Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Skratky a názvy

Nemocnica zaviedla niektoré nové označenia pracovísk, s čím súvisí aj používanie nových skratiek. Stretnete sa s nimi na označeniach v areáli, na materiáloch nemocnice i na internetovej stránke. Pre zrozumiteľnosť vám ponúkame vysvetlenie tých najpoužívanejších pojmov a skratiek.

 APS - po starom LSPP je ambulantnou pohotovostnou službou, ktorá zabezpečuje nepretržitú dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti v čase od (PO -PI od 15.30 do 22.00 hod., SO - NE od 7.00 do 22.00 hod.).

Ambulancia pneumológie a ftizeológie  - ambulancia pľúcnych chorôb,

COS - centrálne operačné sály,

DZS - dopravná zdravotná služba (doprava sanitnými  vozidlami),

FBLR (rehabilitácia) - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

FNsP Skalica, a.s. - Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, akciová spoločnosť

FRO - staršia skratka pre pracovisko FBLR  

HTO - Hematologická ambulancia

JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti,

LSPP (pohotovosť) - súčasná APS

Nefrologická ambulancia - ambulancia ochorení obličiek,

Neonatologická ambulancia  - starostlivosť o novorodencov,

OAIM (ARO) - oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny,

Oftalmologická ambulancia - očná ambulancia,

OHV - osobitne hradené výkony sú hospitalizácie s operačným zákrokom kratšie ako 96 hodín,

OKBH - oddelenie klinickej biochémie a hematológie,

OKM - oddelenie klinickej mikrobiológie,

ORL - otorinolaryngológia, vyšetrenia ušno-nosovo-krčného aparátu,

OS - ošetrovateľská starostlivosť,

OVL (interné) - oddelenie vnútorného lekárstva,

PAO - patologicko-anatomické oddelenie,

Pediatria - detské lekárstvo,

UP - urgentný príjem zabezpečuje neodkladné poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre stavy v bezprostrednom ohrození života, - je to miesto kam vás privezie vozidlo záchrannej zdravotnej služby (RLP, RZP) alebo kam vás pošle lekár LSPP,

ÚPS - ústavná pohotovostná služba zabezpečuje nepretržitú dostupnosť nemocničnej starostlivosti od 15.30 do 7.00 hod.,

USG (ultrazvuk, SONO) - ultrasonografické vyšetrenie,

ZS - zdravotná starostlivosť,

ZZS - záchranná zdravotná služba (RLP - rýchla lekárska pomoc, RZP - rýchla zdravotná pomoc).

 

Oznamy

DARUJ KRV: Obmedzenia v odberových dňoch

27.01.2020 : Neprijímame darcov krvi z dôvodu nahláseného skupinového odberu. Ďakujeme za pochopenie.


MAMOGRAFICKÉ VYŠETRENIE

20.01.2020 - 31.01.2020 : mamografické vyšetrenia sa až do odvolania nevykonávajú. Ďakujeme za pochopenie.


DETSKÉ NEUROLOGICKÉ VYŠETRENIE

01.11.2019 - 30.06.2020 : Od 01.11.2019 do odvolania pracuje detská neurologická ambulancia (prim. MUDr. Erika VÁVRIKOVÁ) v obmedzenom režime - UT, STR, ŠTV v čase 9.00 - 11.30 hod. Pre účely objednávania je vyhradený čas v UT, STR, ŠTV od 12.00 do 14.00 hod., t.č. je 034 69 69 241.Vybavení budú len vopred objednaní pacienti. Ďakujeme za pochopenie.


Ambulancia vnútorného lekárstva II (MUDr. E. PRIHELOVÁ)

07.01.2020 - 31.01.2020 : Ambulancia pracuje v skrátenom režime prevádzky. Lekár ordinuje 4 dni v týždni - pondelok až štvrtok. Ďakujeme za pochopenie.


Pľúcna ambulancia (MUDr. R. MIHÁLOVÁ)

27.01.2020 : Amb. je mimo prevádzku.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.