Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk
 • Domov
 • Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny


PACIENT AMBULANCIE

Prichádzate k nám na ambulantné vyšetrenie. Lekár sa vás bude pýtať na váš zdravotný stav, prekonané ochorenia a rodinnú anamnézu (ochorenia vyskytujúce sa vo vašej rodine), napr. vysoký krvný tlak, cukrovka a iné. Dôležité je poznať presný zoznam a dávkovanie vašich liekov.

Aby lekár mohol správne nastaviť vašu liečbu, potrebuje poznať aj vaše neresti. Fajčenie a konzumácia alkoholu významným spôsobom ovplyvňujú vaše zdravie. Buďte, prosím, pripravení  na všetky otázky.

NEZABUDNITE 

Pri ambulantnom vyšetrení aj pri hospitalizácii treba upozorniť na všetky obmedzenia a problémy. Mali by sme vedieť o vašich alergiách (potravinové, liekové a iné), bolestiach, odpadávaní, poruchách zraku, sluchu, diétnych obmedzeniach (napr. bezlepková strava), používaní kardiostimulátoru, protézy, tiež o predpokladanej alebo potvrdenej gravidite.

V prípade, že vám lekár odporučil hospitalizáciu, opýtajte sa ho na zoznam všetkého, čo budete k hospitalizácii potrebovať. Formuláre k stiahnutiu nájdete v sekcii pacient lôžkového oddelenia alebo v pracoviskách v časti lôžkové oddelenia.

 

PRÍPRAVA NA VYŠETRENIE

PRED VSTUPOM DO AMBULANCIE SI PRIPRAVTE:
 • doklad o úhrade poplatku - perforovaný blok z poplatkomatu (toto sa týka len ambulancií v rezervačnom systéme MaPa)
 • občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca, resp. kópiu EÚ preukazu poistenca, ak ste jeho držiteľom,
 • odporučenie všeobecného lekára na vyšetrenie - tzv. výmenný lístok,
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu (všetky RTG snímky, prípadne CD z iných doplnkových vyšetrení ako je CT, MR a výsledky vyšetrení od iných lekárov špecialistov, ak ste už opakovane sledovaný pre vaše zdravotné problémy).
ODPORÚČANIE LEKÁRA (VÝMENNÝ LÍSTOK) NEPOTREBUJETE:
 • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu, ktorá si vyžaduje neodkladnú starostlivosť,
 • na kontrolnom vyšetrení - pri každej ďalšej návšteve u lekára špecialistu
 • u pacienta, ktorý je systematicky sledovaný u lekára špecialistu – u dispenzarizovaného pacienta
 • k predpisu okuliarov u očného lekára
 • na vyšetrenie u gynekológa

Žiadame Vás, aby ste mali telefón počas ambulantného vyšetrenia vypnutý.

ORGANIZÁCIA AMBULANTNÉHO VYŠETRENIA

Poradie pacientov určuje lekár.

Uprednostňované sú stavy v ohrození života (akútne stavy), obvykle aj imobilní pacienti, pacienti čakajúci na injekcie, pacienti prichádzajúci sanitkou, tehotné ženy, malé deti a iní.

 

