Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook
 • Domov
 • Napísali ste nám

Napísali ste nám

Vážime si Vašu ochotu zveriť nám Vaše dojmy a pocity, ktoré vznikajú v nadväznosti na pobyt alebo vyšetrenie v nemocnici. Spätná väzba od Vás - pacientov je pre nás dôležitým ukazovateľom kvality nami poskytovaných služieb. Očakávame a vítame všetky vaše podnety, ktoré môžu viesť k zlepšeniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Nemocnicou realizované ankety sú vždy zamerané na hodnotenie vybraného ukazovateľa spokojnosti. Sledovanými ukazovateľmi sú najmä spokojnosť s prístupom personálu, informovanosť o liečbe, režime a službách pracovísk. 

K hodnoteniu svojej spokojnosti môžete použiť kontaktný formulár v závere každej sekcie na našej internetovej stránke alebo si môžete stiahnuť nasledujúci dotazník, ktorý je určený k hodnoteniu ambulantnej i lôžkovej starostlivosti. V tlačenej podobe je dotazník k dispozícii na referáte marketingu.

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI PACIENTA (PDF)

Na lôžkových oddeleniach nemocnice prebieha hodnotenie spokojnosti hospitalizovaných pacientov s poskytnutou starostlivosťou kontinuálne počas celého roka. Pri ukončení hospitalizácie Vás personál vyzve k vyplneniu KRÁTKEHO DOTAZNÍKA. Otázky sú zamerané najmä na hodnotenie prístupu personálu,  informovanosť, stravu, prostredie a pod.  

Najmä pochvaly a kladné hodnotenia starostlivosti sú pre našich pracovníkov zadosťučinením a veľkou motiváciou v každennej namáhavej práci. Najvhodnejším spôsobom ako prejaviť svoju spokojnosť je pre nás písomné poďakovanie, lebo toto môžeme postúpiť konkrétnemu pracovisku alebo osobe.

  

 

POCHVALA, POĎAKOVANIE, NÁVRH, PODNET

Vaše názory na starostlivosť a služby v nemocnici sú pre nás cenným zdrojom informácií. Chcete nám vyjadriť pochvalu, podeliť sa s nami o svoj zážitok alebo dať podnet k zamysleniu, návrh alebo sa poďakovať? Z úpravy niektorých z nasledujúcich spôsobov:

 • ústne - na sekretariáte riaditeľa (budova administratívy, 2.poschodie, č. dv. 8),
 • písmená na formulári nemocnice, ktoré sa poskytujú v klientskom centre (vestibul hlavnej budovy nemocnice)
 • písomne ​​- spísané podnety možno doručiť:
  - osobne na klientské centrum (hlavná budova, vestibul)
  - osobne na sekretariát riaditeľa (pavilón B, 2.poschodie, dvere č. 13)
  - zaslať na poštovú adresu uvedenú v kontaktoch
  - elektronicky na  sekretariát @ nspskalica .sk
 • telefonicky na číslo telefónu 034 66 44 933

 

ZVEREJNENÉ POCHVALY A POĎAKOVANIA OD NAŠICH PACIENTOV

Vaše hodnotenie a pochvaly, ktoré od vás získavajú v náväznosti na návštevu alebo pobyt v nemocnici, sú priebežne zverejňované v tejto sekcii v časovom slede podľa dátumu prijatia (v čele najaktuálnejšie). Nie všetky pochvaly a poďakovania sú predpísané v plnom rozsahu, u niektorých je obsah krátený, ale vždy s dôrazom na poskytnutie čo najvernejšej a objektívnej informácie. Veríme, že informácie vám pomôžu rozšíriť si obraz o službách a starostlivosti o našu nemocnicu. Snahou nemocnice je tiež poskytnúť zadosťučinenie zdravotníckym pracovníkom, ktorí svoju náročnú prácu berú ako zmysluplné poslanie a nachádzajú sa v najhlbšej duševné obohatenie. ĎAKUJEME. 

 

Chirurgické oddelenie

Rád by som touto cestou poďakoval celému kolektívu chirurgického oddelenia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica. V januári som bol na tomto oddelení hospitalizovaný niekoľko dní, keď ma priviezli v stave tak povediac o päť minút dvanásť. Aj napriek tomu, že dnes celé zdravotníctvo bojuje s koronavírusovou epidémiou a zdravotníci idú až na hranu svojich síl, dostalo sa mi kvalitnej a intenzívnej starostlivosti, za čo som veľmi vďačný. Od výborného prístupu lekárov až po milé a obetavé sestričky, všetkým patrí jedno veľké ďakujem.

marec 2021

 

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)

Náš otec, manžel a dedko Viliam bol hospitalizovaný na vašom oddelení s ochorením Covid vo februári. Jeho zdravotný stav bol zo začiatku veľmi vážny až kritický, ale nakoniec to vďaka Vám, zdravotníckym pracovníkom, dopadlo dobre. Koncom februára bol v stabilizovanom stave prevezený späť do nemocnice v Trnave.
Je veľmi ťažké opísať, čo sme celá rodina počas jeho hospitalizácie prežívali. Preto nastal čas, aby sme Vám, celému kolektívu OAIM, poďakovali.

Najradšej by sme Vám poďakovali osobne a všetkých objali, ale momentálne to nie je možné, preto aspoň takýmto spôsobom. Ďakujeme Vám za to, že ste mu pomohli prežiť a že ste mu dali šancu znovu sa narodiť. Ďakujeme za to, že sme Vám každý jeden deň mohli zatelefonovať a že vždy ste nás ochotne informovali o jeho aktuálnom stave.  Pre nás mala každá jedna informácia cenu zlata, pretože bola podaná zrozumiteľne a s citom. Chceme Vám týmto listom povedať, že Vaša práca má veľký zmysel, veľmi si ju vážime a pre nás ste a aj vždy budete hrdinovia. Radi by sme ešte menovite poďakovali pánom doktorom  prim. MUDr. Sabanošovi a MUDr. Šteflíkovi.
Prajeme Vám pevné zdravie a veľa energie.

marec 2021
príbuzný pacienta

 

