Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Skratky a názvy

Nemocnica zaviedla niektoré nové označenia pracovísk, s čím súvisí aj používanie nových skratiek. Stretnete sa s nimi na označeniach v areáli, na materiáloch nemocnice i na internetovej stránke. Pre zrozumiteľnosť vám ponúkame vysvetlenie tých najpoužívanejších pojmov a skratiek.

 APS - po starom LSPP je ambulantnou pohotovostnou službou, ktorá zabezpečuje nepretržitú dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti v čase od (PO -PI od 15.30 do 22.00 hod., SO - NE od 7.00 do 22.00 hod.).

Ambulancia pneumológie a ftizeológie  - ambulancia pľúcnych chorôb,

COS - centrálne operačné sály,

DZS - dopravná zdravotná služba (doprava sanitnými  vozidlami),

FBLR (rehabilitácia) - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

FNsP Skalica, a.s. - Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, akciová spoločnosť

FRO - staršia skratka pre pracovisko FBLR  

HTO - Hematologická ambulancia

JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti,

LSPP (pohotovosť) - súčasná APS

Nefrologická ambulancia - ambulancia ochorení obličiek,

Neonatologická ambulancia  - starostlivosť o novorodencov,

OAIM (ARO) - oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny,

Oftalmologická ambulancia - očná ambulancia,

OHV - osobitne hradené výkony sú hospitalizácie s operačným zákrokom kratšie ako 96 hodín,

OKBH - oddelenie klinickej biochémie a hematológie,

OKM - oddelenie klinickej mikrobiológie,

ORL - otorinolaryngológia, vyšetrenia ušno-nosovo-krčného aparátu,

OS - ošetrovateľská starostlivosť,

OVL (interné) - oddelenie vnútorného lekárstva,

PAO - patologicko-anatomické oddelenie,

Pediatria - detské lekárstvo,

UP - urgentný príjem zabezpečuje neodkladné poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre stavy v bezprostrednom ohrození života, - je to miesto kam vás privezie vozidlo záchrannej zdravotnej služby (RLP, RZP) alebo kam vás pošle lekár LSPP,

ÚPS - ústavná pohotovostná služba zabezpečuje nepretržitú dostupnosť nemocničnej starostlivosti od 15.30 do 7.00 hod.,

USG (ultrazvuk, SONO) - ultrasonografické vyšetrenie,

ZS - zdravotná starostlivosť,

ZZS - záchranná zdravotná služba (RLP - rýchla lekárska pomoc, RZP - rýchla zdravotná pomoc).

 

Oznamy

SONO bedrových kĺbov novorodencov v pôrodnici

31.12.2020 : Všetci novorodenci, ktorí od marca 2020 opúšťajú skalickú pôrodnicu, majú skríning bedrových kĺbov vykonaný. Sonografické vyšetrenie aktuálne vykonávame na novorodeneckom oddelení v rámci hospitalizácie na pôrodnici.
V prípade, že ide o rodičku, ktorá nerodila v Skalici alebo z iného dôvodu nemá dieťatko vyšetrenie absolvované, môže sa objednať na SONO bedrových kĺbov na č.t. 034 69 69 249. Ďakujeme za pochopenie.


Reumatologická ambulancia

01.08.2020 - 27.11.2020 : Reumatologická ambulancia FNsP Skalica je z dôvodu vzdelávania lekára v období od augusta do novembra mimo prevádzku. Všetkým pacientom objednaným na uvedené obdobie bol pridelený náhradný termín. O zrušení pôvodného termínu boli informovaní SMS správou. Informácia o náhradnom termíne je zasielaná pacientom tiež formou SMS správy. Pacienti sa môžu informovať na pridelené termíny aj v klientskom centre, a to telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) alebo osobne (vestibul hlavnej budovy, 6.00 – 15.30 hod.). S požiadavkou na predpis liekov kontaktujte prosím vášho všeobecného (obvodného) lekára. Ďakujeme za pochopenie.


BLOKOVANIE HOVOROV DO AMBULANCIÍ

31.12.2020 : Pre ambulancie v rezervačnom systéme MaPa sú telefonické hovory do ambulancií v čase od 8.00 do 13.00 hod. blokované (10 ambulancií). Pacienti môžu kontaktovať v tomto čase pre účely rezervácií klientske centrum - 034 69 69 206 (-207). Oznam platí na neurčito.


ONKOLOGICKÉ VYŠETRENIA

14.10.2020 - 30.11.2020 : Onkologická starostlivosť je počas mimoriadnej situácie poskytovaná nasledovne:
Plánované odbery a kontrola pacienta sa vykonávajú po telefonickom objednaní na tel. číslach 034 69 69 365 (MUDr. Nečas) alebo 034 69 69 463 (MUDr. Mišová).
Akútne stavy a zhoršení pacienti sú vybavovaní priebežne.
Pacienti objednaní na podanie chemoterapie sú vybavovaní podľa objednania.
Pacientov,  ich rodinných príslušníkov a sprievodcov žiadame, aby dodržiavali hygienické nariadenia (rúško, dezinfekcia rúk, odstup).
Ďakujeme za pochopenie.   


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.