Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Rádiologické oddelenie

Charakteristika oddelenia

Rádiologické oddelenie je moderným diagnosticko-terapeutickým pracoviskom s využitím širokej škály prístrojovej zobrazovacej techniky, klasickým  RTG pracoviskom  počnúc a magnetickou rezonanciou (MR) končiac. Nechýba mamografický úsek (MMG), pracovisko ultrasonografie (USG) a počítačovej tomografie (CT).

Oddelenie zaisťuje nepretržitú rádiodiagnostickú službu pre všetky lôžkové oddelenia nemocnice a ambulantných lekárov spádovej oblasti. Pohotovostná služba je určená pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť a je dostupná 24 hodín. 

Z invazívnych terapeutických zákrokov sa vykonáva na CT pracovisku periradikulárna terapia (PRT), fazetová blokádaozonoterapia.

PERSONÁLNE OBSADENIE

Primár: MUDr. Peter Vrba
Kontakt: (34) 69 69 205

Vedúci rádiologický technik: Dana Hrnková
Kontakt: (34) 69 69 428

VSTUP NA ODDELENIE

Pavilón A, 1. poschodie 
Pri vstupe do vestibulu hlavnej budovy od Koreszkovej ulice sa dáte vľavo. Prístup je zabezpečený aj pre imobilných pacientov.

PREVÁDZKOVÁ DOBA

PO - PI: 07.00 - 15.00 hod.
07.00 - 14.30 hod. - diagnosticko-terapeutická činnosť
14.30 - 15.00 hod. - administratívna činnosť a údržba pracoviska

KONTAKTY - OBJEDNÁVANIE PACIENTOV

S výnimkou RTG vyšetrenia sa treba na všetky vyšetrenia (MR, CT, SONO, MMG, flebografia) objednať. Objednávanie je možné v pracovné dni v čase od 7:15 do 14:30 hod..

(34) 69 69 209 - evidencia, príjem, platby pacientov
(34) 69 69 388 - objednávanie pacientov na MR
(34) 69 69 103 - objednávanie pacientov na CT 
(34) 69 69 216 - objednávanie pacientov na USG
(34) 69 69 209 - objednávanie pacientov na MMG, flebografiu - 13:00 - 14.00 hod.

Na RTG vyšetrenie (okrem flebografie) sa netreba objednávať. Pacienti sú vybavovaní priebežne počas dňa.

CENY

cenník pre samoplatcov (pdf)

 

FOTOGALÉRIA

 

Informácie o vyšetreniach

 

 

Počítačová tomografia (CT)

Počítačová tomografia (CT)

Moderný prístroj typu SOMATOM Definition AS 64 od firmy Siemens využíva účinky röntgenového (RTG) žiarenia na zobrazenie vnútorných orgánov. Slúži na vyšetrenia hlavy, krku, hrudníka, brucha, malej panvy, chrbtice, ale aj kostí, svalov.

Špeciálnymi  vyšetreniami sú CT angiografia, CT enterografia a CT irigografia. 
Medzi invazívne terapeutické zákroky sa radia periradikulárna terapia (PRT) a fazetová blokáda v lumbálnej oblasti.
Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku vykonáva RDO oddelenie FNsP Skalica aj ozonoterapiu v krčnom, hrudnom a lumbálnom úseku chrbtice. 

Registrácia

Samotnému vyšetreniu predchádza zaevidovanie pacienta pri registračnom okienku. Je treba predložiť preukaz poistenca a riadne vyplnenú žiadanku od odosielajúceho lekára. U EÚ poistencov sa vyžaduje aj predloženie kópie EÚ preukazu poistenca.

Príprava

Pacient prichádza od odosielajúceho lekára poučený. V čakárni pracoviska čaká na vyzvanie rádiologického technika.

Poučenie a informovaný súhlas pred vykonaním CT vyšetrenia (pdf)

Prostredníctvom formulára sa pacient oboznámi s povahou, rizikami, prípravou na vyšetrenie a vyjadrí svoj súhlas s vyšetrením.

Pacient pri príprave rešpektuje pokyny rádiologického technika.

 

Magnetická rezonancia (MR)

Magnetická rezonancia (MR)

Magnetická rezonancia je moderná zobrazovacia metóda, ktorá na podrobné a veľmi presné zobrazenie tkanív ľudského tela využíva silné magnetické pole. Vyšetrenie trvá od 10 minút do 45 minút, veľmi dôležitá je spolupráca pacienta s rádiologickým technikom.

Prístroj MAGNETOM Avanto 1,5T MR od spoločnosti Siemens je určený k vyšetreniam mozgu, hypofýzy, chrbtice a miechy, kĺbov, svalov a šliach, mäkkých tkanív krku, orgánov brucha (pečeň, pankreas, obličky, vrátane MR urografie), žlčových ciest, tenkého čreva, malej panvy u ženy (maternica, vaječníky), u mužov (prostata), konečníka, zobrazenie fistúl, moč. mechúra, ciev mozgu, krku, brucha.

