Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk
  • Domov
  • Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov.

Vaše súkromie je pre našu spoločnosť dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme vydali, aby sme Vám poskytli informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

Získanie osobných údajov:

Osobné údaje získavame priamo od Vás, vo výnimočných prípadoch od iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Vždy však v priamej spojitosti s poskytnutím služieb pre konkrétnu osobu a legitímnym spôsobom.

Účel spracúvania, doba uchovávania a ďalší príjemcovia:

Osobné údaje od Vás získavame za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, plnenia povinných hlásení v rámci verejného zdravia. Oblasť zdravotnej starostlivosti je veľmi citlivá a presne regulovaná viacerými zákonmi, ktoré nám prikazujú, ktoré údaje môžeme spracúvať a ako dlho. Preto sme povinný uchovávať Vaše osobné údaje 20 rokov od Vašej poslednej návštevy. Tiež ich podľa zákonov SR musíme poskytovať niektorým inštitúciám, ako je napríklad Vaša Zdravotná poisťovňa, Národné centrum zdravotníckych informácií, Váš všeobecný lekár, prípadne iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vášho zdravotného stavu majú len autorizované osoby viazané mlčanlivosťou.

Niektoré Vaše osobné údaje tiež používame na evidenciu priamych platieb za niektoré služby, ktoré Vám poskytujeme. Jedná sa o vaše meno, priezvisko, titul, bydlisko a rodné číslo. Tieto údaje spracúvame na základe zmluvného vzťahu medzi FNsP Skalica a Vami. Príkladom môže byť platba za nadštandardnú izbu. Zo zákona sme povinný údaje o finančných transakciách uchovávať 10 rokov.

Niektoré priestory tiež monitorujeme pomocou kamerového systému. Prístup k nemu majú len oprávnené osoby, záznam sa uchováva 10 dní a nepoužívame žiadne formy profilovania alebo rozpoznávania. Cieľom je hlavne ochrana nášho majetku a bezpečnosť osôb.

Vaše práva:

Osobné údaje sú Váš majetok a máte preto niektoré práva, ako s nimi disponovať. Máte tak právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a získať ich výpis. Ak zistíte v týchto údajoch chybu, môžete nás požiadať o ich opravu, čo radi napravíme. Snažíme sa však o čo najväčšiu pravdivosť týchto údajov. Tiež máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. To však spravíme v prípade, že už neexistuje ďalší závažný dôvod pre ich spracúvanie. Ďalším Vašim právom je možnosť podať námietku proti spracúvaniu údajov a máte i právo na prenos Vašich osobných údajov. Môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich údajov. V prípade neposkytnutia týchto práv sa môžete sťažovať dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Samozrejme, ak by Vám niečo nebolo jasné, v prvom rade prosím kontaktujte našu Zodpovednú osobu.

Ako môžete skontrolovať, opraviť, aktualizovať a odstrániť svoje osobné údaje:

Existuje viacero možností ako nás môžete požiadať o práva týkajúce sa Vašich osobných údajov:
1. Osobne, v bežnom pracovnom čase u našej Zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov.
2. Zaslaním žiadosti v papierovej forme na našu adresu.
3. Zaslaním žiadosti pomocou emailu na adresu: dpo@nspskalica.sk

Dôležité upozornenia:
  1. Vaše osobné údaje neprenášame mimo EU.

  2. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie ani žiadnu formu profilovania.

Kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica
Zástupca prevádzkovateľa: Mgr. Gabriela Mrvová, Msc, email: pravne@nspskalica.sk
Zodpovedná osoba: Jozef Hránek, email: dpo@nspskalica.sk

V Skalici, dňa 17.5.2019

Oznamy

DARUJ KRV: Obmedzenia v odberových dňoch

27.01.2020 : Neprijímame darcov krvi z dôvodu nahláseného skupinového odberu. Ďakujeme za pochopenie.


MAMOGRAFICKÉ VYŠETRENIE

20.01.2020 - 31.01.2020 : mamografické vyšetrenia sa až do odvolania nevykonávajú. Ďakujeme za pochopenie.


DETSKÉ NEUROLOGICKÉ VYŠETRENIE

01.11.2019 - 30.06.2020 : Od 01.11.2019 do odvolania pracuje detská neurologická ambulancia (prim. MUDr. Erika VÁVRIKOVÁ) v obmedzenom režime - UT, STR, ŠTV v čase 9.00 - 11.30 hod. Pre účely objednávania je vyhradený čas v UT, STR, ŠTV od 12.00 do 14.00 hod., t.č. je 034 69 69 241.Vybavení budú len vopred objednaní pacienti. Ďakujeme za pochopenie.


Ambulancia vnútorného lekárstva II (MUDr. E. PRIHELOVÁ)

07.01.2020 - 31.01.2020 : Ambulancia pracuje v skrátenom režime prevádzky. Lekár ordinuje 4 dni v týždni - pondelok až štvrtok. Ďakujeme za pochopenie.


Pľúcna ambulancia (MUDr. R. MIHÁLOVÁ)

27.01.2020 : Amb. je mimo prevádzku.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.