Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Rehabilitácie

Fyziatricko-rehabilitačné terapie

Fyzioterapia je súčasťou  liečby širokej palety ochorení, predovšetkým pohybového aparátu,  tiež neurologických a reumatologických stavov, ochorení obehovej sústavy, lymfatického systému, ako aj poúrazových stavov. 

Fyziatricko-rehabilitačné procedúry je možné poskytovať klientom aj za priamu platbu bez odporúčania lekára alebo pokračovať v terapii aj nad rámec poisťovňou hradeného balíka.

Oddelenie Fyziatrie, balneológie a liečebnej terapie (FBLR) ponúka záujemcom o nákup liečebno-rehabilitačných procedúr možnosť zakúpiť si darčekové poukazy a obdarovať tak svojich blízkych balíčkom terapií podľa vlastného výberu. Klient si môže sám určiť, v akej hodnote (2-50 EUR) mu bude vystavený darčekový poukaz. Balíček dohodnutých procedúr v cene poukazu môžu klienti čerpať aj čiastkovo podľa vopred dohodnutého harmonogramu. 

Kontakt

(34) 69 69 344
(34) 69 69 439 

Cenník výkonov a služieb na žiadosť osoby (pdf)

Viac informácií o pracovisku FBLR

 

Terapie oddelenia: 

Plynové injekcie

Plynové injekcie

Aplikácia CO2 do podkožia je reflexná terapeutická metóda, preto musí byť podávaná opakovane. Aplikácia sa odporúča zo začiatku 2 až 3 krát týždenne - celkom  asi desaťkrát, potom ešte doplniť niekoľkými injekciami v rozmedzí dvoch až troch týždňov. Opakovaná aplikácia je základom pre pamäťové uloženie informácií. 

APLIKÁCIA

Medicinálny kysličník uhličitý sa jemnou ihlou pichá do kože a podkožia do bolestivých bodov alebo v miestach akupunktúrnych bodov.

Účinky   terapie
 • uvoľnenie svalových spazmov
 • zmiernenie bolesti
 • zlepšenie výživy tkanív
 • miestne aj celkové
 • zlepšenie prekrvenia
 • protizápalový účinok          
 • celkové zlepšenie funkcií
 • obehového a pohybového aparátu
 • zosilnenie účinku akupunktúry
TERAPIA SA NEODPORÚČA:
 • do 5.mesiaca tehotenstva
 • pri ťažkej forme diabetes mellitus
 • opuchoch akéhokoľvek pôvodu
 • pri zápaloch kože, podkožia,
 • pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy 
 • u stavov krvácania   
 • pri akútnych infekčných ochoreniach  a horúčkových stavoch     
 • pri akútnych psychózach     

Pri varikóznom syndróme je odporúčaná aplikácia vpichov mimo varixy.

 

Rebox

Rebox

Reboxové prúdy sú jednosmerné vysokofrekvenčné prúdy, ktoré sa pri diagnostike a liečbe zavádzajú transkutánne (cez kožu) neinvazívnou elektródou do problémovej oblasti. Jednu valcovú elektródu drží klient v dlani a druhú (dotykovú) terapeut prikladá na liečené miesta. V liečenej oblasti dochádza takto k rozšíreniu ciev (vazodilatácii), uvoľneniu kŕčovitých stiahnutí lymfatických ciev (lymphangiospazmov), k zrelaxovaniu hladkého svalstva stien dutých orgánov a k uvoľneniu kontrakcií priečne–pruhovaného kostrového svalstva.

Liečebné účinky sú vo väčšine prípadov badateľné už po prvej aplikácii. Najvýraznejšie terapeutické úspechy zaznamenal rebox u akútnych a bolestivých stavov.

POŽADOVANÁ APLIKÁCIA TERAPIE

- akútne problémy 5 -10 opakovaní
- chronické problémy 15 – 30 opakovaní

REBOX prúdy sa úspešne využívajú V liečbe:
 • bolesti pohybového aparátu,
 • spazmatických stavov a následné obmedzenia v pohyblivosti,
 • zápalových stavov (zápaly šliach, úponov…),
 • sklerózy multiplex,
 • stavov po mozgovej porážke,
 • akútnych úrazových stavov,
 • opuchov,
 • kalcifikátov,
 • syndrómov karpálneho tunela,
 • migrenóznych bolestí hlavy.
Kontraindikácie 
 • kardiostimulátor
 • šokové stavy
 • nádorové ochorenia
 • gravidita
 • flebotrombóza
 • zápalové ochorenia kože (posledné tri menované sú len relatívne a závislé od potreby rozmiestnenia elekród a tým dráhy prechodu elektrického prúdu)

 

 

