Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk
  • Domov
  • Pokyny k vyšetreniam

Pokyny k vyšetreniam

1. ODDELENIE KLINICKEJ BIOCHÉMIE A HEMATOLÓGIE  - POKYNY K ODBERU - KRVI, MOČU, STOLICE ...
2. GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCIA - GASTROSKOPIA, KOLONOSKOPIA
3. ODDELENIE KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE  - POKYNY K ODBERU
4. POKYNY K NEUROLOGICKÝM VYŠETRENIAM - EMG, STEMP, EEG
5. POKYNY K PLÁNOVANÉMU OPERAČNÉMU alebo inÉMU ZDRAVOTnÉMU VÝKONU PRACOVNÍKA OAIM 
6. POKYNY K RÁDIOLOGICKÝM VYŠETRENIAM - CT, MR, FLEBOGRAFIA

ODDELENIE KLINICKEJ BIOCHÉMIE A HEMATOLÓGIE - POKYNY K ODBERU - KRVI, MOČU, STOLICE ...

 

Všeobecné zásady pre plánovaný odber biologického materiálu

Príprava pred odberom biologického materiálu, správny odber materiálu (vzorky krvi, moču a stolice) a dodržanie pokynov pri transporte vzoriek je nevyhnutným predpokladom správnych výsledkov vyšetrení. Preto sa vždy informujte u svojho lekára, či je potrebné dodržať špeciálne pokyny pred plánovaným odberom biologického materiálu. 

Pokyny k odberu krvi

Bežne sa krv odoberá v ranných hodinách na lačno, pri normálnom príjme tekutín (voda, nesladený čaj). Deň pred odberom sa doporučuje normálna fyzická aktivita bez preťaženia organizmu, vylúčenie alkoholu a ťažkých mastných jedál, prípadne výživových doplnkov a vitamínov, pokiaľ nie sú indikované a konzultované s lekárom. V špeciálnych prípadoch je treba dodržiavať pokyny lekára, v niektorých prípadoch je nevyhnutné prísť nalačno. 

Pokyny k odberu moču

  • Jednorazový moč – je vzorka moču odobratá v ktorúkoľvek hodinu. Odporúča sa stredný prúd moču a zber do močovej skúmavky alebo čistej nádobky, v prípade potreby sa vzorka skladuje v chlade. Je žiadúce doručiť vzorku moču čo najskôr do laboratória (optimálne do 2 hodín).
  • Prvý ranný moč – je moč, ktorý treba zachytiť pri prvom rannom močení ihneď po zobudení, doporučuje sa stredný prúd moču, zber do močovej skúmavky alebo do čistej nádoby a čo najskôr vzorku moču doručiť do laboratória (optimálne  do 2 hodín).
  • Zbieraný moč – je potrebné zbierať presný čas podľa pokynov lekára, spravidla 12 alebo 24 hodín. Pred začiatkom stanoveného času zberu je potrebné úplné vymočenie sa mimo zbernú nádobu. Ďalšie objemy moču musia byť zachytené do nádoby až do presne stanoveného času ukončenia zberu. Nádoba na zachytávanie moču musí byť čistá, po naplnení má byť uskladnená na chladnom a tmavom mieste. Po ukončení zberu treba nádobu doniesť čo najskôr do laboratória s celým objemom nazbieraného moču. Presné dodržanie času zberu moču a kompletný zber počas stanoveného obdobia je dôležitý pre dosiahnutie správnych výsledkov. 

 

Pokyny k odberu stolice

VYŠETRENIE NA OKULTNÉ KRVÁCANIE

1. Otvorte uzáver nádobky s riediacim roztokom – roztok nevylievajte.
2. Odberovou tyčinkou, ktorá je súčasťou uzáveru naberte vzorku stolice tak, aby ste zaplnili zárezy v spodnej časti tyčinky. Tyčinkou striedavo otáčajte na niekoľkých miestach vzorky. Nadbytočné množstvo stolice otrite o toaletný papier. Nenaberajte viac vzorky - iba množstvo, ktoré vyplní zárezy. Odberová tyčinka je vhodná aj pre odber tekutej stolice.
3. Odberovú tyčinku vložte späť do riediaceho roztoku a pevne utiahnite uzáver nádobky.
4. Premiešajte obsah nádobky tak, aby sa vzorka stolice dobre rozpustila v roztoku. 
5. Nádobku so vzorkou doručte čo najskôr do laboratória, do transportu ju uchovávajte v chlade.