Vakcinačné centrum

Dobrý deň, v mene mojho otca Viliama ďakujeme za veľmi dobre zorganizované očkovanie, ktorého sa zúčastnil 12.marca. Pochvalovali si milý personál, prijemnú atmosféru a celkovú skvelú organizáciu. Ďakujeme za vašu prácu.

marec 2021
klient vakcinačného centra

 

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za starostlivosť, empatiu a ochotu pomôcť pani doktorke MUDr. Marte Serdahelyovej. Pred dvomi týždňami som ochorela na Covid 19. Nakoľko som alergik, kontaktovala som pani doktorku Serdahelyovú. Pani doktorka mi okamžite nasadila liečbu, predpísala lieky a počas karantény sme boli v pravidelnom telefonickom kontakte, aby vedela aký je môj zdravotný stav. Viem, že takýto profesionálny a empatický prístup nie je vždy bežný, preto si jej ochoty pomôcť v tak ťažkej situácii veľmi vážim. Nejedná sa len o mňa, pani doktorka má takýto prístup i k ostatným jej pacientom. Z môjho okolia takto pristupovala a liečila viacero mojich známych, ktorí to tiež veľmi oceňujú.
Veľmi si jej práce vážim a zaslúži si veľké ĎAKUJEM.

marec 2021,
pacientka

 

Záchranná zdravotná služba

Dobrý deň, vyjadrite, prosím, veľké poďakovanie záchranárovi a lekárke skalickej  ZZS, ktorí zasahovali pri mojej maminke dňa 21.1.2021 v Holíči okolo 17.00 hod. Ďakujem za ich odborný a rýchly zásah, pri ktorom diagnostikovali podozrenie na srdcový infarkt a po konzultácii s NÚSCH v Bratislave ju okamžite previezli na vyššie pracovisko. Ďakujem za ich ľudský prístup k pacientke, ktorý je aj v takýchto chvíľach veľmi dôležitý. Želám všetkým pevné zdravie a ešte jedno poďakovanie.

január 2021,
príbuzný pacienta

Diabetologická ambulancia, neurologická ambulancia

Dobrý deň, rád by som prostredníctvom tohto mailu poďakoval za príkladnú lekársku starostlivosť, ľudský prístup a porozumenie pri liečbe mojich zdravotných problémov. Diabetologickej ambulancii str. MUDr. Langovej s celým personálom a tiež neurologickej ambulancii str. MUDr. Lisickej, s. MUDr. Palenčárovej s celým personálom.
Ešte raz ďakujem za ich profesionálny prístup a že aj v tejto ťažkej situácii sú nápomocné pri liečbe. 

november 2020,
pacient

 

Chirurgické oddelenie

V mene svojej rodiny úprimne ďakujem celému kolektívu "Chirurgického oddelenia" za ich profesionálny a súčasne ľudský prístup k liečbe veľmi ťažkej choroby nášho otca. Patrí im všetkým naša úcta. 

november 2020,
príbuzní pacienta 

 

Ortopedické oddelenie

Dnes som bol po roku na ortopédii na kontrole. Čakáreň bola poloprázdna, čo ma potešilo. Potešil ma aj prístup novej sestričky v ambulancii a pána doktora tiež. Na RTG to bolo tiež na výbornú. Ďakujem všetkým za prístup k pacientom a prajem veľa spokojných pacientov.

november 2020,
pacient 

 

Ortopedické oddelenie, UP, CT, RTG

Mám na Záhorí chalupu. Pri bežných prácach som utrpel zlomeninu ruky. Išiel som na pohotovosť do skalickej nemocnice, kde mal službu pán doktor Uhrin - ortopéd. 

Vyšetril ma, poslal na röntgen, z ktorého bolo zrejmé, že ruka musí byť operovaná. Hneď po ošetrení som videl, že v tejto nemocnici je prístup k pacientovi na inej úrovni ako inde. Všetko mi vysvetlil a poslal ma do spádovej nemocnice v Bratislave, kde ma mali hospitalizovať. Bola sobota poobede, tak ma syn odviezol domov, zbalili sme veci a išli sme na centrálny príjem na Antolskú. Prvý šok som zažil, keď vyšla sestra, pozrela papiere a povedala, že ma nemôžu zobrať, lebo mali v ten deň už 5 operácií a druhý šok, keď ma poslala domov s tým, aby som prišiel v pondelok do traumatologickej ambulancie a dajú mi termín.

Odišiel som domov s tým, že skúsim zavolať naspäť MUDr. Uhrinovi do Skalice, či by ma nemohli operovať tam. Dovolali sme sa na ortopedické oddelenie, kde mal ešte službu. Vysvetlili sme mu, čo sa stalo a opýtali sa, či ma môžu operovať. Pán doktor hneď povedal, že oni nemajú problém s hospitalizáciou, aby sme prišli v nedeľu o 13,00 hod. na ortpédiu za p. doktorom Ševčíkom, hospitalizujú ma, spravia predoperačné vyšetrenia a v pondelok ma budú operovať.

V nedeľu sme prišli, všetko bolo tak ako pán doktor Uhrin povedal, v pondelok ma operovali a v utorok som už išiel domov. To by som v nemenovanej nemocnici v Bratislave asi ešte len čakal na termín. A to som po úraze ešte zvažoval, či nemám ísť domov do Bratislavy a tam ísť na pohotovosť. Ale to by som prišiel o túto dobrú skúsenosť s našim zdravotníctvom, že aj v malom meste ako je Skalica môžu byť dobré nemocnice s takým skvelým personálom, ktorý môže byť príkladom pre všetkých na Slovensku. Potom som si uvedomil, že mám 4 známych, ktorí boli v Skalici operovaní a boli veľmi spokojní. Je to proste o ľuďoch a tu sú ľudia na správnom mieste.

Touto cestou by som chcel vyzdvihnúť profesionálny a ľudský prístup pána doktora Uhrina a pána doktora Ševčíka a celého oddelenia ortopédie od pomocného personálu po zdravotné sestry vrátene hlavnej sestry. Celé oddelenie je na vysokej odbornej a ľudskej úrovni a poskytované služby prevyšujú očakávania.