Metóda Ľ. Mojžíšovej

Metóda Ľ. Mojžíšovej

Už zhruba pred tridsiatimi rokmi rehabilitačná sestra na Fakulte telesnej výchovy a športu v Prahe pani Ľudmila Mojžíšová spozorovala, že po úprave problémov s chrbticou sa zrazu podarilo otehotnieť niektorým pacientkam, ktoré sa o to dovtedy márne snažili. Stiahnutím svalov panvového dna dochádza k zníženiu metabolizmu v malej panve, a tak vznikajú problémy gynekologického charakteru od nepravidelného menštruačného cyklu cez bolestivú menštruáciu až po absenciu menštruácie.
Stav pohybového aparátu a jeho kondícia priamo súvisia s vnútornými orgánmi a ich správnou funkciou. Vhodným cvičením a následným manipulačným napravením chrbtice možno odstrániť svalovú nerovnováhu aj panvového dna. Pokiaľ tomu nebránia iné príčiny, môže dôjsť k otehotneniu. 

Ide o kombináciu mobilizačných  manévrov  a cieleného cvičenia svalov, ktoré udržujú správne postavenie chrbtice.

Liečebný účinok Metódy Ľ. Mojžíšovej sa prejavuje u týchto stavov:

 •  sterilita žien a mužov
 • bolesti hlavy
 • bolesti chrbtice a kĺbov
 • svalové bolesti
 • pooperačné stavy
 • poúrazové stavy
 • neurologické ochorenia

Preukázané sú pozitívne účinky liečby na:

 • svalový, obehový a lymfatický systém
 • kĺby a pohybový aparát
 • blokády chrbtice a panvy
 • blokády v oblasti rebier
 • hrudné svaly a správne držanie tela
 • dýchanie
 • astmu, alergie, ekzémy
 • skoliózu v rannom štádiu (deti do 15r.)
 • artrózu bedrových kĺbov
 • zápchu, či pomočovanie
 • nekomplikovaný priebeh pôrodu 

 

 

SMS systém

SMS systém je súčasťou prevencie, kondičného tréningu, rehabilitačnej liečby i regenerácie organizmu. Pomáha pri odstraňovaní porúch pohybového aparátu a chrbtice, čo má pozitívny účinok na svaly panvového dna, kardiovaskulárny systém, či tráviacu sústavu. Cvičenie je vhodné pre športovcov, deti, tehotné ženy aj dôchodcov.

Ide o zostavu účinných cvikov pre zastabilizovanie a zmobilizovanie chrbtice. SM systému sa inak hovorí aj špirálna stabilizácia. To, čo chrbticu vyrovnáva a vyťahuje nahor, sú špirálne svalové zreťazenia, ktoré pohyb stabilizujú, pokiaľ je vykonávaný optimálnym spôsobom. 

Princípom SM systému je odľahčenie tlaku na medzistavcové platničky a kĺby, čo má priaznivý vplyv na ich výživu, regeneráciu a liečbu. Dochádza aj k optimalizácii pohyblivosti chrbtice  a  k úprave správnych pohybových stereotypov. Cieľom cvičenia je  posilniť ochabnuté svalstvo, uvoľniť skrátené a napäté svalstvo, posilniť hlboký stabilizačný systém, obnoviť kĺbovú pohyblivosť a správne držanie tela. Jednoducho povedané ide o vytvorenie pevného svalového korzetu.

Najprv sa SM systém cvičí pod odborným dohľadom fyzioterapeuta, aby sa zabezpečila správna kvalita pohybu.
Po zvládnutí cvikov klient vie a musí cvičiť aj sám doma. Pomôckou pri cvičení je  elastické lano, ktoré umožňuje rozsiahly pohyb končatín proti malej postupne narastajúcej sile kladenej lanom. Efektom je posilnenie a pretiahnutie svalov.

Priaznivý účinok metódy bol pozorovaný u týchto stavov:

 • prevencia, regenerácia a liečba poškodení chrbtice
 • vytlačená medzistavcová platnička
 • skoliózy
 • poruchy veľkých kĺbov (bedrový, kolenný, ramenný, kĺby nohy a klenba nožná)
   

Kineziotaping

Kineziotaping

Kinesiotaping (KT) je jednou z metód, ktorú s obľubou využívajú aj športovci, nakoľko umožňuje svalom aktívne pracovať. Ide o aplikáciu špeciálnej elastickej pásky na postihnuté svaly a kĺby. Pri ošetrení svalov touto metódou dochádza  k ozdravným procesom, akými sú normalizácia svalového napätia, zlepšenie funkcie krvného, lymfatického obehu a zlepšenie hojenia poranených tkanív. Účinkom terapie dochádza k zmierneniu až odstráneniu bolestí, urýchleniu vstrebávania opuchov, regulácii svalového tonusu. Pri aplikácii metódy sa zlepšuje pohyblivosť ošetrenej časti tela. 