ŽIADANKA a SÚVISIACE DOKUMENTY

Lekár indikujúci vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR) vystavuje pacientovi žiadanku (pdf, spoločný dokument pre žiadanku a dotazník). Pacient prichádza od odosielajúceho lekára poučený. K tomuto účelu spisuje odosielajúci lekár s pacientom poučenie a informovaný súhlas. Vyplnenie dotazníka pre pacienta je v kompetencii pacienta.

REGISTRÁCIA

Samotnému vyšetreniu predchádza zaevidovanie pacienta pri registračnom okienku. Je treba predložiť preukaz poistenca a riadne vyplnenú žiadanku od odosielajúceho lekára. U EÚ poistencov sa vyžaduje aj predloženie kópie EÚ preukazu poistenca.

PRÍPRAVA, ČAKÁREŇ MR

Pacient prichádza od odosielajúceho lekára poučený. Obslužnému personálu MR pracoviska odovzdáva pacient formulár poučenia a vyplnený dotazník. Prostredníctvom formulára poučenie sa pacient oboznámi s povahou, rizikami, prípravou na vyšetrenie a vyjadrí svoj súhlas s vyšetrením.

V čakárni pracoviska MR čaká pacient na vyzvanie rádiologického technika. Pacient pri príprave rešpektuje pokyny obslužného personálu.

 

 

Ultrasonografia (USG, SONO)

Sonografické vyšetrenie (USG) je nezaťažujúca zobrazovacia metóda, ktorá umožňuje zobrazenie vnútorných orgánov (hlavne brucha a panvy), mäkkých častí (prsné žľazy, lymfatické uzliny, krk, MSK systém … atď.) a ciev. Môže sa opakovať podľa potreby, ide o rýchle a dostupné vyšetrenie. 

 

Pracovisko používa moderný USG prístroj od firmy Siemens typu ACUSON Antares.

 

REGISTRÁCIA

Pacient sa nemusí zaevidovať pri  registračnom okienku, prichádza priamo do čakárne USG pracoviska, kde čaká na príchod zdravotnej sestry. 

PRÍPRAVA

Na vyšetrenie je potrebná žiadanka od odosielajúceho lekára. 

POKYNY K VYŠETRENIU BRUŠNEJ DUTINY

Deň pred vyšetrením sa vyžaduje jesť jedlá, ktoré nenafukujú, napr. čistý vývar, hydinové mäso, ryžu, nejesť čerstvé pečivo, strukoviny, mliečne výrobky, zeleninu, nepiť sýtené nápoje. Vhodné je užiť deň pred vyšetrením lieky na zníženie plynatosti. Ráno pred vyšetrením je potrebné nič nejesť a nepiť, nežuť žuvačku, nefajčiť.

POKYNY K VYŠETRENIU OBLIČIEK, MOČOVÉHO MECHÚRA, MALEJ PANVY 

Vyžaduje sa 1 až 2 hodiny pred vyšetrením vypiť minimálne 0,5l tekutiny (voda, čaj), nevymočiť sa pred vyšetrením.

Mamografia (MMG)

Mamografia (MMG) je röntgenové vyšetrenie prsníkov s veľmi nízkou dávkou žiarenia. Je základnou zobrazovacou metódou vyšetrenia prsnej žľazy. Pracovisko používa moderný prístroj od firmy Siemens MAMMOMAT Inspiration.

Vykonáva sa pri podozrení na ochorenie prsníka eventuálne ako kontrolné vyšetrenie po operácii. V rámci prevencie sa diagnostika so zameraním na včasné zachytenie karcinómu prsníka vykonáva u zdravých žien od 40. roku veku.

MMG sa vykonáva na odporúčanie  gynekológa, onkochirurga, mamológa alebo všeobecného lekára. 

REGISTRÁCIA

Samotnému vyšetreniu predchádza zaevidovanie pacienta pri registračnom okienku. Je treba predložiť preukaz poistenca a riadne vyplnenú žiadanku od odosielajúceho lekára. U EÚ poistencov sa vyžaduje aj predloženie kópie EÚ preukazu poistenca.

PRÍPRAVA

Pacientka prichádza od odosielajúceho lekára poučená.

V čakárni pracoviska MMG čaká na vyzvanie rádiologického technika a rešpektuje jeho pokyny k príprave na vyšetrenie.

 

Röntgenové vyšetrenie (RTG)

Röntgenové vyšetrenie (RTG) patrí medzi základné zobrazovacie vyšetrenia a využíva sa na zobrazenie celého tela, najmä však hrudníka, brucha a kostí končatín, chrbtice a lebky. V tehotenstve sa vyšetrenie robí len v prísne odôvodnených prípadoch, ženy vo fertilnom veku podpisujú prehlásenie o tom, že nie sú tehotné.

Digitálny RTG prístroj AXION Luminos dRF Siemens sa vyznačuje veľmi nízkou dávkou žiarenia.

Umožňuje vykonávať kontrastné vyšetrenia tráviaceho traktu a uropoetického systému, fistulo- a biligrafie, flebografie a skiaskopické vyšetrenia.