To isté platí aj pre iné oddelenia, kde som bol vyšetrený – pohotovosť, röntgen, CT, anestéziológia. Keď som bol po mesiaci na kontrole, v čakárni, aj v ambulanciách to bolo také isté. Všetko fungovalo tak ako by malo všade. Za 60 rokov života mám už nejaké skúsenosti so zdravotníctvom a viem , že v takýchto situáciách, keď je človeku zle, má bolesti, je veľmi dôležitá empatia. Nikdy som nezažil takýto prístup k k pacientom, ani prístup spolupracovníkov medzi sebou ako v tejto nemocnici. Treba zdôrazniť, že žiadnemu zo zamestnancov pri výkone služby nechýba úsmev, cit, pochopenie a trpezlivosť. Celému personálu želám do budúcna pri vykonávaní ich náročného povolania veľa zdravia, energie, pracovných úspechov a veľa spokojných pacientov. S úctou vďačný pacient

október 2020
pacient

 

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)

Chcela by som sa touto cestou poďakovať za príkladnú starostlivosť na OAIM, poskytovanú mojej mamičke, ktorá tu bola hospitalizovaná. Vyjadrujem spokojnosť s ošetrovateľskou starostlivosťou i starostlivosťou lekárskou.Všetci zamestnanci boli milí, ústretoví a veľmi ľudskí.
Ešte raz veľká vďaka.

október 2020
príbuzná pacientky

 

Chirurgické oddelenie

Dovoľte mi, touto cestou vyjadriť moje úprimné poďakovanie a moju hlbokú úctu MUDr. Ivanovi SLOVIANYNOVI, lekárovi chirurgického oddelenia Vašej nemocnice, za jeho vysoko profesionálny, odborný a promptný operačný zákrok pri operácii môjho akútneho apendixu, zo septembra 2020, a následne za jeho vzorný ľudský prístup a starostlivosť o pacienta počas hospitalizácie. 

Rovnako chcem vyjadriť moju úctu a poďakovanie primárovi chirurgie, MUDr. Milanovi SKLADANOVI, ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Yullyovi SLYVKOVI, ale aj ostatným lekárom, za ich snahu, starostlivosť počas mojej hospitalizácie, vysoko odborný, no najmä hlboký ľudský prístup pri následnej pooperačnej starostlivosti a liečbe komplikácií.

Žiaľ, moje úprimné poďakovanie nemôžem adresovať všetkým zdravotným sestrám danej kliniky, no väčšina z nich, rovnako, ako aj ostatné ošetrovateľky a asistenčný zdravotnícky personál si moju úprimnú úctu a poďakovanie za ich prácu a prístup k pacientovi zaslúžia.

Na záver mi dovoľte, popriať Vašim zamestnancom veľa pracovných, ale aj osobných úspechov, veľa dobrého zdravia a síl, do ich ďalšej práce, a Vašej nemocnici veľa spokojných a vyliečených pacientov. S úctou a vďakou 

september 2020
pacient

 

Neurologické oddelenie

Dobrý deň, chcela by som touto formou poďakovať oddeleniu neurologie, MUDr. Lisickej a personálu, ktorý slúžil /JIS/, za ochotu, starostlivosť, veľmi pekný prístup personálu k pacientke, za vysokú profesionalitu. Ďakujem v mene svojom a mene mojej mamky, ktorá ležala v tomto období na oddelení so zdravotnými problémami po smrti svojho manžela.
Veľmi si vážim ľudí, ktorí sa o ňu starali a pomohli nie len jej, ale aj mne v ťažkej životnej situácii. 
Prajem veľa úspechov vo Vašej práci a veľa spokojných pacientov.

september 2020
príbuzná pacientky

 

Neurologické oddelenie

Chcela by som touto cestou z celého srdca poďakovať za vysoko profesionálny a ľudský prístup neurologickému oddeleniu FNsP Skalica pod vedením primára MUDr. Serdahelyho, menovite MUDr. Paldaufovej a MUDr. Lisickej, všetkým sestričkám a taktiež všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na záchrane života môjho manžela. 
Takmer 2 mesiace viedli dlhý boj o život, nevzdávali sa ani vtedy, keď to už vyzeralo, že zubatá zvíťazí. Nezviťazila!
Srdečne prosím, odovzdajte toto poďakovanie, zlých vecí na nemocnicu bolo popísaných veľa, preto treba aj chváliť a ďakovať. 
Prajem Vám, aby ste aj do budúcna mali spokojných pacientov a lekárov na takej úrovni, na akej sú na neurologickom oddelení. Ďakujem.

6.9.2020
manželka pacienta

 

Ortopedické oddelenie

Aj touto cestou by som chcela veľmi pekne poďakovať všetkým sestričkám a všetkému personálu ortopedického odddelnia nemocnice v Skalici za ústretovosť a podanú zdravotnú starostlivosť a osobitne pánu doktorovi Petríkovi, ktorý jednal v mojom prípade veľmi rýchlo a operoval ma. Veľká úľava od bolesti, ktorou som trpel viac ako 4 mesiace kôli neochote lekára operovať ma v nemocnici v Malackách. Naozaj vám patrí veľká vďaka všetkým. Vážme si týchto ľudí, lebo kto nám má pomôcť ak nie oni?

august 2020
pacientka 

 

Chirurgická ambulancia UP

V auguste mi ošetroval primár MUDr. Skladan zlomené zápästie. Vyjadrujem srdečné ďakujem za odborný a ľudský prístup lekára i sestričky. Ozajstný profesionálny prístup. 

august 2020
pacientka

 

Klientske centrum (KC), mobilné odberové miesto (MOM)

Vedenie občianskeho združenia športového klubu v Novom Meste nad Váhom si Vám dovoľuje poďakovať za ústretovosť a rýchlu profesionálnu pomoc pri zabezpečení vykonania testov na COVID-19 pre svojich trénerov. Vzhľadom k tomu, že sme sa ocitli v tiesni a potrebovali sme pomoc - riešiť vykonanie testov pre našich trénerov, ktorí mali na starosti na sústredení deti a zo strany Vašich pracovníkov sa nám tejto pomoci dostalo. Profesionálni pracovníci Vášho KC, konkrétne p. Jurasová Ingrid a samozrejme pracovníci MOM si zaslúžia našu úprimnú VĎAKU za ochotu, ústretovosť a veľmi ľudský a profesionálny prístup.

august 2020
vedenie o.z.

