Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Plán areáluV tejto budove sa nachádzajú:

Klientsky servis: Klientske centrum, Poplatkomat (úhradový automat)

Ambulancie pre dospelých: A. vnútorného lekárstva 2 , A. vnútorného lekárstva 1 / UP, Urologické a., Rehabilitačná a. / FBLR, Ortopedické a. , Kardiologické a., Chirurgická a. / UP, Anestéziologická a.

Odborné vyšetrenia: Ergonometria, EKG

Lôžkové oddelenia: O. vnútorného lekárstva - časť C, O. vnútorného lekárstva - časť B, O. vnútorného lekárstva - časť A, Ušno-nosovo-krčné o., Urologické o., Ortopedické o., Chirurgické o., O. anestéziológie a intenz. medicíny

Iné pracoviská: Urgentný príjem, Rehabilitácie / FBLR, Rádiologické oddelenie / CT, ..

V tejto budove sa nachádzajú:

V tejto budove sa nachádzajú:

Riaditeľstvo, administratíva: Personálne oddelenie, Sekretariát riaditeľa, Pokladňa

Iné pracoviská: Sekretariát riaditeľa, Pokladňa

V tejto budove sa nachádzajú:

Ambulancie pre dospelých: Ušno-nosovo-krčná a., Onkologické a. , Nefrologická a. / obličky, Hematologická a., Gastroenterologická a.

Iné pracoviská: Sociálny pracovník, Príjem biochemického materiálu , Oddelenie klinickej mikrobiológie (sérológia, PCR diagnostika), Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Dialyzačné stredisko, Transfuziologické oddelenie , DARUJ KRV (transfuziologické oddelenie)

V tejto budove sa nachádzajú:

Iné pracoviská: Pohotovosť / LSPP

V tejto budove sa nachádzajú:

Ambulancie pre dospelých: Neurologická a.

Lôžkové oddelenia: Neurologické o.

V tejto budove sa nachádzajú:

Ambulancie pre dospelých: Gynekologická ambulancia

Detské ambulancie / pediatrické: SONO brucha a obličiek - DETI (Nefrologická a.), SONO bedrových kĺbov - NOVORODENCI, Neurologická a. DETI, Neonatologická a. NOVORODENCI, Nefrologická a. DETI / obličky, Detská a.

Lôžkové oddelenia: Pôrodnícke o., Pediatrické oddelenie (detské), Neonatologické o. / novorodenci, Gynekologické o.

Iné pracoviská: Psychofyzická príprava na pôrod

V tejto budove sa nachádzajú:

Ambulancie pre dospelých: Reumatologická a., Imunoalergologická a., Diabetologická a.

Detské ambulancie / pediatrické: Logopedická a. DETI

Iné pracoviská: Nutričná poradňa

V tejto budove sa nachádzajú:

Ambulancie pre dospelých: Pľúcna a.

V tejto budove sa nachádzajú:

Ambulancie pre dospelých: Infektologická a.

Iné pracoviská: Úsek starostlivosti o zosnulých, Príjem mikrobiolog. materiálu, Patologicko-anatomické oddelenie, Oddelenie klinickej mikrobiológie

Vysvetlivky k legende:

V hlavnej budove (A) je smer (vpravo, vľavo) vždy udávaný z pohľadu vstupujúceho do budovy hlavným vchodom. V pavilóne R je smer udávaný z pohľadu vstupujúceho na poschodie po schodoch, nie výťahom.

Riaditeľstvo, administratíva:

Personálne oddeleniepavilón B, 2. poschodie, č. dv. 26

Sekretariát riaditeľapavilón B, 2. poschodie, č. dv. 13

Pokladňapavilón B, 1. poschodie, č. dv. 7

Ambulancie pre dospelých:

