Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Partneri

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica sa snaží vychádzať v ústrety svojim pacientom nielen poskytovaním komplexnej a kvalitnej zdravotníckej starostlivosti, ale aj zveľaďovaním prostredia a vybavenia pracovísk. 

VĎAKA PATRÍ VŠETKÝM, KTORÍ JU V TOMTO ÚSILÍ PODPORUJÚ. 

Veľmi si ceníme všetkých partnerov v oblasti podpory nemocnice, ktorí považujú zdravie za nedoceniteľnú hodnotu a uvedomujú si, že podpora nemocnice je vkladom do zdravia nás všetkých. Skalická pôrodnica je miestom, kde ste sa narodili vy alebo vaše deti, možno vaši rodičia, či niekto z príbuzných. Mnohí z vás vyhľadávajú ambulantnú starostlivosť nemocnice už pravidelne, služby diagnostiky a rehabilitácie nevynímajúc. Nemocnica sa stala súčasťou života väčšiny obyvateľov skalického regiónu. Podpora nemocnice je investíciou do zdravia nás všetkých, i budúcich generácií a nie je dôležité, aká veľká je. Ceníme si každý jeden príspevok, nielen tie materiálne a finančné, ale aj podporu formou realizácie činnosti alebo aktivity v prospech zdravia pacienta. VĎAKA určite patrí aj jednotlivcom, firmám, združeniam, ktoré nám poskytli použité, ale funkčné  vybavenie kancelárií a izieb. Aj takúto pomoc si vážime, lebo k liečbe patrí aj krajšie prostredie.

Mgr. Ing. Renáta Kormanová, MPH
výkonná riaditeľka FNsP Skalica, a. s.

 
NÁLEŽITOSTI POSKYTNUTIA DARU
  • rukou podpísané 2 vyhotovenia darovacej zmluvy
  • platba na účet  alebo osobne do pokladne FNsP Skalica, a.s.
  • č.účtu: 1070282001/5600
  • IBAN: SK80 5600 0000 0010 7028 2001 
  • DAROVACIA ZMLUVA (pdf)
LOGO VAŠEJ SPOLOČNOSTI NA NAŠEJ STRÁNKE 

Pre účely propácie Vašej spoločnosti u návštevníkov našej stránky žiadame partnerov v oblasti podpory nemocnice, aby zaslali logo spoločnosti na marketing@nspskalica.sk. ĎAKUJEME. 

 

KONTAKT

Sekretariát výkonného riaditeľa
Ľubica BUČKOVÁ
T: (34) 66 44 933
e-mail: sekretariat@nspskalica.sk

 

PARTNERI 2016

Niektoré zmeny uskutočňuje nemocnica práve vďaka spoluúčasti svojich podporovateľov. Poďakovanie patrí aj tento rok mnohým spoločnostiam a subjektom, ktoré na seba vzali bremeno finančnej a vecnej podpory pri budovaní kvalitnejších podmienok zdravotnej starostlivosti vo FNsP Skalica, a. s. Prejav spolupatričnosti  a podporu zvonka pocítili v roku 2016 najmä novorodenci a onkologickí pacienti.

V predvianočnom čase prišla s nápadom finančnej podpory v prospech tých najmenších firma Fair Credit Slovakia. Nie náhodou nasmerovali svoju finančnú pomoc práve na skalickú pediatriu. Pri zrode myšlienky stála pozitívna osobná skúsenosť jedného so zamestnancov. O poskytnutí finančného daru spoločnosťou Fair Credit Slovakia skalickej nemocnici rozhodla príkladná starostlivosť o predčasne narodené dieťatko. Takto získané prostriedky (714Eur) budú použité na obnovu priestorov kuchynky na pediatrickom oddelení.

Opakovane podporili novorodenecké oddelenie Firma Prosam, spol. s r. o.  nákupom plienok a nezisková organizácia Nadácia Križovatka kúpou monitorov dychu. Firma Kovotvar Kúty darovala tomuto oddeleniu chladničku a v závere roka spoločnosť LIDL Slovenská republika špeciálne vyhrievané lôžko. Praktická povaha všetkých darov umožní zlepšenie každodennej starostlivosti o novorodencov.

Onkologickým pacientom skalickej nemocnice sa v tomto roku dostalo viacnásobnej podpory od regionálnych športových klubov a ich priaznivcov. Začiatkom roka uskutočnilo hokejbalovú benefíciu v prospech skalickej onkológie mužstvo HK Hokejmarket Skalica a koncom roka to bol prvoligový hokejový klub HK Skalica. Obe mužstvá odohrali zápas, ktorý niesol podtext benefičný a výťažok so zbierky a predaja pamätných predmetov (tričiek, dresov) oba tímy venovali nemocnici. Spolu 4000 Eur bude použitých pri realizácii nových priestorov Onkologického oddelenia vo FNsP Skalica, a.s. 

Školská televízia TV GYM pri Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici sa podieľa na výrobe propagačných materiálov (videí) pre nemocnicu

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.