 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Zo srdca sa chcem poďakovať p. primárovi a p. doktorke za profesionálny prístup, ľudskosť a empatiu pri odstránení mojich komplikácií. Na gynekologickej ambulancii mi nechýbal pokoj, čistota, ústretovosť sestričiek. Odporúčam a ešte raz ďakujem.

júl 2020
pacientka 

 

Oddelenie vnútorného lekárstva (OVL)

Vážený pán primár a kolektív odd. OVL, ďakujem Vám za pochopenie a Vašu ústretovosť v rámci riešenia diferenciálnej diagnostiky a hospitalizaciu pani A.K.

júl 2020

 

Neurologické oddelenie

Veľmi pekne chcem za celú rodinu poďakovať tímu oddelenia neurológie na čele s prim. MUDr. Serdahelym za to, že nám zachránili tatka, ktorý mal vážnu cievnu mozgovú príhodu. Píšem preto, lebo keď som videla ich usilovnosť, ochotu a odbornosť, prišlo mi to ako keby ani nie som v slovenskej nemocnici. 
Pán primár je veľmi erudovaný a verila som mu stopercentne. Všetky sestričky a asistentky, či už na JIS neuro alebo na lôžkovej časti, boli naozaj snaživé a prostredie bolo čisté. Na všetky otázky sme dostali vždy adekvátne odpovede. Veľmi som bola dojatá a ďakujem im z celého srdca. 

Prosím, odovzdajte im toto poďakovanie, i keď je to najmenej, čo môžem urobiť.

jún 2020
rodina pacienta

 

Pediatrické oddelenie

Dobrý deň, prepáčte, ale nedá mi nenapísať....dnes som bola s dcérkou na vyšetreniach...konkrétne predoperačnych a musim vám povedať teda za detské oddelenie ten prístup úplne úžasný, z malej opadol všetok stres, pri odbere ani neplakala, sestrička na ekg úžasná, na are nás prijímali a to tiež top, taktiez pán primár na oddelení orl...za mňa dnes na jednotku, naozaj som sa s tak príjemným personálom dlho nestretla....Ďakujeme krásne za to, že moja dcérka nevidí len doktorov, ktorí sú nepríjemní...takže ešte raz veľká vďaka...robte prosím svoju prácu aj naďalej takto úžasne.

matka pacientky
jún 2020

 

Ortopedické oddelenie

Utrpela som zlomeninu krčka stehennej kosti. V tejto súvislosti som bola hospitalizovaná na ortopedickom oddelení FNsP Skalica, kde som podstúpila operáciu a krátku pooperačnú liečbu. Napriek závažnej diagnóze a vyššiemu veku sa môj zdravotný stav pomerne rýchlo zlepšil.

Týmto chcem vyjadriť úprimnú vďaku všetkým zamestnancom, s ktorými som prišla do kontaktu počas celej liečby, počnúc prevozom, ako aj na príjme, na oddelení, a následne aj na ambulancii. Vysoko hodnotím profesionálny a zároveň ľudský prístup celého personálu, ako aj atmosféru, ktorú som pozorovala počas hospitalizácie a následnej starostlivosti.

Toto poďakovanie nepíšem ako dlhoročný bývalý pracovník FNsP Skalica, ale predovšetkým ako pacient, ktorý potreboval akútnu pomoc, a to navyše v čase nepriaznivej situácie, vzniknutej v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a z toho vyplývajúcich opatrení.

pacientka ortopédie
18.5.2020

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Neonatologické oddelenie

Dnes som si vyzdvihol manželku so synčekom z pôrodnice v Skalici. Pred 11 rokmi sa nám tu narodila dcérka, teraz syn. Rád by som aj takýmto spôsobom vyzdvihol Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a Novorodenecké oddelenie. Manželka nehľadala inú nemocnicu, kde by prišiel syn na svet a rovnako ako pred 11 rokmi, aj teraz nešetrila slovami chvály. Áno, sme ľudia rôzni a aj personál sú len ľudia, ale ako hovorím, v prevažnej väčšine mala manželka skutočne dobrý pocit. Cítila sa tam dobre, chválila starostlivosť aj osobne, keď ďakovala sestričkám. Ja si to dovolím aj takto uverejniť, lebo negatívne správy sa šíria rýchlo a často veľmi bolia. Treba vypustiť do sveta aj takúto pozitívnu...

"Pôrodnica v Skalici, ďakujem vám za to, čo robíte. Nie múry, ale predovšetkým ľudia tvoria meno inštitúcie. Ďakujem za vašu prácu nielen pre môjho synčeka a manželku, ale pre všetky mamičky a ich detičky!"

manžel pacientky 
apríl 2020

 

Centrálne oparčné sály (COS), Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)

Vo februári som bola prijatá do nemocnice na chirurgický zákrok. Moja skúsenosť s personálom operačných sál počnúc mojim prevozom z chirurgického oddelenia na operačné sály až po umiestnenie na chirurgii po zákroku bola len pozitívna. Mala som strach, ale veľmi príjemne na mňa pôsobila už atmosféra na operačných sálach. Všetci boli dobre naladení už ráno. Vysvetlili mi všetko, čo sa počas zákroku robilo, zaujímali sa o môj stav a dokázali ma upokojiť. Rovnako príjemný pocit som mala z anestéziologičky. Svojim prístupom sa všetci postarali o to, že nemám strach podstúpiť zákrok aj v budúcnosti, čo ma asi neminie.