Anestéziologická a.pavilón A, vpravo, 3. poschodie

Diabetologická a. pavilón G, 1. poschodie, za výťahom

Gastroenterologická a.pavilón R, vchod 1, 2. poschodie, vľavo

Gynekologická ambulanciaPavilón I, vchod 2, vpravo

Hematologická a.pavilón R, vchod 1, prízemie

Chirurgická a. / UPpavilón A, vľavo, prízemie

Imunoalergologická a.pavilón G, 1. poschodie

Infektologická a.pavilón K, vchod 3

Kardiologické a.pavilón A, prízemie, vpravo

Nefrologická a. / obličkypavilón R, vchod 1, 1. posch., vpravo

Neurologická a.Pavilón J, vchod 1

Onkologické a. pavilón R, vchod 1, 1. posch., vpravo

Ortopedické a. pavilón A, vpravo, prízemie

Pľúcna a.pavilón H, vchod 5

Rehabilitačná a. / FBLRPavilón A, prízemie,vpravo

Reumatologická a.pavilón G, 1.poschodie, za výťahom

Ušno-nosovo-krčná a.pavilón R, vchod 1, 1. posch., vpravo

Urologické a.pavilón A, vpravo, 4. poschodie

A. vnútorného lekárstva 1 / UPpavilón A, prízemie, vpravo

A. vnútorného lekárstva 2 pavilón A, vchod 3

Detské ambulancie / pediatrické:

Detská a. pavilón I, vchod 3, prízemie

Logopedická a. DETI pavilón G, 1.poschodie

Nefrologická a. DETI / obličkypavilón I, vchod 3, prízemie

Neonatologická a. NOVORODENCIpavilón I, vchod 3, prízemie

Neurologická a. DETIpavilón I, vchod 3 (zadný zo suterénu)

SONO bedrových kĺbov - NOVORODENCIpavilón I, vchod 2, prízemie

SONO brucha a obličiek - DETI (Nefrologická a.)pavilón I, vchod 3, prízemie

Odborné vyšetrenia:

EKGpavilón A, prízemie, vpravo

Ergonometriapavilón A, prízemie, vpravo

Klientsky servis:

Klientske centrumvestibul hlavnej budovy A, prízemie

Poplatkomat (úhradový automat)vestibul hlavnej budovy A, prízemie

Lôžkové oddelenia:

O. anestéziológie a intenz. medicínypavilón A, vpravo, 3. poschodie

Gynekologické o.pavilón I, vchod 3, 2. poschodie

Chirurgické o.pavilón A, vľavo, 2. poschodie

Neonatologické o. / novorodencipavilón I, vchod 1, 3. poschodie

Neurologické o. pavilón J, vchod 2

Ortopedické o.pavilón A, vpravo, 1. poschodie

Pediatrické oddelenie (detské)Pavilón I, 1. poschodie

Pôrodnícke o.Pavilón I, 3. poschodie

Urologické o.pavilón A, vľavo, 4. poschodie

Ušno-nosovo-krčné o.Pavilón A, vľavo, 3. poschodie

O. vnútorného lekárstva - časť Apavilón A, 3. poschodie

O. vnútorného lekárstva - časť Bpavilón A, vľavo, 1. poschodie

O. vnútorného lekárstva - časť Cpavilón A, vpravo, 1. poschodie

Iné pracoviská:

Transfuziologické oddelenie pavilón R, vchod 2

DARUJ KRV (transfuziologické oddelenie)vchod 2

Dialyzačné strediskopavilón R, vchod 1, 1. poschodie, vľavo

Nutričná poradňapavilón G, 2. poschodie

Oddelenie klinickej biochémie a hematológiePavilón R, 2.poschodie

Oddelenie klinickej mikrobiológiePavilón K, vchod 1

Oddelenie klinickej mikrobiológie (sérológia, PCR diagnostika)Pavilón R, 2. poschodie

Patologicko-anatomické oddeleniePavilón K, vchod 1

Pohotovosť / LSPPpavilón N

Pokladňapavilón B, 1. poschodie

Príjem biochemického materiálu pavilón R, 2. poschodie, vpravo

Príjem mikrobiolog. materiálupavilón K, vchod 2

Psychofyzická príprava na pôrodpavilón I, vchod 2, vľavo

Rádiologické oddelenie / CT, ..pavilón A, vľavo, 1. poschodie

Rehabilitácie / FBLRPavilón A, prízemie, vpravo

Sekretariát riaditeľapavilón B, 2. poschodie

Sociálny pracovníkpavilón R, vchod 1, prízemie

Urgentný príjempavilón A, vchod 3

Úsek starostlivosti o zosnulýchPavilón K, bočný vchod

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.