Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Oznamy


Ďaľšie oznamy:

BLOKOVANIE HOVOROV DO AMBULANCIÍ

31.12.2020 : Pre ambulancie v rezervačnom systéme MaPa sú telefonické hovory do ambulancií v čase od 8.00 do 13.00 hod. blokované (10 ambulancií). Pacienti môžu kontaktovať v tomto čase pre účely rezervácií klientske centrum - 034 69 69 206 (-207). Oznam platí na neurčito.

SONO bedrových kĺbov novorodencov v pôrodnici

31.12.2020 : Všetci novorodenci, ktorí od marca 2020 opúšťajú skalickú pôrodnicu, majú skríning bedrových kĺbov vykonaný. Sonografické vyšetrenie aktuálne vykonávame na novorodeneckom oddelení v rámci hospitalizácie na pôrodnici.
V prípade, že ide o rodičku, ktorá nerodila v Skalici alebo z iného dôvodu nemá dieťatko vyšetrenie absolvované, môže sa objednať na SONO bedrových kĺbov na č.t. 034 69 69 249. Ďakujeme za pochopenie.


DOVOLENKY a zmeny v prevádzke pracovísk:

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (N. Schroderová)

03.08.2020 - 14.08.2020 : Amb. je mimo prevádzku.

Diabetolgická ambulancia (MUDr. Katarína Langová)

24.08.2020 - 28.08.2020 : Amb. je mimo prevádzku.

02.09.2020 : Amb. je mimo prevádzku. 

14.09.2020 - 18.09.2020 : Amb. je mimo prevádzku.

KLIENTSKE CENTRUM (KC)

27.07.2020 - 21.08.2020 : Prevádzková doba KC je počas dovolenky skrátená. Otvorené je od 6.00 do 14.30 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Pľúcna ambulancia (MUDr. R. Mihálová)

17.08.2020 - 28.08.2020 : Amb. je mimo prevádzku.

Reumatologická ambulancia

01.08.2020 - 31.10.2020 : Reumatologická ambulancia FNsP Skalica je z dôvodu vzdelávania lekára v období od augusta do októbra mimo prevádzku. Všetkým pacientom objednaným na uvedené obdobie bol pridelený náhradný termín. O zrušení pôvodného termínu boli informovaní SMS správou. Informácia o náhradnom termíne je zasielaná pacientom tiež formou SMS správy. Pacienti sa môžu informovať na pridelené termíny aj v klientskom centre, a to telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) alebo osobne (vestibul hlavnej budovy, 6.00 – 15.30 hod.). S požiadavkou na predpis liekov kontaktujte prosím vášho všeobecného (obvodného) lekára. Ďakujeme za pochopenie.

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.