VEĽKÉ ĎAKUJEM VŠETKÝM.

pacientka FNsP Skalica
24.2.2020

 

Neurologické oddelenie

Chcem sa poďakovať celému zdravotníckemu kolektívu JIS neurológie za ľudskú a profesionálnu starostlivosť (za moju záchranu), ktorá dopadla pomerne dobre.

pacientka neurologického oddelenia
01/2020

 

Klientske centrum

Chcem sa poďakovať pani Lenke z klientskeho centra za ochotu pomáhať. Vždy sa usmieva a je veľmi milá a ústretová. Viac takýchto ľudí v nemocnici.

klient FNsP Skalica
01/2020

 

Kardiologická ambulancia 

Chcem sa Vám poďakovať. V januári som bola u Vás na odobratie strojčeka, ktorý mi kontroloval činnosť srdca. V ambulancii kardiológa som si zabudla zdravotnú kartičku, ktorú ste mi aj s výsledkami vyšetrenia ochotne poslali na moju adresu. Chcem sa Vám poďakovať za túto službu a popriať Vám veľa úspechov vo Vašej práci. S takýmto prístupom k pacientovi, ako ste sa zachovali ku mne, sa v dnešnej dobe málo stretávame.

pacientka kardiologickej ambulancie
21.01.2020

 

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)

Chcela by som sa touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým lekárom a celému personálu na oddelení OAIM za príkladnú starostlivosť a veľmi ľudský prístup pri ošetrovaní môjho manžela až do posledných chvíľ. Ešte raz veľká vďaka.

príbuzná pacienta oddelenia OAIM 
10.01.2020

 

Neurologické oddelenie

Ďakujem celému zdravotníckemu tímu na neurologickom oddelení.

pacientka neurologického oddelenia
23.12.2019

 

Gynekologické oddelenie, Nefrologické vyšetrenie

Touto cestou by som rada poďakovala primárovi gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a primárovi oddelenia vnútorného lekárstva. Sú to úžasní lekári a ľudia. Chcela by som sa im poďakovať za zdravotnú starostlivosť a prístup k pacientovi. Tiež by som chcela poďakovať za zdravotnú starostlivosť a prístup celému gynekologickému oddeleniu, doktorkám a všetkým sestričkám, sú milé, vždy ochotné a to dobre padne pacientovi. VEĽKÉ ĎAKUJEM. 

pacientka gynekologického oddelenia, nefrologické vyšetrenie
13.12.2019

 

Neurologické oddelenie

V novembri som bola hospitalizovaná na neurologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica, a.s. Chcela by som sa touto cestou poďakovať hlavne pánovi primárovi za profesionálny a ľudský prístup, milé slovo, s ktorým som sa stretla počas môjho pobytu v nemocnici. Toto moje poďakovanie patrí ďalej aj ostatným lekárom, sestričkám, ošetrovateľom, ktorí sa o mňa starali. Vždy prišli na izbu s úsmevom a vyžarovala z nich dobrá nálada, ktorá upokojovala nielen mňa ale aj ostatných pacientov. Boli ústretoví, ochotní pomôcť so všetkým, o čo sme ich požiadali. Môžete byť hrdí, že máte takých skvelých odborníkov na tomto oddelení, ktorí Vám a Vašej nemocnici robia dobré meno po širokom okolí.

Keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka, Vianoce, prajem Vám a celému kolektívu neurologického oddelenia zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a hlavne, aby im ten skvelý profesionálny prístup k pacientom, ktorí majú, nikdy nevymizol.

pacientka neurologického oddelenia
02.12.2019

 

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, chirurgické oddelenie

"Záchrancovia života" môjho syna MUDr. Rastislav (OAIM), Dr. Yuliy (Chirurgické odd.)
Touto cestou by som Vám chcela veľmi poďakovať, aj celému tímu za záchranu môjho syna, ktorému ste opäť vrátili život, ste neskutoční lekári, ktorým patrí obdiv, vďaka, úcta, láska, veľká sila, veľa zdravia a aby si všetci vážili, čo pre každého robíte. Neviem ako by som sa Vám odmenila, tak prijmite aspoň takouto formou "veľké ďakujem". Ste lekári s veľkým srdcom, na ktorých nikdy nezabudnem. Nech pán Boh stojí pri Vás na každom kroku. Veľa zdravia Vám prajem.

príbuzná pacienta chirurgického a OAIM oddelenia
04.11.2019

Ambulancia vnútorného lekárstva

Sestrička je veľmi milá, jej usmernenie bolo láskavé, zrozumiteľné i pre starých ľudí. Bodaj by také boli na všetkých oddeleniach. Ďakujem.

pacientka ambulancie vnútorného lekárstva
14.11.2019

 

Klientske centrum, gastroenterologická ambulancia, rehabilitácie (FBLR)

Keďže som v tomto roku dosť často navštevovala nemocnicu v Skalici, chcem sa veľmi pekne poďakovať za ústretovosť najmä pani Bastl na klientskom centre, ktorá bola vždy veľmi milá a príjemná.

Veľmi milo ma prekvapil aj personál na gastroenterologickom oddelení. A taktiež pán Dr. Tatarka, ktorý bol vždy veľmi optimistický a vtipný.

Ďalej moje poďakovanie patrí personálu na rehabilitačnom oddelení, ktorý už od skorých ranných hodín mal vždy úsmev na tvári.

klientka nemocnice
21.10.2019 

 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Touto cestou by som chcela poďakovať primárovi gynekológie a doktorke SANDRE a celému oddeleniu gynekológie za ich starostlivosť pred o po mojej operácii. Vaša práca je náročná a ja ďakujem nielen za vyriešenie mojich zdravotných problémov ale hlavne za nádej, že všetko bude čoskoro v poriadku a my sa dočkáme vytúženého bábätka. Ďakujem a prajem vám veľa úspechov v pracovnom ale i osobnom živote. S pozdravom vďačná pacientka.

pacientka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
21.10.2019 

 

Chirurgické oddelenie

Ďakujem za obetavú prácu celému oddeleniu chirurgie, lekárom, sestričkám a pomocnému personálu. Ďakujem za to, že aj keď je ich málo, sú tu pre nás a robia všetko, čo nám dáva domov, aby sme boli preliečení a v dobrom na nich spomínali. Som onko-pacientka, ktorá si ich povolanie veľmi váži.

pacientka chirurgického oddelenia
20.10.2019 

 

Pediatrické oddelenie

Chcem sa poďakovať sestričkám a aj lekárom na detskom oddelení za ich prístup a starostlivosť.

príbuzná pacienta pediatrického oddelenia
9.10.2019 

 

Kardiologické oddelenie

Touto cestou by som rada poďakovala p. doktorke Monike T. za profesionálny prístup v starostlivosti o moju mamu a chcela by som poďakovať aj p. doktorovi Mikulášovi M., ktorý bol jej ošetrujúci lekár, poďakovanie patrí aj sestričkám a celému kolektívu kardiologického oddelenia za príkladnú starostlivosť.

príbuzná pacienta kardiologického oddelenia
26.9.2019 

 