Upozornenie: Nikdy neodoberajte veľké množstvo stolice – iba zaplňte zárezy odberovej tyčinky. Nikdy nevylievajte riediaci roztok z nádobky!

VYŠETRENIE NA KALPROTEKTÍN

Do čistej odberovej skúmavky treba vložiť malé množstvo stolice, uzavrieť a v deň odberu čo najskôr dopraviť do laboratória. V prípade potreby sa skladuje v chlade.

 

GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCIA - GASTROSKOPIA, KOLONOSKOPIA

Pacient sa s pomocou dokumentu " Poučenie a informovaný súhlas" oboznámi s povahou a účelom vyšetrenia a získa informácie o príprave, priebehu a rizikách vyšetrenia.

Poučenie a informovaný súhlas pacienta pred vyšetrením GASTROSKOPIA (PDF)

Poučenie a informovaný súhlas pacienta pred vyšetrením KOLONOSKOPIA (PDF)

 

ODDELENIE KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE - POKYNY K ODBERU

 

POKYNY K NEUROLOGICKÝM VYŠETRENIAM

 

Názov dokumentudokument (pdf)pracovisko
Príprava na vyšetrenie EEG PDF Neurologické vyšetrenie
Príprava na vyšetrenie STEMP, EMG PDF Neurologické vyšetrenie

 

 

 

POKYNY K PLÁNOVANÉMU OPERAČNÉMU ALEBO INÉMU ZDRAVOTNÉMU VÝKONU OAIM

 

Názov dokumnetudokument (pdf)pracovisko 
INFORMÁCIE K PLÁNOVANÉMU OPERAČNÉMU VÝKONU PDF Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
VYSÁDZANIE ANTIKOAGULANCIÍ (liekov na riedenie krvi)  PDF Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
ANESTÉZIOLOGICKÝ DOTAZNÍK k operačnému výkonu PDF Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
POUČENIE A IS pred zavedením centrálneho žilového katétra PDF Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
POUČENIE A IS pred zavedením artériového (tepnového) katétra PDF Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

 

POKYNY K RÁDIOLOGICKÝM VYŠETRENIAM

 

Názov dokumnetudokument (pdf)pracovisko
Poučenie a IS pre vykonaním CT PDF Rádiologické oddelenie
Poučenie a IS pre vykonaním CT - irigografie PDF Rádiologické oddelenie
Poučenie a IS pre vykonaním CT - enterografie PDF Rádiologické oddelenie
Poučenie a IS pre vykonaním MR PDF Rádiologické oddelenie
Poučenie a IS pre vykonaním FLEBOGRAFIE PDF Rádiologické oddelenie

 

 

Anketa

Uvítali by ste možnosť rezervácie termínu ambulantného vyšetrenia cez internet?

Oznamy

Pripojenie na internet

31.12.2018 : Z technických príčin neposkytujeme službu "Pripojenie na internet". Oznam platí na bližšie neurčenú dobu.


Skrátený režim práce pediatrických (detských) ambulancií je v platnosti do odvolania

14.02.2017 - 31.01.2018 : Od 14. februára 2017 do odvolania pracuje detská neurologická ambulancia z prevádzkových dôvodov v skrátenom režime.
Ordinačné hodiny neurologickej ambulancie zostávajú - UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Budú vybavení LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI a akútne stavy.
Pacienti sa môžu objednávať v utorok, stredu a štvrtok na t. č. 034/ 69 69 241. Od 15. mája 2017 do odvolania pracuje v skrátenom režime detská nefrologická ambulancia.
Ordinačné hodiny ambulancie zostávajú - PONDELOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Vyšetrení budú LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI.
Pacienti sa môžu objednávať na t. č. 034/ 69 69 246.
Ďakujeme za pochopenie.


Ambulancia vnútorného lekárstva (MUDr. M. DRAGÚNOVÁ)

29.01.2018 - 31.01.2018 : Amb. je mimo prevádzku.


Ambulancia vnútorného lekárstva II (MUDr. M. MASKALÍK)

15.01.2018 - 27.01.2018 : Amb. je mimo prevádzku.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.