Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook
 • Domov
 • REZERVÁCIA VYŠETRENIA

REZERVÁCIA VYŠETRENIA

PRE OBJEDNANIE kliknite na príslušný odkaz:

ONLINE REZERVAČNÝ SYSTÉM 

alebo odkaz https://mapa.nspskalica.sk skopírujte do svojho vyhľadávača a ENTEROM otvorte.

 

Gynekologická ambulancia je vypustená zo systému, pacienti sa objednávajú štandardne telefonicky, ambulancia je telefonicky dostupná aj v doobedňajšom čase.

MaPa2

Rezervujte si vyšetrenie online a šetrite svoj čas - MaPa

Mapa predstavuje elektronický systém registrácie a rezervácie termínu ambulantného vyšetrenia pre pacientov FNsP Skalica. Klient využívajúci on-line objednávanie má na jednom mieste prehľad o viacerých ambulanciách. Nový manažment ambulantných vyšetrení pre pacienta platí pre 11 ambulancií (NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA LEN NA "PRVOVYŠETRENIA), ďalšie sa pridajú postupne. 

LETÁK (PDF)

Výhody rezervačného systému

 • prehľad o možnostiach rezervácie ambulancie a voľných termínoch
 • nonstop dostupnosť online rezervačného systému
 • menej času stráveného v čakárni
 • včasné pripomenutie termínu formou SMS
 • aktuálne informácie o dostupnosti služieb
 

ONLINE REZERVAČNÝ SYSTÉM /VSTUP pre PC užívateľa/

Pre plnohodnotné používanie systému MaPa je nutné sa do tohoto systému zaregistrovať. Pre účely zjednodušenia prístupu do systému sme pre vás vytvorili NÁVOD NA REGISTRÁCIU (PDF).

Po registrácii v systéme si môžete plánovať termíny vyšetrení. Nasledovný POSTUP (PDF) vám pomôže pri práci so systémom a umožní vám plánovať si vyšetrenia.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica ako prevádzkovateľ systému Manažment pacienta stanovuje: 

Všeobecné podmienky používania portálu (odkaz na sekciu)

 • 1. Prevádzkovateľ a Užívateľ portálu - Základné ustanovenia
 • 2. Pravidlá Používania , Registrácia
 • 3. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Používateľa
 • 4. Ukončenie používania služby
 • 5. Ustanovenia o Ochrane osobných údajov
 • 6. Osobitné ustanovenia k rezervácii vyšetrenia prostredníctvom Portálu
 • 7. Záverečné podmienky a ustanovenia
 

https://mapa.nspskalica.sk

 

KLIENTSKE CENTRUM (KC)

pracovné dni od 6.00 do15.30 hod.

Klientske centrum plní funkciu medzičlánku medzi klientom a rezervačným systémom. Jeho služby sú určené klientom, ktorí nemajú prístup k internetu alebo nie sú užívateľmi PC alebo jednoducho majú záujem o vyšetrenie vo FNsP Skalica. Pracovník klientskeho centra má prístup do rezervačného systému MaPa a telefonicky alebo pri osobnej návšteve sprostredkuje klientovi návštevu ambulancie. Podmienkou poskytnutia tejto služby je účasť tej-ktorej ambulancie v systéme, čo v prvej fáze projektu (od 30.3.2019) neplatí pre všetky ambulancie.

Klientske centrum nájdu návštevníci nemocnice vo vestibule hlavnej budovy. KC je v prevádzke v pracovné dni od 6.00 do 15.30 hod.

KONTAKT

T: 034 69 69 206 alebo 034 69 69 207

 

SPOPLATNENIE KLIENTSKEHO SERVISU V REZERVAČNOM SYSTÉME MAPA 

1€ - Poplatok za využitie služieb klientskeho centra Manažmentu pacienta

10€ - Poplatok za prepadnuté služby klientskeho centra Manažmentu pacienta

Poplatky sa hradia v poplatkomate vo vestibule hlavnej budovy.

Rezerváciu vyšetrenia je možné zrušiť najneskôr v deň vyšetrenia do 7.00 hod. ráno. 

 

 

REZERVÁCIE

Klienti s prístupom k internetu môžu vstúpiť do systému priamo svojou registráciou a objednať si vyšetrenie on-line. V praxi to značí, že na web adrese http://mapa.nspskalica.sk sa klienti zaregistrujú do rezervačného systému, vyberú si požadovanú ambulanciu a vytvoria si rezerváciu. Obsadené termíny sa zobrazujú v systéme ako nedostupné. Pri on-line práci s rezervačným systémom budú užívateľom k dispozícii aj manuály, ktoré im zjednodušia postup pri registrácii a rezervácii, resp. pri zrušení termínu.
Ostatní klienti (tzv. „neužívatelia PC“) môžu využiť služby KLIENTSKEHO CENTRA (KC), ktoré môžu navštíviť osobne alebo ho kontaktovať telefonicky. Oba spôsoby im umožnia zarezervovať si vyšetrenie. Pri návšteve KC vykonáva registráciu za klienta pracovník klientskeho centra. 
Súčasťou nového manažmentu vyšetrení pre ambulancie zapojené v systéme je aj zablokovanie telefonických hovorov do ambulancií v doobedňajšom čase (do 13:00 hod). Pre účely objednávania bude v tomto čase klientom k dispozícii klientske centrum (6.00 - 15.30 hod., 034 69 69 206 (-207). Stánok klientskeho centra sa nachádza v hlavnej budove nemocnice oproti hlavnému vchodu, resp. EKG pracovisku. Je umiestnený v blízkosti orientačnej svetelnej tabule a orientovaný smerom do vestibulu.