Videofluoroskopia slúži na vyšetrenie hltacieho aktu a vykonáva sa v spolupráci s PaedDr. Barborou Bunovou, PHD. 

Na RTG vyšetrenia sa s výnimkou  flebografie netreba objednávať. Pacienti sú vybavovaní priebežne ako prídu.

REGISTRÁCIA 

Samotnému vyšetreniu predchádza zaevidovanie pacienta pri registračnom okienku. Je treba predložiť preukaz poistenca a riadne vyplnenú žiadanku od odosielajúceho lekára. U EÚ poistencov sa vyžaduje aj predloženie kópie EÚ preukazu poistenca.

PRÍPRAVA 

Pacient v čakárni pracoviska čaká na vyzvanie rádiologického technika a rešpektuje jeho pokyny k príprave na vyšetrenie.

U kontrastných vyšetrení (flebografia, vylučovacia urografia, kontr. vyšetrenie tráviaceho traktu) platí, že pacient prichádza od odosielajúceho lekára poučený.

Pri RTG vyšetrení žalúdka musí byť pacient nalačno.

FLEBOGRAFIA

Flebografia je kontrastné RTG vyšetrenie žilového systému s aplikáciou jódovej kontrastnej látky intravenózne. Využíva sa na presné anatomické zobrazenie hlbokého žilového systému a na vylúčenie hlbokej žilovej trombózy prevažne dolných končatín.

Poučenie a informovaný súhlas pred vykonaním flebografie (pdf)

Prostredníctvom formulára sa pacient oboznámi s povahou, rizikami, prípravou na vyšetrenie a vyjadrí svoj súhlas s vyšetrením. 

VYLUČOVACIA UROGRAFIA

Vylučovacia urografia je kontrastné RTG vyšetrenie uropoetického systému s aplikáciou jódovej kontrastnej látky intravenózne. Využíva sa na zobrazenie obličiek a močového mechúra. 

KONTRASTNÉ VYŠETRENIE TRÁVIACEHO TRAKTU

Skiaskopickou metódou sú RTG vyšetrenia žalúdka, pasáž pažerákom, pasáž GIT- om, irigografiu (vyšetrenie hrubého čreva).

 

Oznamy

SONO bedrových kĺbov novorodencov v pôrodnici

31.12.2020 : Všetci novorodenci, ktorí od marca 2020 opúšťajú skalickú pôrodnicu, majú skríning bedrových kĺbov vykonaný. Sonografické vyšetrenie aktuálne vykonávame na novorodeneckom oddelení v rámci hospitalizácie na pôrodnici.
V prípade, že ide o rodičku, ktorá nerodila v Skalici alebo z iného dôvodu nemá dieťatko vyšetrenie absolvované, môže sa objednať na SONO bedrových kĺbov na č.t. 034 69 69 249. Ďakujeme za pochopenie.


Reumatologická ambulancia

01.08.2020 - 27.11.2020 : Reumatologická ambulancia FNsP Skalica je z dôvodu vzdelávania lekára v období od augusta do novembra mimo prevádzku. Všetkým pacientom objednaným na uvedené obdobie bol pridelený náhradný termín. O zrušení pôvodného termínu boli informovaní SMS správou. Informácia o náhradnom termíne je zasielaná pacientom tiež formou SMS správy. Pacienti sa môžu informovať na pridelené termíny aj v klientskom centre, a to telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) alebo osobne (vestibul hlavnej budovy, 6.00 – 15.30 hod.). S požiadavkou na predpis liekov kontaktujte prosím vášho všeobecného (obvodného) lekára. Ďakujeme za pochopenie.


BLOKOVANIE HOVOROV DO AMBULANCIÍ

31.12.2020 : Pre ambulancie v rezervačnom systéme MaPa sú telefonické hovory do ambulancií v čase od 8.00 do 13.00 hod. blokované (10 ambulancií). Pacienti môžu kontaktovať v tomto čase pre účely rezervácií klientske centrum - 034 69 69 206 (-207). Oznam platí na neurčito.


DARUJ KRV: Obmedzenia v odberových dňoch

26.10.2020 - 27.10.2020 : Odbery krvi sú v týždni od 26.10. zrušené. Za pochopenie ďakujeme.


ONKOLOGICKÉ VYŠETRENIA

14.10.2020 - 30.11.2020 : Onkologická starostlivosť je počas mimoriadnej situácie poskytovaná nasledovne:
Plánované odbery a kontrola pacienta sa vykonávajú po telefonickom objednaní na tel. číslach 034 69 69 365 (MUDr. Nečas) alebo 034 69 69 463 (MUDr. Mišová).
Akútne stavy a zhoršení pacienti sú vybavovaní priebežne.
Pacienti objednaní na podanie chemoterapie sú vybavovaní podľa objednania.
Pacientov,  ich rodinných príslušníkov a sprievodcov žiadame, aby dodržiavali hygienické nariadenia (rúško, dezinfekcia rúk, odstup).
Ďakujeme za pochopenie.   


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.