Chirurgické oddelenie

Dobrý deň, touto cestou by som rada poďakovala za môjho švagra, ktorý bol operovaný na chirurgickom oddelení, za profesionálny prístup mladých chirurgov. Rada by som poďakovala aj sestrám menovite p. Martine G a p. Gabriele R. Veľmi sme boli spokojní so starostlivosťou a prajeme celému chirurgickému oddeleniu veľa pracovných úspechov a veľa spokojných pacientov.

príbuzná pacienta chirurgického oddelenia
10.9.2019 

 

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)

Touto cestou by som rada ja a moja rodina poďakovala naozaj skvelým lekárom a celému úžasnému tímu na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Skalici, ktorí v poslednej chvíli zachránili život môjmu otcovi, ktorý tam bol hospitalizovaný začiatkom augusta v nočných hodinách. Človek, ktorému nedávali šancu na život, je teraz doma, v poriadku a znovu funguje tak ako do toho tragického dňa. Ďakujeme Vám!!!

dcéra pacienta OAIM
4.9.2019 

 

Neurologické oddelenie

Dobrý deň, chcela by som sa poďakovať Neurologickému oddeleniu, pánovi primárovi, všetkým doktorkám, sestrám a ostatnému personálu. Na jar 2019 som bola hospitalizovaná na tomto oddelení a počas celého pobytu som sa stretla s  vysoko profesionálnym, ústretovým a  ľudským prístupom.

Prajem tomuto oddeleniu veľa úspechov a spokojných pacientov.

pacientka neurologického oddelenia
1.9.2019 

 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Dobrý deň, rád by som sa poďakoval p. primárovi Petrovi B. s kolektívom za úžasný prístup pri pôrode Elišky B. Ešte raz ďakujem.

príbuzný pacientky
20.8.2019 

 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Chcela by som vyjadriť veľkú vďaku a uznanie celému tímu gynekologicko-pôrodníckeho, a rovnako aj novorodeneckého oddelenia v skalickej nemocnici za skvelú prácu a ľudský prístup pri narodení mojej, dnes už mesačnej dcérky. Aj po pôrode ukončenom sekciou mi bábätko bolo priložené, hneď ako sa dalo..čo nám obom veľmi pomohlo, a tiež otecko mohol byť od určitej časti stále už pri maličkej...z čoho bol veľmi nadšený. Sú to veľmi pozitívne zmeny a zlepšenia, a preto budem len odporúčať..a spomínať len v najlepšom. Ďakujeme z celého srdca za takýto priebeh pôrodu a za krásnu, zdravú dcérku.

pacientka pôrodnice
20.8.2019 

 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Dobrý deň, chcela by som vysloviť veľkú vďaku za starostlivosť, ktorej sa mi dostalo počas hospitalizácie na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Neviem ani slovami vyjadriť, akej pozornosti a kvalitnej zdravotnej starostlivosti sa mi dostalo.

Počnúc samotným príjmom na oddelenie až po prepustenie s našim pokladom. Je čudné, že ani neviem, komu poďakovanie adresovať, keďže nemajú menovky a sama som ich opísala, ako "tá sestrička v modrom..." Každopádne verím, že sa v tom dotyčné nájdu.
Ďakujem úžasnej pôrodnej asistentke, ktorá pôsobí ako krehké dievča, ale jej prítomnosť na sále mi nesmierne pomohla. Zároveň jej ďakujem za obyčajný ľudský dotyk a pokoj, ktorým mi pomáhala počas pôrodu.
Ďakujem úžasnému pánovi primárovi MUDr. Petrovi B. za bezproblémový priebeh pôrodu a skvelú diagnostiku počas poslednej "poradne". Odhadol to správne :).
Ďakujem pani sestričke s veľkým S - pani Zlatke C. za jej starostlivosť.
Ďakujem obom pani doktorkám za lekársky dohľad počas návštev ambulancie.
Vďaka za cenné rady laktačnej poradkyne a skúseného zdravotníckeho personálu aj na novorodeneckom odd. 

Vo všeobecnosti chcem poďakovať sestričkám za skvelú starostlivosť nielen o mňa, ale aj o našu dcéru. Niektoré úkony sú pre Vás možno úplnou samozrejmosťou, rutinnou, ale verte, že v danom momente to boli pre mňa heroické činy (zabezpečenie osobnej hygieny, diskrétnosť, rady a pod.) a nikdy Vám tieto skutky milosrdenstva nezabudnem. 

V neposlednej rade chcem poďakovať aj pomocnému personálu, kt. zabezpečuje čistotu a "praktický" chod oddelenia. Každé povolanie je potrebné!  
Vaša práca je mnohokrát nedocenená a zo strany pacientov často podceňovaná, avšak verím, že aspoň slová vďaky budú malým potešením a povzbudením, že to, čo robíte, robíte skutočne dobre! 

Želám Vám všetko dobré a veľa spokojných pacientov/tiek. 

S úctou a uznaním

pacientka pôrodnice
1.8.2019 

 

Ambulancia vnútorného lekárstva

Dobrý den, chcela by som sa nesmierne poďakovať za prístup a profesionálne zaobchádzanie pánovi doktorovi Miroslavovi Č. a sestre Zuzanke T., ktorí mali včera službu na internej ambulancii a pani doktorke Táni M. Z. z neurologickej ambulancie. Neskutočne si ich vážím a moc ďakujem za starostlivosť, ktorú mi venovali. Prajem Vám zo srdca len to najlepšie do dalších pracovných dní, pretože lepších a vnímavejších doktorov a sestričku som ešte nestretla. Dúfam, že toto poďakovanie sa dostane až k nim, aby si to mohli osobne prečítat. 

pacientka ambulancie vnútorného lekárstva
27.7.2019

 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Ďakujem celému zdravotníckemu tímu na gynekologicko - pôrodníckom oddelení, kde som bola týždeň hospitalizovaná. Sestričky milé, usmievavé, ochotné. Pani doktorky, pán primár a prisluhujúci doktori super. Milí, úştretoví. Izby po rekonštrukcii krásne, nové kúpeľňa, telka na každej izbe, cítila som sa tam super, týždeň ubehol ako voda :) vďaka tejto skúsenosti som sa rozhodla rodiť práve v našej Skalickej pôrodnici.

pacientka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
23.7.2019 

 

