordetella pertussis toxín /IgA, IgG/ - sérum – ELISA

Oddelenie klinickej mikrobiológie začína vykonávať nepriamu diagnostiku Bordetella pertussis.

Ochorenie PERTUSSIS (dávivý al. čierny kašeľ) prenášané kvapôčkovou infekciou je spôsobené gramnegatívnou baktériou Bordetella pertussis. Ochorenie postihuje respiračný trakt a má najzávažnejší priebeh u detí do 6-12 mesiacov, ktoré nie sú zaočkované, alebo u ktorých nebola očkovacia schéma dokončená. Novorodenci a dojčatá nie sú proti pertussis chránení materskými protilátkami. U týchto pacientov sa na diagnostiku ochorenia jednoznačne odporúča  priamy dôkaz patogénu z výteru nasopharyngu kultiváciou alebo PCR.

INFORMÁCIE K VYŠETRENIU (pdf)

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.