Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk
 • Domov
 • Pôrodná starostlivosť

Pôrodná starostlivosť

Ministerstvo zdravotníctva SR spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) usmerňujú rodičky v súvislosti s výskytom alebo podozrením na výskyt koronavírusu u tehotnej a rodičky. V nasledujúcich dokumentoch nájdete odpovede na otázky týkajúce sa tehotenstva, testovania, kojenia a náležitej starostlivosti o dieťa:

TEHOTENSTVO A COVID-19 (1)

TEHOTENSTVO A COVID-19 (2, WHO)

 

 

Pôrodné služby

Očakávate prírastok do rodiny? Ak zvažujete, že svoje dieťatko privediete na svet v skalickej pôrodnici, možno vám uľahčia rozhodnutie práve nasledujúce informácie. Uvádzame ich v časovej súslednosti, ako sú naviazané na jednotlivé pôrodné doby, tehotenstvom počínajúc a starostlivosťou o bábätko končiac. 

V prípade rizikového tehotenstva sa odporúča návšteva poradne (gynekologickej ambulancie) najneskôr v 38.týždni, u fyziologického (bezproblémového) tehotenstva môžete s návštevou počkať do 38. týždňa. INFORMÁCIE O AMBULANCII

 

Zoznam potrieb do pôrodnice (pdf)

Dokument obsahuje podrobný zoznam vecí, ktoré sú potrebné k starostlivosti o matku a novorodenca počas pobytu v pôrodnici, veci na cestu domov nevynímajúc.

 

Pred pôrodom

PRÍPRAVA NA PÔROD PRE NASTÁVAJÚCICH RODIČOV

 

KURZY PREDPÔRODNEJ PRIPRAVY /JPG/

Prvé stretnutie kurzu predpôrodnej prípravy sa koná vždy prvý pondelok v mesiaci o 13. 00 hod. a jeho súčasťou je prednáška lekára - pôrodníka. Účastníci kurzu získajú základné informácie a usmernenia k prijatiu a pobytu v pôrodnici.

Súčasťou kurzu je prednáška pôrodnej asistentky, prednáška laktačnej poradkyne, prehliadka modernizovaných priestorov pôrodnej sály a oddelenia pôrodnice a neonatológie. Prednášky na tému tehotenstva, dojčenia a starostlivosti  o novorodenca sú realizované v zmysle individuálnej dohody s účastníkmi kurzu.
CENA: 8€ za každú začatú hodinu (prednášky) 
Kurzy sa konajú v pavilóne pôrodnice, použite prosím vchod 2 (bočný) pre gynekologickú ambulanciu. 

KONTAKT

Mgr. Mária Srholcová (vedúca sestra neonatologického oddelenia)
T: 0908 550 295
E: srholcovaa.m@gmail.com

Účasť otcov na prednáškach je žiadaná a vítaná.

CVIČENIA PRE BUDÚCE MAMIČKY /PDF/

Pohybovú prípravu na pôrod odporúčame všetkým rodičkám. Realizuje sa pod vedením vyškolených rehabilitačných pracovníčok na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Na hodinu sa treba vopred prihlásiť - telefonicky (034 69 69 439) alebo mailom (jaroslavahlavata@nspskalica.sk).
CENA: 8€ za každú začatú hodinu cvičenia

 

Na pôrodnej sále

Našou snahou je predovšetkým priviesť vám na svet zdravé dieťa. Naše služby ale presahujú rámec pôrodnej sály. Prvú dobu pôrodnú trávia rodičky obvykle na tzv. izbe čakateliek, kde využívajú najmä sprchu, prípadne veľké fit lopty. Rozhodnutia pacientiek o aplikácii klystíru a holenia sú rešpektované. Z izieb sa rodičky presúvajú do jedného z dvoch pôrodných boxov. Využiť možno aj polohovateľné pôrodné kreslo.

Pri spontánnom pôrode s normálnym priebehom si polohu počas prvej doby pôrodnej volí rodička. Počas druhej doby pôrodnej je v klasickej  polohe (v ľahu na chrbte), eventuálne v sede, personál sa snaží vyhovieť rodičke a umožniť je polohu podľa požiadavky.

Záujemkyne o odber pupočníkovej krvi týmto žiadame, aby nás informovali o svojom prianí pri príjme na pôrodnú sálu.