AMBULANCIE PRE DOSPELÝCH 

Názov ambulancieOrdinačné hodinyTelefónne čísloČas vyhradený na objednávanie pacientov
Anestéziologická PDF (34) 69 69 198  PO - PI, 08.00 - 14.30 hod. 
Diabetologická PDF  (34) 69 69 328, -267 PO - PI, 09.00 - 13.00 hod.  
Gastroenterologická PDF  (34) 69 69 465  PO, 14.30-15.30 hod.
UT, 7.00-15.30 hod.
STR, 8.00-12.00 hod.
ŠTV, 13.00-15.30 hod.
PI, 14.30-15.30 hod.
Gynekologická PDF (34) 69 69 297 PO - PI, 07.00 - 15.30 hod.
Hematologická PDF  (34) 69 69 390  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa
Chirurgická /Urgentného príjmu/ PDF  (34) 69 69 358  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa 
Imuno-alergologická PDF  (34) 69 69 247  PO - PI, 14.00 - 15.30 hod.
Infekčná /infektologická/ PDF (34) 69 69 346   
Kardiologická I. PDF.  (34) 69 69 104  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa
Kardiologická II. PDF  (34) 69 69 447  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa
Nefrologická /ochorenia obličiek/ PDF  (34) 69 69 395  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa 
Neurologická PDF  (34) 69 69 484  PO - PI, 13.00 - 15.30 hod. 
Onkologická I PDF  (34) 69 69 365  PO - PI, 8.00 - 14.00 hod.  
Onkologická II. PDF  (34) 69 69 463  PO - PI, 8.00 - 14.00 hod.  
Ortopedická I. PDF  (34) 69 69 398  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa
Ortopedická II. PDF  (34) 69 69 398 REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa
Pľúcna /pneumológie a ftizeológie/ PDF  (34) 69 69 327  PO - PI, 7.00 - 13.00 hod. 
Rehabilitačná /Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, skratka FBLR/ PDF  (34) 69 69 344  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa
Reumatologická PDF  (34) 69 69 172  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa 
Urologická I. PDF  (34) 69 69 264  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa 
Urologická II. PDF  (34) 69 69 268  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa 
Ušno-nosovo-krčná /otorinolaryngologická/ PDF  (34) 69 69 370, -309  REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa 
Vnútorného lekárstva I. /interná/ PDF  (34) 69 69 140  NEOBJEDNÁVA SA 
Vnútorného lekárstva II. /interná/     MIMO PREVÁDZKU 
Vnútorného lekárstva III. /interná/ PDF  (34) 69 69 463 PO - PI, 8.00 - 14.00 hod.   

 

PEDIATRICKÉ (DETSKÉ) AMBULANCIE

Názov ambulancieOrdinačné hodinyTelefónne čísloČas vyhradený na objednávanie pacientov
P. Nefrologická /ochorenia obličiek/ PDF (34) 69 69 246
Neonatologická /novorodenci/ PDF (34) 69 69 246 REZERVAČNÝ SYSTÉM MaPa 
P. Neurologická PDF  (34) 69 69 241
Pediatrická PDF (34) 69 69 246  UT, STR, ŠTV (od 1.11.2016)

 

Oznamy

SONO bedrových kĺbov novorodencov v pôrodnici

31.12.2020 : Všetci novorodenci, ktorí od marca 2020 opúšťajú skalickú pôrodnicu, majú skríning bedrových kĺbov vykonaný. Sonografické vyšetrenie aktuálne vykonávame na novorodeneckom oddelení v rámci hospitalizácie na pôrodnici.
V prípade, že ide o rodičku, ktorá nerodila v Skalici alebo z iného dôvodu nemá dieťatko vyšetrenie absolvované, môže sa objednať na SONO bedrových kĺbov na č.t. 034 69 69 249. Ďakujeme za pochopenie.


Reumatologická ambulancia

01.08.2020 - 27.11.2020 : Reumatologická ambulancia FNsP Skalica je z dôvodu vzdelávania lekára v období od augusta do novembra mimo prevádzku. Všetkým pacientom objednaným na uvedené obdobie bol pridelený náhradný termín. O zrušení pôvodného termínu boli informovaní SMS správou. Informácia o náhradnom termíne je zasielaná pacientom tiež formou SMS správy. Pacienti sa môžu informovať na pridelené termíny aj v klientskom centre, a to telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) alebo osobne (vestibul hlavnej budovy, 6.00 – 15.30 hod.). S požiadavkou na predpis liekov kontaktujte prosím vášho všeobecného (obvodného) lekára. Ďakujeme za pochopenie.


BLOKOVANIE HOVOROV DO AMBULANCIÍ

31.12.2020 : Pre ambulancie v rezervačnom systéme MaPa sú telefonické hovory do ambulancií v čase od 8.00 do 13.00 hod. blokované (10 ambulancií). Pacienti môžu kontaktovať v tomto čase pre účely rezervácií klientske centrum - 034 69 69 206 (-207). Oznam platí na neurčito.


ONKOLOGICKÉ VYŠETRENIA

14.10.2020 - 30.11.2020 : Onkologická starostlivosť je počas mimoriadnej situácie poskytovaná nasledovne:
Plánované odbery a kontrola pacienta sa vykonávajú po telefonickom objednaní na tel. číslach 034 69 69 365 (MUDr. Nečas) alebo 034 69 69 463 (MUDr. Mišová).
Akútne stavy a zhoršení pacienti sú vybavovaní priebežne.
Pacienti objednaní na podanie chemoterapie sú vybavovaní podľa objednania.
Pacientov,  ich rodinných príslušníkov a sprievodcov žiadame, aby dodržiavali hygienické nariadenia (rúško, dezinfekcia rúk, odstup).
Ďakujeme za pochopenie.   


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.