Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

Reklamné plochy

reklama

Vytvorili sme pre vás priestor k prezentácii vašich produktov a služieb na pôde nemocnice. Výhodná poloha v centre mesta prináša veľký potenciál v oblasti reklamy. Ročne prejde bránami nemocnice viac ako 100 tisíc ľudí, pohyb v bezprostrednom okolí nemocnice presahuje státisíce.

KONTAKT:

Mgr. Martina Plášková
(34) 69 69 317, marketing@nspskalica.sk

Reklamný priestor je rozdelený na exteriér a interiér nemocnice. Nájomca platí za prenájom reklamného priestoru (plocha, obraz, čas). Inštaláciu reklamy s výnimkou exteriéru zabezpečuje nemocnica. Objednávky reklamy sú minimálne na jeden mesiac.

FNsP Skalica zakazuje reklamu formou propagačných letákov a iných tlačovín voľne umiestnených v čakárňach ambulancií a iných priestoroch. 

 

 INTERIÉR

 

REKLAMNÝ PÚTAČ

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica vám ponúka k prenájmu reklamné plochy v interiéri nemocnice. Priamo v čakárňach ambulancií,  na schodiskách a chodbách budov sme inštalovali reklamné klip rámy, v ktorých si môžete umiestniť svoje propagačné materiály.

Reklamným zariadením v interiéri nemocnice je aj roll-up banner a reklamný šot vo forme video prezentácie odvysielanej na LCD obrazovkách vo vestibule hlavnej budovy.

 CENY ZA PRENÁJOM
  • 15€ - klip rám formátu A1 (na mesiac)
  • 20€ - klip rám formátu A0 (na mesiac)
  • 30€ - reklamný šot (videoprezentácia) na obrazovkách vo vestibule hlavnej budovy (garancia 320 min. mesačne), cena na mesiac, zmluva podmienkou
  • 20€ - vyhotovenie prezentácie (kombinácia textu a obrázkov v dĺžke max. 60 sekúnd)
  • 50€ - prenájom reklamnej plochy pre umiestnenie roll-up bannera na obdobie max. 3 mesiace, cena na 3 mesiace 
 

 EXTERIÉR

Reklamným pútačom v exteriéri je banner (plachtová reklama). Výrobu a inštaláciu reklamného pútača si zabezpečuje nájomca reklamnej plochy v exteriéri vo vlastnej réžii. Vyhradené reklamné  plochy sú na budove biochemického laboratória a na oplotení areálu na Koreszkovej ulici. Rozmery plôch sú typizované.

CENA ZA PRENÁJOM

117€ za m2 na rok 

FOTOGALÉRIA

 

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.