Urgentný príjem: ambulancia vnútorného lekárstva II

Chcem dať veľkú pochvalu p. doktorke Diane Š. a jej sestričkám, ktoré boli na pohotovosti 16.7. večer. Pani doktorka mala veľmi dobrý prístup a odborné vyšetrenie k manželovi, starostlivosť veľmi dobrá. Boli sme poslaní na pohotovosť do Malaciek, ale tam bola strohá odpoveď nemáme miesto, choďte do Skalice. U Vás sú ľudskí lekári dobrí aj sestry. Už sme mali tie skúsenosti viac krát na chválu. Pani doktorka odoslala muža na JIS-ku kardio večer o 10 hod. Manžela prevzali sestričky, boli milé, veru, nemajú tam čas posedieť. Viete, muž má už 82 rokov a ťažké diagnózy, preto si to vážim, že majú úctu aj k starým, vďaka im. Prajem Vám, aby Vaša nemocnica sa dostala do popredia, máte tam dobrých odborníkov, tak aby boli aj pacienti spokojní všetci. Veľa úspechov, ešte raz vďaka Vám.

Rada ešte spomeniem pána primára Červeňa, Vašej nemocnici robí dobré meno, veľa ľudí si ho ctí a chváli. 

manželka pacienta OVL
19.7.2019

 

Oddelenie vnútorného lekárstva (OVL)

Zhodou nepríjemných zdravotných problémov som bola v krátkom časovom rozmedzí v marci a máji 2019 dvakrát hospitalizovaná na oddelení vnútorného lekárstva Vašej nemocnice. V rozpore s početnými negatívnymi hodnoteniami nášho zdravotníctva, dokonca i konkrétne Vašej nemocnice, chcem vyjadriť absolútnu spokojnosť s odbornou starostlivosťou kolektívu pracovníkov daného oddelenia, dokonca obdiv k tomu, s akou ochotou a príjemným prístupom k pacientkam sa správa i pomocný personál pri výkone aj najnepríjemnejších úkonov, týkajúcich sa dodržiavania pravidiel osobnej hygieny osôb s výrazne obmedzeným pohybom. Liečeniu mojich diagnóz v oboch prípadoch sa venoval kolektív lekárov OVL a primár oddelenia mimoriadne precízne, o čom svedčí pomerne rýchla úprava môjho zdravotného stavu a podrobné prepúšťacie správy. Vážený pán predseda, prosím Vás, aby ste v mojom mene vyjadrili poďakovanie a pochvalu za mimoriadne kvalitný výkon povolania oddelenia vnútorného lekárstva Vašej nemocnice.

pacientka OVL
14.6.2019

 

Ortopedické oddelenie

Dovoľujem si touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie ortopedickému oddeleniu FNsP Skalica, osobitne primárovi MUDr. Jozefovi Skálovi za vysoko profesionálny, ústretový a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie a operačného zákroku v apríli 2019. Celé oddelenie je na vysokej odbornej a vedomostnej úrovni a poskytované služby prevyšujú očakávania aj najnáročnejšieho pacienta. Pritom treba zdôrazniť, že žiadnemu zo zamestnancov tohto oddelenia pri výkone služby nechýba úsmev, cit, pochopenie, empatia a trpezlivosť. Celému personálu želám do budúcna pri vykonávaní ich náročného povolania veľa zdravia, energie, pracovných úspechov a veľa spokojných pacientov.

pacientka ortopedického oddelenia
25.4.2019

 

Urologické oddelenie

V apríli som absolvovala cystoskopické vyšetrenie na urologickom oddelení FNsP Skalica. Pán primár mi pri výkone všetko vysvetlil a vyšetrenie bolo bezbolestné. Ďakujem sestričkám, ktoré mu asistovali - Bc. Alžbete Ch. a Dane O., ktoré boli vľúdne. Pacientkou som už  rok a môžem potvrdiť, že na tomto oddelení pracuje ochotný zdravotnícky personál. Ďakujem.   

pacientka urologického oddelenia
14.4.2019

 

Neurologické oddelenie

Chcel by som sa Vám, personálu na Neurologickom oddelení veľmi poďakovať za starostlivosť o moju mamu, ktorá bola hospitalizovaná na neurológii vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Skalici. Som veľmi vďačný za ústretovosť, lojálnosť, serióznosť a hlavne empatiu prejavenú pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti o moju chorú maminu, ktorá bola prevezená z nemocnice v Bratislave. Taktiež by som sa chcel poďakovať trom veľmi zlatým sestričkám, ktoré mali službu v sobotu 30.3.2019. Bol som na návšteve za mojou mamou a v ten deň ma niečo poštípalo na ruke. Mal som to zapálené a opuchnuté. Sestričky mi to s úsmevom a ochotne ošetrili. Patrí Vám ako kolektívu jedno veľké ďakujem, nedá sa to opísať ani slovami ako veľmi som Vám vďačný. Ste ľudia na správnom mieste J.

syn pacientky neurologického oddelenia
5.4.2019

 

Ortopedická ambulancia

Važená pani riaditeľka! Občas si prečitam, alebo vypočujem kritiku na naše Slovenske zdravotníctvo. Ja chcem však poďakovať za veľmi milý a profesionálny pristup doktorovi Matejovi Ševčikovi z ortopédie. Potrebovala som konzultáciu odborníka ohľadom úrazu kolenných väzov mojej dcéry, ktorá je dočasne v USA, v Kalifornii a zdravotná starostlivosť je tam veľmi drahá a zdĺhavá. Najprv hľadáte lekára, ktorý má zmluvu s Vašou poisťovňou a možno aj o týždeň ste vyšetrená. Veru tam pacienti nechodia po lekároch a nemocniciach ako u nás. Menovaný pán doktor mňa vypočul, bol veľmi ochotný, ústretový podať mi informácie ohľadom liečby a rehabilitácie na Slovensku. Veľmi mi pomohol, ukľudnil, aj keď zo mňa nemá ani 1 cent, ani zdravotná poisťovňa ho neohodnotí za morálnu a duševnú podporu. Ako matka, ktorá ma dieťa niekoľko 10 000 km od seba, od domova, bola som rada takejto konzultácii, pomoci!!! Kiež by bolo viac takýchto lekárov. A Vám, ako riaditeľke nemocnice, takýchto ľudí prajem čo najviac! Pekný deň želám.