Prípadné sekcie (cisárske rezy) sa robia najčastejšie v spinálnej anestéze, výber metódy sa odvíja vždy od zdravotného stavu rodičky.

VÝBER LEKÁRA

Možno máte referencie od spokojných známych a chcete si vybrať operatéra sami. 

 • Výber pôrodníka -180€
 • Výber anestéziológa (bežný pracovný čas) - 100€

Mená pôrodníkov nájdete v sekcii o gynekologicko-pôrodníckom oddelení v personálnom obsadení.

 

SPRIEVODCA PRI PÔRODE - LETÁK (PDF)

Nielen manžel alebo partner môže byť osobou, ktorá Vám bude oporou počas pôrodu a bude stáť vo vašej bezprostrednej blízkosti. Nie je vylúčená ani prítomnosť jedného z rodičov, priateľa alebo inej blízkej osoby. 

Čas možného príchodu sprievodcu na oddelenie sa odvíja od obsadenosti predpôrodných izieb. 

Sprievodcovi rodičky je umožnené účastniť sa na prvotnom ošetrení novorodenca, zhotoviť pamätné fotografie.

 • Prítomnosť otca alebo inej blízkej osoby pri pôrode - 30€ 
 • Prítomnosť otca alebo inej blízkej osoby (max. 1 osoba) pri plánovanom pôrode cisárskym rezom - 50€ 

Vyžaduje sa poučenie od lekára min. 2 týždne pred termínom pôrodu. INFORMUJTE SA NA AMBULANCII

TLMENIE BOLESTI

Ponúkame Vám na výber jednu z 3 možností ako sa vysporiadať s pôrodonými bolesťami. Možno máte genetickú predispozíciu, ktorá spoľahlivo funguje už po niekoľko predchádzajúcich generácií a vy patríte k tým, ktoré zažívajú rýchly a nekomplikovaný spontánny pôrod. Vďaka bohu ste jednou z nich a nepotrebujete žiadnu pomoc.

Ak uprednostňujete pocit istoty a chcete sa o svoju bolesť podeliť, nechajte to na nás. Epidurálnu analgéziu (EDA) ponúkame všetkým rodičkám, ale so žiadosťou o túto službu sa na nás treba obrátiť ešte pre pôrodom. Odporúča sa aj pohovor s anestéziológom. 
Cez víkendy a sviatky je dostupnosť služby limitovaná prítomnosťou anestéziológa.

 • EDA - 150€

Vyžaduje sa poučenie od lekára min. 2 týždne pred termínom pôrodu. INFORMUJTE SA NA AMBULANCII

No a ak by sa stalo, že svoje predsavzatie netlmiť pôrodnú bolesť chcete zmeniť na poslednú chvíľu (v čase rozbehnutého pôrodu), nič nie je stratené. Pre tieto prípady je vám k dispozícii tzv. Entonox, laickej verejnosti známy skôr ako rajský plyn.

LETÁK ENTONOX ( PDF)

 • Inahalácia entonoxu - 50€ 

 

 

Po pôrode (bonding, samoprisatie, rooming in)

Bábätko je tesne po pôrode položené na brucho matky (bonding). Pár minút po ošetrení a oblečení, ak to zdravotný stav matky a novorodenca dovoľuje, prebieha pokus o samoprisatie dieťaťa. Poslednú dobu pôrodnú trávi zväčša dieťa na novorodeneckom oddelení a matka na pôrodnej sále. Po cisárskom reze ak to samozrejme zdravotný stav oboch dovoľuje, prebieha kontakt telo na telo tiež, dieťa je s matkou na izbe do 48 hod., i keď kontakt s dieťaťom matka má aj dovtedy. Po spontánnom pôrode je dieťa prinesené do 6 hodín.

Sociálna poisťovňa (SP) vytvorila informačný leták pre budúce matky s cieľom posilniť informovanosť matiek vo veci riadneho uplatňovania nároku na výplatu sociálnej dávky MATERSKÉ a poskytnutia rodičovského príspevku po ukončení nároku na materské.

Leták poskytne odpovede napr. aj na nasledujúce otázky:
Akceptuje SP rodný list vystavený v inom členskom štáte EU?
Môžem poskytnúť rodné číslo dieťaťa telefonicky?

