Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk
 • Domov
 • Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny


PACIENT AMBULANCIE

Prichádzate k nám na ambulantné vyšetrenie. Lekár sa vás bude pýtať na váš zdravotný stav, prekonané ochorenia a rodinnú anamnézu (ochorenia vyskytujúce sa vo vašej rodine), napr. vysoký krvný tlak, cukrovka a iné. Dôležité je poznať presný zoznam a dávkovanie vašich liekov.

Aby lekár mohol správne nastaviť vašu liečbu, potrebuje poznať aj vaše neresti. Fajčenie a konzumácia alkoholu významným spôsobom ovplyvňujú vaše zdravie. Buďte, prosím, pripravení  na všetky otázky.

NEZABUDNITE 

Pri ambulantnom vyšetrení aj pri hospitalizácii treba upozorniť na všetky obmedzenia a problémy. Mali by sme vedieť o vašich alergiách (potravinové, liekové a iné), bolestiach, odpadávaní, poruchách zraku, sluchu, diétnych obmedzeniach (napr. bezlepková strava), používaní kardiostimulátoru, protézy, tiež o predpokladanej alebo potvrdenej gravidite.

V prípade, že vám lekár odporučil hospitalizáciu, opýtajte sa ho na zoznam všetkého, čo budete k hospitalizácii potrebovať. Formuláre k stiahnutiu nájdete v sekcii pacient lôžkového oddelenia alebo v pracoviskách v časti lôžkové oddelenia.

 

PRÍPRAVA NA VYŠETRENIE

PRED VSTUPOM DO AMBULANCIE SI PRIPRAVTE:
 • doklad o úhrade poplatku - perforovaný blok z poplatkomatu (toto sa týka len ambulancií v rezervačnom systéme MaPa)
 • občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca, resp. kópiu EÚ preukazu poistenca, ak ste jeho držiteľom,
 • odporučenie všeobecného lekára na vyšetrenie - tzv. výmenný lístok,
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu (všetky RTG snímky, prípadne CD z iných doplnkových vyšetrení ako je CT, MR a výsledky vyšetrení od iných lekárov špecialistov, ak ste už opakovane sledovaný pre vaše zdravotné problémy).
ODPORÚČANIE LEKÁRA (VÝMENNÝ LÍSTOK) NEPOTREBUJETE:
 • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu, ktorá si vyžaduje neodkladnú starostlivosť,
 • na kontrolnom vyšetrení - pri každej ďalšej návšteve u lekára špecialistu
 • u pacienta, ktorý je systematicky sledovaný u lekára špecialistu – u dispenzarizovaného pacienta
 • k predpisu okuliarov u očného lekára
 • na vyšetrenie u gynekológa

Žiadame Vás, aby ste mali telefón počas ambulantného vyšetrenia vypnutý.

ORGANIZÁCIA AMBULANTNÉHO VYŠETRENIA

Poradie pacientov určuje lekár.

Uprednostňované sú stavy v ohrození života (akútne stavy), obvykle aj imobilní pacienti, pacienti čakajúci na injekcie, pacienti prichádzajúci sanitkou, tehotné ženy, malé deti a iní.

 

AMBULANCIE PRE DOSPELÝCH 

Názov ambulancieOrdinačné hodinyTelefónne čísloČas vyhradený na objednávanie pacientov
Anestéziologická PDF (34) 69 69 198  PO - PI, 08.00 - 14.30 hod. 
Diabetologická PDF  (34) 69 69 328, -267 PO - PI, 09.00 - 13.00 hod.  
Gastroenterologická PDF  (34) 69 69 465  PO, 8.00 - 12.00 hod.
UT, 14.30 - 15.30 hod.
STR, 13.00 - 15.30 hod.
ŠTV, 14.30 - 15.30 hod.
PI, 7.00 - 15.30 hod.
Gynekologická PDF (34) 69 69 297 PO - PI, 07.00 - 15.30 hod.
Hematologická PDF  (34) 69 69 390  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa
Chirurgická /Urgentného príjmu/ PDF  (34) 69 69 358  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa 
Imuno-alergologická PDF  (34) 69 69 247  PO - PI, 14.00 - 15.30 hod.
Infekčná /infektologická/ PDF (34) 69 69 346   
Kardiologická I. PDF.  (34) 69 69 104  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa
Kardiologická II. PDF  (34) 69 69 447  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa
Nefrologická /ochorenia obličiek/ PDF  (34) 69 69 395  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa 
Neurologická PDF  (34) 69 69 484  PO - PI, 13.00 - 15.30 hod. 
Onkologická I PDF  (34) 69 69 365  PO - PI, 8.00 - 14.00 hod.  
Onkologická II. PDF  (34) 69 69 463  PO - PI, 8.00 - 14.00 hod.  
Ortopedická I. PDF  (34) 69 69 398  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa
Ortopedická II. PDF  (34) 69 69 398 REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa
Pľúcna /pneumológie a ftizeológie/ PDF  (34) 69 69 327  PO - PI, 7.00 - 13.00 hod. 
Rehabilitačná /Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, skratka FBLR/ PDF  (34) 69 69 344  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa
Reumatologická PDF  (34) 69 69 172  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa 
Urologická I. PDF  (34) 69 69 268  PO, STR, PI, 14.00 - 15.30 hod.
Ušno-nosovo-krčná /otorinolaryngologická/ PDF  (34) 69 69 370, -309  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa 
Vnútorného lekárstva I. /interná/ PDF  (34) 69 69 140   
Vnútorného lekárstva II. /interná/ PDF  (34) 69 69 148, -278   
Vnútorného lekárstva III. /interná/ PDF  (34) 69 69 463 PO - PI, 8.00 - 14.00 hod.   

 

PEDIATRICKÉ (DETSKÉ) AMBULANCIE

Názov ambulancieOrdinačné hodinyTelefónne čísloČas vyhradený na objednávanie pacientov
P. Nefrologická /ochorenia obličiek/ PDF (34) 69 69 246
Neonatologická /novorodenci/ PDF (34) 69 69 246 REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa 
P. Neurologická PDF  (34) 69 69 241
Pediatrická PDF (34) 69 69 246  UT, STR, ŠTV (od 1.11.2016)

 

Oznamy

DARUJ KRV: Obmedzenia v odberových dňoch

27.01.2020 : Neprijímame darcov krvi z dôvodu nahláseného skupinového odberu. Ďakujeme za pochopenie.


MAMOGRAFICKÉ VYŠETRENIE

20.01.2020 - 31.01.2020 : mamografické vyšetrenia sa až do odvolania nevykonávajú. Ďakujeme za pochopenie.


DETSKÉ NEUROLOGICKÉ VYŠETRENIE

01.11.2019 - 30.06.2020 : Od 01.11.2019 do odvolania pracuje detská neurologická ambulancia (prim. MUDr. Erika VÁVRIKOVÁ) v obmedzenom režime - UT, STR, ŠTV v čase 9.00 - 11.30 hod. Pre účely objednávania je vyhradený čas v UT, STR, ŠTV od 12.00 do 14.00 hod., t.č. je 034 69 69 241.Vybavení budú len vopred objednaní pacienti. Ďakujeme za pochopenie.


Ambulancia vnútorného lekárstva II (MUDr. E. PRIHELOVÁ)

07.01.2020 - 31.01.2020 : Ambulancia pracuje v skrátenom režime prevádzky. Lekár ordinuje 4 dni v týždni - pondelok až štvrtok. Ďakujeme za pochopenie.


Pľúcna ambulancia (MUDr. R. MIHÁLOVÁ)

27.01.2020 : Amb. je mimo prevádzku.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.