Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk
  • Domov
  • Pacient pohotovosti

Pacient pohotovosti

Všetci máme zaužívané, že keď sa nám v neskorších popoludňajších hodinách alebo cez víkend  výrazne zhorší zdravotný stav, navštívime pohotovosť. Pohotovosť sa poskytuje v pracovné dni od 15.30 do 7.00 hod. a cez víkendy a sviatky.

Treba však rozlišovať, o aké zhoršenie stavu sa jedná, lebo od toho závisí, na akom pracovisku budete ošetrení.

 Vaše prvé kroky v prípade zhoršenia zdravotného stavu mimo bežnú pracovnú dobu povedú na Ambulanciu pohotovostnej služby (APS, čo je po starom LSPP).

1. Ambulantná pohotvostná služba (APS) od 1.7.2018

APS  je určená napr. pre pacientov s horúčkovitými ochoreniami alebo iným menej závažným stavom ochorenia. Keby sme to chceli zovšeobecniť, tu budú ošetrení pacienti, ktorí chceli navštíviť mimo bežnú pracovnú dobu (PO -PI od 15.30 do 22.00 hod., SO - NE od 7.00 do 22.00 hod.) ambulanciu všeobecného lekára (po starom praktický al. obvodný lekár). APS v areáli nemocnice je prevádzkovaná firmou Juventa.sk spol. s r. o.  a nachádza sa pri vjazde do areálu v budove po ľavej strane.

Ak lekár APS zhodnotí váš stav ako život ohrozujúci, resp. akútny, odošle vás na špecializované vyšetrenie do nemocnice (pracovisko urgentného príjmu alebo ústavnej pohotovostnej služby).

2. Urgentný príjem a pracoviská Ústavnej pohotovstnej služby

Urgentný príjem (UP) zabezpečuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri náhlej zmene zdravotného stavu, kedy je ohrozený život alebo niektorá z bazálnych vitálnych funkcií - dýchanie a krvný obeh. Poskytované služby na urgentnom príjme sú v odbore vnútorné lekárstvo (interné) a chirurgia.

V prípade, že ak sa nejedná o stav, ktorý spĺňa horeuvedené kritéria, bude vyšetrenie so súhlasom pacienta vykonané ako odborné ambulantné vyšetrenie mimo určených ordinačných hodín v cene 20€ podľa cenníka výkonov a služieb na vlastnú žiadosť.

Ústavnú pohotovostná službu vykonávajú (okrem UP) aj pracoviská:

  • anestéziológie a intenzívnej medicíny,
  • neurológie,
  • gynekológie a pôrodníctva,
  • pediatrie,
  • chirurgie.

 

Urgentný príjem (odkaz na sekciu o pracovisku)

 3. POPLATKY

- poplatky za ošetrenie na pohotovosti (odkaz na sekciu ceny, poplatky)

 

Oznamy

SONO bedrových kĺbov novorodencov v pôrodnici

31.12.2020 : Všetci novorodenci, ktorí od marca 2020 opúšťajú skalickú pôrodnicu, majú skríning bedrových kĺbov vykonaný. Sonografické vyšetrenie aktuálne vykonávame na novorodeneckom oddelení v rámci hospitalizácie na pôrodnici.
V prípade, že ide o rodičku, ktorá nerodila v Skalici alebo z iného dôvodu nemá dieťatko vyšetrenie absolvované, môže sa objednať na SONO bedrových kĺbov na č.t. 034 69 69 249. Ďakujeme za pochopenie.


Reumatologická ambulancia

01.08.2020 - 27.11.2020 : Reumatologická ambulancia FNsP Skalica je z dôvodu vzdelávania lekára v období od augusta do novembra mimo prevádzku. Všetkým pacientom objednaným na uvedené obdobie bol pridelený náhradný termín. O zrušení pôvodného termínu boli informovaní SMS správou. Informácia o náhradnom termíne je zasielaná pacientom tiež formou SMS správy. Pacienti sa môžu informovať na pridelené termíny aj v klientskom centre, a to telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) alebo osobne (vestibul hlavnej budovy, 6.00 – 15.30 hod.). S požiadavkou na predpis liekov kontaktujte prosím vášho všeobecného (obvodného) lekára. Ďakujeme za pochopenie.


BLOKOVANIE HOVOROV DO AMBULANCIÍ

31.12.2020 : Pre ambulancie v rezervačnom systéme MaPa sú telefonické hovory do ambulancií v čase od 8.00 do 13.00 hod. blokované (10 ambulancií). Pacienti môžu kontaktovať v tomto čase pre účely rezervácií klientske centrum - 034 69 69 206 (-207). Oznam platí na neurčito.


DARUJ KRV: Obmedzenia v odberových dňoch

26.10.2020 - 27.10.2020 : Odbery krvi sú v týždni od 26.10. zrušené. Za pochopenie ďakujeme.


ONKOLOGICKÉ VYŠETRENIA

14.10.2020 - 30.11.2020 : Onkologická starostlivosť je počas mimoriadnej situácie poskytovaná nasledovne:
Plánované odbery a kontrola pacienta sa vykonávajú po telefonickom objednaní na tel. číslach 034 69 69 365 (MUDr. Nečas) alebo 034 69 69 463 (MUDr. Mišová).
Akútne stavy a zhoršení pacienti sú vybavovaní priebežne.
Pacienti objednaní na podanie chemoterapie sú vybavovaní podľa objednania.
Pacientov,  ich rodinných príslušníkov a sprievodcov žiadame, aby dodržiavali hygienické nariadenia (rúško, dezinfekcia rúk, odstup).
Ďakujeme za pochopenie.   


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.