Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Poďakuj sestre!

podakuj sestre

FNsP Skalica, a.s. vstúpila do projektu „Právna akadémia sestier a pôrodných asistentiek - Poďakuj sestre“ v roku 2018 s cieľom vyzdvihnúť dôležitosť povolania zdravotnej sestry ale aj iných zdravotníckych profesií. Súčasťou tohto projektu je spolupráca v oblasti realizovania vzdelávacích aktivít Komory pre medicínske právo - MEDIUS (Komora). Kreditované vzdelávanie je zamerané na právne a bioetické témy súvisiace s výkonom povolania sestry, a to v podobe bezplatného e-learningového vzdelávania na portáli e-medius.sk a podľa možnosti Komory aj vo forme prezenčného vzdelávania v priestoroch FNsP Skalica, a.s.

 

PREČO ĎAKOVAŤ?

Na Slovensku máme mnoho sestier oddaných svojmu povolaniu, ktoré musia pre riadne vykonávanie svojej práce obetovať mnoho. Dávame ako pacienti sestrám pozitívnu spätnú väzbu k ich práci a ľudskému prístupu? Slovo ďakujem môže zaznieť v čakárni, ambulancii, na oddelení, my však chceme, aby ostalo zachytené aj pre sestry a celú verejnosť. Podporte pozitívnu myšlienku, ktorej rozumie každý – poďakovaním, ktoré je spätnou väzbou pre zdravotnícke zariadenie a jeho sestry.

Portál "Poďakuj sestre" slúži na pozitívne zviditeľnenie povolania sestier. FNsP Skalica, a.s. má v priestoroch lôžkových oddelení a ambulancií 16 zberných miest na poďakovania, súčasťou ktorých sú formuláre poďakovaní (tzv. ďakovné lístky) a zberné krabice. Príspevky v tomto duchu môžete vkladať na portál cez odkaz:

 "POĎAKUJ"

 

POĎAKOVANIA PACIENTOV FNsP Skalica, a.s. sú k nahliadnutiu TU /odkaz na portál/.

 

Oznamy

SONO bedrových kĺbov novorodencov v pôrodnici

31.12.2020 : Všetci novorodenci, ktorí od marca 2020 opúšťajú skalickú pôrodnicu, majú skríning bedrových kĺbov vykonaný. Sonografické vyšetrenie aktuálne vykonávame na novorodeneckom oddelení v rámci hospitalizácie na pôrodnici.
V prípade, že ide o rodičku, ktorá nerodila v Skalici alebo z iného dôvodu nemá dieťatko vyšetrenie absolvované, môže sa objednať na SONO bedrových kĺbov na č.t. 034 69 69 249. Ďakujeme za pochopenie.


Reumatologická ambulancia

01.08.2020 - 27.11.2020 : Reumatologická ambulancia FNsP Skalica je z dôvodu vzdelávania lekára v období od augusta do novembra mimo prevádzku. Všetkým pacientom objednaným na uvedené obdobie bol pridelený náhradný termín. O zrušení pôvodného termínu boli informovaní SMS správou. Informácia o náhradnom termíne je zasielaná pacientom tiež formou SMS správy. Pacienti sa môžu informovať na pridelené termíny aj v klientskom centre, a to telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) alebo osobne (vestibul hlavnej budovy, 6.00 – 15.30 hod.). S požiadavkou na predpis liekov kontaktujte prosím vášho všeobecného (obvodného) lekára. Ďakujeme za pochopenie.


BLOKOVANIE HOVOROV DO AMBULANCIÍ

31.12.2020 : Pre ambulancie v rezervačnom systéme MaPa sú telefonické hovory do ambulancií v čase od 8.00 do 13.00 hod. blokované (10 ambulancií). Pacienti môžu kontaktovať v tomto čase pre účely rezervácií klientske centrum - 034 69 69 206 (-207). Oznam platí na neurčito.


DARUJ KRV: Odbery výhradne pre objednaných darcov (transfuziologické oddelenie)

28.12.2020 - 29.12.2020 : ZATVORENÉ: Neprijímame darcov krvi. Ďakujeme za pochopenie.

07.12.2020 : PLNÝ STAV: Neprijímame darcov krvi z dôvodu nahláseného skupinového odberu. Ďakujeme za pochopenie.


ONKOLOGICKÉ VYŠETRENIA

14.10.2020 - 30.11.2020 : Onkologická starostlivosť je počas mimoriadnej situácie poskytovaná nasledovne:
Plánované odbery a kontrola pacienta sa vykonávajú po telefonickom objednaní na tel. číslach 034 69 69 365 (MUDr. Nečas) alebo 034 69 69 463 (MUDr. Mišová).
Akútne stavy a zhoršení pacienti sú vybavovaní priebežne.
Pacienti objednaní na podanie chemoterapie sú vybavovaní podľa objednania.
Pacientov,  ich rodinných príslušníkov a sprievodcov žiadame, aby dodržiavali hygienické nariadenia (rúško, dezinfekcia rúk, odstup).
Ďakujeme za pochopenie.   


Nefrologická ambulancia (prim. MUDr. Miroslav Červeň)

23.11.2020 - 27.11.2020 : Amb. je mimo prevádzku.


Infektologická ambulancia (MUDr. A. Hottmarová)

19.11.2020 - 27.11.2020 : Amb. je mimo prevádzku do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.