LETÁK (PDF)

 

IZBY

Na izbách typu rooming in sú obvykle 2-3 matky s deťmi. Izby sú so samostatným hygienickým zariadením alebo bunkového typu (väčšina), tzn. 1 toaleta a kúpeľňa pre 2 izby. Matky na nadštandardných jednolôžkových izbách majú samostatné hygienické zariadenia. Takéto izby má oddelenie tri. 

 

NÁVŠTEVY (DENNE )

Návštevy sú povolené v návštevnej miestnosti alebo na nadštandarných izbách so zvolením službukonajúceho personálu. 
NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

 

STAROSTLIVOSŤ O NOVORODENCA

Štyri ruky sú viac ako jedna a pri starostlivosti o novorodenca tomu nie je inak. Edukácia matky v starostlivosti o dieťa môže prebiehať za účasti otca dieťaťa, príbuzného alebo partnera. Poskytnuté informácie sú zamerané na kúpeľ, prebalovanie, dojčenie, či starostlivosť o kožu. 

 • Účasť otca dieťaťa, príbuzného, partnera na edukácii matky v starostlivosti o novorodenca (dojčenie, kúpeľ, prebaľovanie, starostlivosť o kožu....) - 15€
SONO BEDROVÝCH KĹBOV NOVORODENCOV (SONO KOXY)

Do tzv. “corona krízy“ bolo zaužívané, že SONO vyšetrenie bedrových kĺbov novorodencov sme vykonávali vo FNsP Skalica cca 3 týždne po pôrode. Toto už neplatí.
Všetci novorodenci, ktorí od marca 2020 opúšťajú skalickú pôrodnicu, majú už skríning bedrových kĺbov vykonaný.  SONO KOXY aktuálne vykonávame v rámci hospitalizácie na pôrodnici na novorodeneckom oddelení. Zmena zostáva v platnosti aj po odznení corona krízy.

KONTROLNÉ VYŠETRENIE

V prípade, že ide o rodičku, ktorá nerodila v Skalici, resp. rodičku bez vykonaného skríningu bedrových kĺbov novorodenca, táto sa môže objednať na SONO KOXY na t. č. 034 69 69 249.

 

NADŠTANDARDNÉ IZBY

Ak chcete prijímať návštevy na pôrodníckom oddelení v súkromí rodiny, ponúkame vám ubytovanie na jednolôžkovej izbe so samostatným hygienickým zariadením (chladnička, TV, nadštandardné vybavenie nábytkom, postieľka, vlastné hygienické zariadenie, prijímanie návštev na izbe).

 • 20€ / noc

DOJČENIE

Poradensto ohľadne dojčenia vám poskytne certifikovaná laktačná poradkyňa a vyškolené sestry. Poradenstvo a činnosť PODPORNEJ SKUPINY PRE DOJČENIE presahuje rámec pôrodnice. Na oddelení je k dispozícii odsávačka. V roku 2016 odchádzalo 95 percent detí domov plne dojčených.

STRATÉGIA PRÍSTUPU KU DOJČENIU 

leták (PDF)

 

LAKTAČNÁ KONZULTANTKA 

So žiadosťou o individuálne poradenstvo pri dojčení je možné kontaktovať laktačnú poradkyňu Mgr. Máriu Srholcovú aj po odchode z pôrodnice na čísle 0908 550 295.

 • jedno sedenie do 1 hodiny - 15€
 • poplatok za každú ďalšiu začatú hodinu - 5€

leták (PDF)


 

 

MONITORY DYCHU

Monitory dychu dokážu zaznamenať každú nepravidelnosť či anomáliu v dychovej činnosti dieťatka. K privolaniu pomoci slúži zvukový i svetelný signál. 

Monitory dychu novorodencov sa stali vďaka Nadácii Križovatka bežnou súčasťou vybavenia všetkých postielok na pôrodnici i novorodeneckom oddelení. 

Neonatologické oddelenie (034 69 69 249) v spolupráci s Nadáciou Križovatka zapožičiava monitory dychu rodičkám na domáce použitie na obdobie min. 6 mesiacov.

 

  

 

FOTOGALÉRIA

Kurz predpôrodnej prípravy

Nadštandardná izba na pôrodnici

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.