Kineziotape je vode odolná elastická lepiaca páska vyrobená na báze bavlny, ktorá na koži dobre a šetrne priľne a neobmedzuje rozsah a pohyblivosť v postihnutých tkanivách.

Účinky kineziotapingu
 • znižuje opuchy
 • podporuje hojenie
 • odbúrava bolesť vo svaloch a kĺboch (znižuje vnímanie)
 • koriguje funkciu svalov, šliach a kĺbov
 • podporuje krvný a lymfatický obeh
 • pôsobí pri stimulácii a tlmení svalového napätia
 • je výborný pre reguláciu svalovej únavy a k predchádzaniu kŕčom
 • znižuje riziko subluxačného postavenia kĺbov
Kineziotaping sa neodporúča klientom:
 • s alergiami, elefantiázou                              
 • s horúčkovitými stavmi
 • s malignity
 • s otvorenými ranami
 • s hĺbkovou žilovou trombózou
 • s melanómom kože
 • s hnisavými kožnými prejavmi
 • s kardiopulmonálnou dekompenzáciou 
 

 

Baby masáže

Baby masáže

Robíme masáže detí a dojčiat s použitím masážneho aróma oleja. Masáž dieťaťa odborníkom je vhodné vykonávať maximálne raz do týždňa.

Účinky:
 • pôsobí na svalový, obehový a lymfatický systém
 • dokáže vyvolať kĺbové zmeny, podporuje pohybový aparát
 • zlepšuje dýchanie
 • posilňuje hrudné svaly a správne držanie tela
 • stimuluje pokožku, posilňuje hmat
 • odstraňuje popôrodnú traumu u detí
 • ovplyvňuje špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia)
 • ovplyvňuje ľahké mozgové dysfunkcie, niektoré formy Downovho syndrómu alebo autizmu
 • zlepšuje stav astmatikov, alergikov, ekzematikov

Kurz baby masáží pre rodičov

Naučíme Vás ako pomasírovať Vaše dieťa.

 • 5 lekcií (1lekcia =60 min.)
 • teoretická a praktická časť, edukačné materiály, aróma oleje
 

Rašelinový obklad

Rašelina má priaznivý vplyv na obnovu kožných buniek a posilňuje imunitu. Svojím zložením zvyšuje prekrvenie, zlepšuje činnosť svalstva a kĺbov, podporuje rýchlejšie vstrebávanie krvných výronov, zlepšuje hojenie ťažkých kožných ekzémov, zlepšuje stav pomarančovej pokožky, a i.

Jednorázový rašelnový obklad obsahuje množstvo živín, prírodných stopových prvkov, minerálov. Bitúmen obsiahnutý v rašelinách má protizápalový účinok. Nízke pH rašeliny pôsobí antibakteriálne.

Účinky terapie sa prejavujú u nasledovných stavov:
 • chronické reumatické choroby,
 • artrózy, svalové kontraktúry
 • bolestivé vertebrogénne syndrómy
 • gynekologické ochorenia
 • neuralgie
Kontraindikácie
 • poškodený kožný kryt v mieste aplikácie,
 • srdečná insuficiencia,
 • akútne zápaly, horúčkovité stavy,
 • tyreotoxikóza,
 • hypertenzia,
 • závažné ochorenia nervového systému,
 • akútne zápaly močových ciest,
 • závažné obehové poruchy.    
 

Anketa

Uvítali by ste možnosť rezervácie termínu ambulantného vyšetrenia cez internet?

Oznamy

Pripojenie na internet

31.12.2018 : Z technických príčin neposkytujeme službu "Pripojenie na internet". Oznam platí na bližšie neurčenú dobu.


Skrátený režim práce pediatrických (detských) ambulancií je v platnosti do odvolania

14.02.2017 - 31.01.2018 : Od 14. februára 2017 do odvolania pracuje detská neurologická ambulancia z prevádzkových dôvodov v skrátenom režime.
Ordinačné hodiny neurologickej ambulancie zostávajú - UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Budú vybavení LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI a akútne stavy.
Pacienti sa môžu objednávať v utorok, stredu a štvrtok na t. č. 034/ 69 69 241. Od 15. mája 2017 do odvolania pracuje v skrátenom režime detská nefrologická ambulancia.
Ordinačné hodiny ambulancie zostávajú - PONDELOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Vyšetrení budú LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI.
Pacienti sa môžu objednávať na t. č. 034/ 69 69 246.
Ďakujeme za pochopenie.


Ambulancia vnútorného lekárstva (MUDr. M. DRAGÚNOVÁ)

29.01.2018 - 31.01.2018 : Amb. je mimo prevádzku.


Ambulancia vnútorného lekárstva II (MUDr. M. MASKALÍK)

15.01.2018 - 27.01.2018 : Amb. je mimo prevádzku.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.