matka potenciálnej pacientky
5.3.2019

 

Záchranná zdravotná služba

Ďakujem záchrannej službe, ktorá slúžila 13.1.2019 o 6.00 hodine rannej za jej rýchlosť, profesionalitu, aj za to, že ma včas priviezla do nemocnice. Tiež si veľmi cením profesionálny prístup a obetavosť celého oddelenia chirurgie. Obzvlášť chirurgickému oddeleniu na JIS. Prajem im všetkým veľa síl v ich ďalšej práci.

pacientka ZZS
24.2.2019

 

Otorinolaryngologické oddelenie

Dobrý deň, bola som vyšetrená na ORL oddelení v NsP Skalica. Musím povedať, že s tak úžasným prístupom zdravotnej sestry som sa veľmi dlho nestretla. Pani Andrea D. bola pri výkone svojej práce veľmi profesionálna a veľmi empatická. Chcem vysloviť veľké ďakujem a povedať Vám, že je to človek na správnom mieste.

pacientka ORL oddelenia
5.2.2019

 

Neurologické oddelenie

Dobrý deň, chcela by som sa poďakovať Neurologickému oddeleniu, celému personálu, primárovi, všetkým doktorkám, sestrám, učnom. Minulí rok som behala po doktoroch s bolesťami už pomaly v celom tele a hlavne v oblasti krížov. Nepochodila som. Bolesti sa stupňovali. Až jedného dňa som sa posadila a už som nevstala, s obrovskou bolesťou v celom tele a paralizovanými nohami. Dostala som sa k p. doktorke Danke L. Mala som papier z pohotovosti a papier od obvodného potvrdzujúci URGENT. Doktorka Danka L. ma okamžite odoslala na infúziu a potom na CT vyšetrenie, po ktorom ma okamžite odoslala na hospitalizáciu. P. Danka ma ukľudňovala, utešovala, keďže som bola v strese a v bolestiach. Bola prekvapená, že ma nikto ešte neodolal na CT, či, Magnetickú rezonanciu. Počas hospitalizácie som bola veľmi prekvapená s ústretovosťou, úprimnosťou, ochotou, milosťou, uvoľnenosťou celého personálu vrátane. P. Primár bol neustále milý, veselý, uvoľnený a odhodlaný pomôcť. Sestry majú tiež moju pochvalu. Čo sa týka stravy, veľká zmena. Obrovská. Kuchári, veľmi dobre varia. Vôbec som nebola hladná. Keď to mám porovnať z rokom 2012. Klobúk dole. Na izbe však chýbala regulácia kúrenia, bolo tam veľké teplo. Po infúznej liečbe a celkovom zlepšení som bola odoslaná domov a na rehabilitácie, na ktoré budem chodiť k vám na polikliniku. V minulosti som nebola spokojná s hospitalizáciou u vás, ale teraz to môžem odporúčať. Preto Veľké ďakujem celému personálu Neurologickému odd., Dr Danke L. za stanovenie diagnózy, zistenie problému a následné liečenie.  

pacientka neurologického oddelenia
01.2019

 

Otorinolaryngologické oddelenie

Bola som včera večer vyšetrená na ORL oddelení v NsP Skalica. Musím povedať, že s tak úžasným prístupom zdravotnej sestry som sa veľmi dlho nestretla. Pani Andrea D. bola pri výkone svojej práce veľmi profesionálna a veľmi empatická. Chcem vysloviť veľké ďakujem a povedať Vám, že je to človek na správnom mieste.

pacientka ORL oddelenia
5.2.2019

 

Neurologické oddelenie

Dovoľte mi touto cestou v mene našej mamičky Márie poďakovať pánovi primárovi Vlastimilovi S., jej liečebnú lekárku ako aj celému neurologickému oddeleniu. Veľké ďakujem patrí za vysoko profesionálny ústretový a hlavne ľudský prístup počas celej hospitalizácie. Za veľmi krátku dobu jej zistenie diagnózy a vybavenie operáciou v Bratislave v nemocnici Sv. Michala. Nebiť pána primára neurológie, tak naša maminka od úplne ochrnula. Dnes už je po operácii a jej zdravotný stav sa zo dňa na deň výroby. Poďakovanie patrí aj veľmi milým sestričkám a všetkým zamestnancom tohto oddelenia. Prajem všetkým veľa síl v ďalšej práci a hlavne veľa spokojných, vďačných a uzdravených pacientov.

dcéra pacientky neurologického oddelenia
23.1.2019

 

 

NESPOKOJNOSŤ, PRIPOMIENKY, SŤAŽNOSTI

staznosti@nsi.agel.sk 

V prípade nespokojnosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou alebo so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je vhodné obrátiť sa čo najskôr na vedúceho pracovníka príslušného pracoviska (primár, vedúca sestra) s cieľom operatívne záležitosť prešetriť a doriešiť. Včasné upozornenie na stávajúci problém pomáha predchádzať nažiadúcim komplikáciám a nárastu nespokojnosti na oboch stranách.

Ak nedôjde k uspokojivému riešeniu, môžete sa obrátiť na vedenie nemocnice. 
„Podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z.  je sťažnosť podanie fyzickej osoby, ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou spoločnosti,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov.“

 • POSTUP PRI PODÁVANÍ SŤAŽNOSTI
  Sťažnosť možno podať písomne alebo ústne na sekretariáte výkonnej riaditeľky, poprípade elektronicky alebo faxom. V prípade elektronického a faxového podania je potrebné do piatich dní od podania potvrdiť sťažnosť vlastnoručným podpisom.
 • NÁLEŽITOSTI PODANIA SŤAŽNOSTÍ
  - musí v nej byť jednoznačne uvedené, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha
  - musí obsahovať údaje o sťažovateľovi - meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu
  - musí byť ručne podpísaná, čitateľná a zrozumiteľná

 

Oznamy

Prerušená prevádzka reumatologickej ambulancie.

15.02.2021 - 31.12.2023 : Prerušenie prevádzky reumatologickej ambulancie platí od 15.2. 2021 na neurčito. Prípadnú zmenu verejnosti včas oznámime. Ďakujeme za pochopenie.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.