Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Skratky a názvy

Nemocnica zaviedla niektoré nové označenia pracovísk, s čím súvisí aj používanie nových skratiek. Stretnete sa s nimi na označeniach v areáli, na materiáloch nemocnice i na internetovej stránke. Pre zrozumiteľnosť vám ponúkame vysvetlenie tých najpoužívanejších pojmov a skratiek.

 

Ambulancia pneumológie a ftizeológie  - ambulancia pľúcnych chorôb,

COS - centrálne operačné sály,

DZS - dopravná zdravotná služba (doprava sanitnými  vozidlami),

FBLR (rehabilitácia) - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

FNsP Skalica, a.s. - Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, akciová spoločnosť

JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti,

LSPP (pohotovosť) - lekárska služba prvej pomoci, zabezpečuje nepretržitú dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti od 15.30 do 7.00 hod.,

Nefrologická ambulancia - ambulancia ochorení obličiek,

Neonatologická ambulancia  - starostlivosť o novorodencov,

OAIM (ARO) - oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny,

Oftalmologická ambulancia - očná ambulancia,

OHV - osobitne hradené výkony sú hospitalizácie s operačným zákrokom kratšie ako 96 hodín,

OKBH - oddelenie klinickej biochémie a hematológie,

OKM - oddelenie klinickej mikrobiológie,

ORL - otorinolaryngológia, vyšetrenia ušno-nosovo-krčného aparátu,

OS - ošetrovateľská starostlivosť,

OVL (interné) - oddelenie vnútorného lekárstva,

PAO - patologicko-anatomické oddelenie,

Pediatria - detské lekárstvo,

UP - urgentný príjem zabezpečuje neodkladné poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre stavy v bezprostrednom ohrození života, - je to miesto kam vás privezie vozidlo záchrannej zdravotnej služby (RLP, RZP) alebo kam vás pošle lekár LSPP,

ÚPS - ústavná pohotovostná služba zabezpečuje nepretržitú dostupnosť nemocničnej starostlivosti od 15.30 do 7.00 hod.,

USG (ultrazvuk, SONO) - ultrasonografické vyšetrenie,

ZS - zdravotná starostlivosť,

ZZS - záchranná zdravotná služba (RLP - rýchla lekárska pomoc, RZP - rýchla zdravotná pomoc).

 

Anketa

Uvítali by ste možnosť rezervácie termínu ambulantného vyšetrenia cez internet?

Oznamy

Pripojenie na internet

31.12.2018 : Z technických príčin neposkytujeme službu "Pripojenie na internet". Oznam platí na bližšie neurčenú dobu.


Skrátený režim práce pediatrických (detských) ambulancií je v platnosti do odvolania

14.02.2017 - 31.01.2018 : Od 14. februára 2017 do odvolania pracuje detská neurologická ambulancia z prevádzkových dôvodov v skrátenom režime.
Ordinačné hodiny neurologickej ambulancie zostávajú - UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Budú vybavení LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI a akútne stavy.
Pacienti sa môžu objednávať v utorok, stredu a štvrtok na t. č. 034/ 69 69 241. Od 15. mája 2017 do odvolania pracuje v skrátenom režime detská nefrologická ambulancia.
Ordinačné hodiny ambulancie zostávajú - PONDELOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Vyšetrení budú LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI.
Pacienti sa môžu objednávať na t. č. 034/ 69 69 246.
Ďakujeme za pochopenie.


Ambulancia vnútorného lekárstva (MUDr. M. DRAGÚNOVÁ)

29.01.2018 - 31.01.2018 : Amb. je mimo prevádzku.


Ambulancia vnútorného lekárstva II (MUDr. M. MASKALÍK)

15.01.2018 - 27.01.2018 : Amb. je mimo prevádzku.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.