AMBULANCIE V REZERVAČNOM SYSTÉME MAPA /Od. 1.7. 2020 aj urologické ambulancie/

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, hematologická ambulancia, chirurgická ambulancia, kardiologické ambulancie, nefrologická ambulancia (LEN "PRVOVYŠETRENIA" PACIENTOV), neonatologická  ambulancia, ortopedické ambulancie, otorinolaryngologická ambulancia, reumatologická ambulancia, urologické ambulancie (od 1.7. 2020, VIP termíny). Samozrejme sa uvažuje o ďalších ambulanciách. Tieto budú vstupovať do systému postupne.

SLUŽBY A VÝKONY NA ŽIADOSŤ OSOBY OBJEDNÁVANÉ CEZ MAPA (SAMOPLATCOVIA)

TESTOVANIE COVID-19 /OBJEDNÁVANIE NA ODBER CEZ REZERVAČNÝ SYSTÉM MAPA  

Od 29.6.2020 umožňujeme klientom objednať sa na odber (výter z hrdla, MOM) za účelom testovania na COVID-19 cez rezervačný systém MaPa. Ide o odbery v súvislosti s PCR diagnostikou aktuálne prebiehajúcej infekcie ochorenia COVID-19, tzn. testovanie osôb, ktoré vykazujú príznaky akútneho ochorenia.

SPOPLATNENIE REZERVAČNÉHO SYSTÉMU MAPA

Klient platí za služby rezervačného systému MaPa 1€. V rámci klientskeho servisu sú klienti informovaní o termíne vyšetrenia dva dni vopred formou SMS správy alebo telefonickou pripomienkou. Klientske centrum zaručuje, že v čase náhlej neprítomnosti alebo dovolenky lekára bude klient riadne o tejto zmene informovaný a tiež mu garantuje získanie náhradného termínu. Rovnako dostane klient MaPa avízo o náhradnom termíne vyšetrenia.

ÚHRADA POPLATKOV /oranžový automat/

K tomuto účelu slúži poplatkomat vo vestibule hlavnej budovy. Poplatkomaty umožňujú úhradu celkovo šiestich druhov poplatkov v zmysle platného cenníka FNsP Skalica, ale nie všetky súvisia s rezervačnými službami MaPa.

REZERVÁCIA NA POSLEDNÚ CHVÍĽU

Ak je v časovom okne vyšetrení špecialistu v daný deň voľno a pacient uhradí poplatok v systéme MaPa, môže byť zaradený do systému a vyšetrený aj bezprostredne po objednaní.

ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Najneskôr v deň vyšetrenia do 7.00 hod. ráno je možné rezerváciu vyšetrenia bezplatne zrušiť. Pri nezrušení a nedostavení sa na vyšetrenie zostáva klient vedený v systéme ako dlžník. Ako dlžníkovi mu môže byť odopretá ďalšia rezervácia vyšetrenia. Pracovník KC alebo pracovník ambulancie ruší označenie dlžník v systéme po predložení bločku z poplatkomatu (doklad o úhrade poplatku za prepadnutú službu vo výške 10 EUR).

PRI VSTUPE DO AMBULANCIE

Objednaný pacient predkladá pri vstupe do ambulancie doklad z poplatkomatu (perforovaný blok). Časť bločku si ponechá lekár, časť zostáva pacientovi. Samozrejmosťou je predloženie kartičky poistenca a zoznamu užívaných liekov či iných náležitostí tej-ktorej ambulancie.

PACIENT V AKÚTNOM STAVE 

Pacient v akútnom stave má vždy prednosť pred objednaným pacientom. Takýto pacient je prirodzene vyšetrený bez objednania.

RECEPTY BEZ VYŠETRENIA

Na vyzdvihnutie receptu bez vyšetrenia nepotrebuje klient rezerváciu.

SPUSTENIE SYSTÉMU MAPA

Testovacia prevádzka rezervačného systému bola spustená 30. marca 2019. V rámci skúšobnej prevádzky bolo možné na portáli MaPa (https://www.mapa.nspskalica.sk) zadávať prvé rezervácie už od februára. Samotnej rezervácii predchádza registrácia. Pri návšteve KC vykonáva registráciu za klienta pracovník klientskeho centra. Možnosť zaregistrovať sa v systéme využilo do konca mája 2019 viac ako osem tisíc klientov.

PACIENT BEZ REZERVÁCIE

Stále existuje možnosť pre neobjednaného pacienta postaviť sa v čakárni do tzv. voľnej rady. To značí, že pacient príde do čakárne ambulancie a čaká na vyšetrenie. Vyšetrenia pacientov vo voľnej rade môžu byť presunuté po skončení pracovnej doby na nasledujúci deň. Je to na zvážení každého jednotlivca, ako sa rozhodne.

 

 

 

 

 

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.