Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Poďakuj sestre!

podakuj sestre

FNsP Skalica, a.s. vstúpila do projektu „Právna akadémia sestier a pôrodných asistentiek - Poďakuj sestre“ v roku 2018 s cieľom vyzdvihnúť dôležitosť povolania zdravotnej sestry ale aj iných zdravotníckych profesií. Súčasťou tohto projektu je spolupráca v oblasti realizovania vzdelávacích aktivít Komory pre medicínske právo - MEDIUS (Komora). Kreditované vzdelávanie je zamerané na právne a bioetické témy súvisiace s výkonom povolania sestry, a to v podobe bezplatného e-learningového vzdelávania na portáli e-medius.sk a podľa možnosti Komory aj vo forme prezenčného vzdelávania v priestoroch FNsP Skalica, a.s.

 

PREČO ĎAKOVAŤ?

Na Slovensku máme mnoho sestier oddaných svojmu povolaniu, ktoré musia pre riadne vykonávanie svojej práce obetovať mnoho. Dávame ako pacienti sestrám pozitívnu spätnú väzbu k ich práci a ľudskému prístupu? Slovo ďakujem môže zaznieť v čakárni, ambulancii, na oddelení, my však chceme, aby ostalo zachytené aj pre sestry a celú verejnosť. Podporte pozitívnu myšlienku, ktorej rozumie každý – poďakovaním, ktoré je spätnou väzbou pre zdravotnícke zariadenie a jeho sestry.

Portál "Poďakuj sestre" slúži na pozitívne zviditeľnenie povolania sestier. FNsP Skalica, a.s. má v priestoroch lôžkových oddelení a ambulancií 16 zberných miest na poďakovania, súčasťou ktorých sú formuláre poďakovaní (tzv. ďakovné lístky) a zberné krabice. Príspevky v tomto duchu môžete vkladať na portál cez odkaz:

 "POĎAKUJ"

 

POĎAKOVANIA PACIENTOV FNsP Skalica, a.s. sú k nahliadnutiu TU /odkaz na portál/.

 

Oznamy

DARUJ KRV: Obmedzenia v odberových dňoch

27.01.2020 : Neprijímame darcov krvi z dôvodu nahláseného skupinového odberu. Ďakujeme za pochopenie.


MAMOGRAFICKÉ VYŠETRENIE

20.01.2020 - 31.01.2020 : mamografické vyšetrenia sa až do odvolania nevykonávajú. Ďakujeme za pochopenie.


DETSKÉ NEUROLOGICKÉ VYŠETRENIE

01.11.2019 - 30.06.2020 : Od 01.11.2019 do odvolania pracuje detská neurologická ambulancia (prim. MUDr. Erika VÁVRIKOVÁ) v obmedzenom režime - UT, STR, ŠTV v čase 9.00 - 11.30 hod. Pre účely objednávania je vyhradený čas v UT, STR, ŠTV od 12.00 do 14.00 hod., t.č. je 034 69 69 241.Vybavení budú len vopred objednaní pacienti. Ďakujeme za pochopenie.


Ambulancia vnútorného lekárstva II (MUDr. E. PRIHELOVÁ)

07.01.2020 - 31.01.2020 : Ambulancia pracuje v skrátenom režime prevádzky. Lekár ordinuje 4 dni v týždni - pondelok až štvrtok. Ďakujeme za pochopenie.


Pľúcna ambulancia (MUDr. R. MIHÁLOVÁ)

27.01.2020 : Amb. je mimo prevádzku.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.