Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk
 • Domov
 • TESTOVANIE NA COVID-19

TESTOVANIE NA COVID-19

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica vykonáva testovanie na COVID-19 dvoma spôsobmi:

 • 1. PCR diagnostika pre potvrdenie/vylúčenie akútneho ochorenia (výter z hrdla, MOM)
 • 2. stanovenie protilátok metódou ELISA v krvi pre potvrdenie/vylúčenie nákazy po odznení akútnej fázy ochorenia (odber krvi na OKBH)

 

Informujte sa! (PREZENTÁCIA)

 

1. PCR diagnostika COVID-19

OZNAM O ZAVEDENÍ PCR DIAGNOSTIKY COVID-19 VO FNsP SKALICA, a.s.

Oddelenie klinickej mikrobiológie FNsP Skalica, a.s. Vám oznamuje, že od pondelka 29.6.2020 zavádza PCR diagnostiku infekcie SARS-CoV-2 (COVID-19) pre pacientov:

 1. indikovaných na vyšetrenie lekárom - s vypísanou žiadankou od lekára (vyšetrenie môže indikovať odbornosť 001, 002, 003,004, 007, 008, 009, 012, 015, 018, 019, 020, 025, 029, 031, 051, 063, 104, 156,163, 216, 323, 329, 331, 332, 336)
 2. držiteľov COVID-Passu, ktorí boli na vyšetrenie SARS-CoV-2  indikovani z epidemiologických dôvodov prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Senica alebo iného RÚVZ v SR. Klient sa musí v MOM preukázať číslom COVID-Passu cez SMS svojho mobilného telefónu.
 3. samoplatcov - žiadajúcich o vyšetrenie na vlastnú žiadosť - na akékoľvek účely

  Ceny pre samoplatcov

  • SARS-CoV-2-dôkaz RNA, nepoistení samoplatcovia (výter) - 70 €
  • SARS-CoV-2-dôkaz RNA, poistenci 27 – UNION, VšZP a Dôvera ZP (výter) - 48 €
  • SARS-CoV-2-dôkaz RNA, nepoistení samoplatcovia (spútum) - 70 €
  • SARS-CoV-2-dôkaz RNA, poistenci 27 – UNION, VšZP a Dôvera ZP (spútum) - 48 €

ODBERY

Odbery na vyšetrenie sa vykonávajú v mobilnom odberovom mieste (MOM). Otváracie hodiny MOM sú nasledovné:

PONDELOK - PIATOK         7:00 - 11:00 hod.

 • 7.00-10.00 hod. (klienti objednaní cez COVID-Pass)
 • 10.00-11.00 hod. (klienti objednaní cez rezervačný systém MaPa - pacienti FNsP Skalica, a.s. na náklady ZP a samoplatcovia)

Mobilné odberové miesto sa nachádza v areáli FNsP Skalica v blízkosti infektologickej ambulancie a príjmu mikrobiologického materiálu. Najlepšie je dostupné vchodom pre peších z parkoviska na Hurbanovej ulici. Motorizovaní návštevníci môžu v čase odberu parkovať na tomto parkovisku, ktoré je v bežnom režime vyhradené pre zamestnancov.

Doklad o úhrade z platobného automatu sa predkladá pred odberom.

Pokyny k odberu

Odber vzorky na vyšetrenie COVID-19 sa vykonáva formou výteru z nosohltanu a hrdla. Pred odberom dodržte nasledovné zásady:

 • Príďte nalačno a bez predchádzajúceho použitia zubnej pasty, lokálnych voľno predajných prípravkov používaných pri bolesti hrdla (tablety na cmúľanie, pastilky, ústne spreje), kloktadiel, ústnej vody a žuvačky.
 • V prípade smädu je povolené pitie nechladenej čistej vody.
 • Pred výterom nefajčite.
 • Pred výterom úplne vyprázdnite nos a vykašlite sa.

Objednávanie

Na odber v MOM je potrebné sa objednať min. 1 deň vopred prostredníctvom nášho nemocničného objednávacieho systému MaPa:

 • telefonicky - 034 69 69 206, 034 69 69 207
 • osobne v klientskom centre (vestibul hlavnej budovy, 6.00 - 15.30 hod)
 • online cez MaPa rezervačný systém (mapa.nspskalica.sk)

Platba

Platbu treba uskutočniť vopred v poplatkomate vo vestibule hlavnej budovy pri klientskom centre
(3×20€-ový lístok plus 1×10€-ový lístok pri platbe 70€ a 2×20€-ový lístok plus 4×2€-ový lístok pri platbe 48€).

Potvrdením o úhrade (tzn. lístkami z poplatkomatu v hodnote vyšetrenia) sa preukazuje samoplatca pri odbere. 

HROMADNÉ VYŠETRENIE ZA INDIVIDUÁLNYCH PODMIENOK

Na hromadné vyšetrenie (zamestnanci firiem) je potrebné nahlásiť sa aspoň 1 týždeň vopred mailom mikroskalab@gmail.com alebo telefonicky na tel.č. 034 69 69 152. Firmy si podmienky vyšetrení a odberov dohodnú priamo s vedením FNsP Skalica.

Denná kapacita laboratória je 90 PCR vyšetrení denne.

Žiadanka pre lekára

Vzor žiadanky je odoslaný lekárovi mailom, žiadanky v tlačenej forme budú dodané pri najbližšom doručení výsledkov z OKM.

Výsledok vyšetrenia do 2 pracovných dní

Výsledok vyšetrenia je vyšetrovanému k dispozícii do dvoch pracovných dní, samoplatcom je zasielaný mailom.
Dátum odberu (výtery) si preto načasujte tak, aby vyhovoval Vašim potrebám.

Výsledok vyšetrenia je pri vyšetrení na žiadosť lekára zaslaný odosielajúcemu lekárovi.

 

RNDr. Silvia Daviničová, 034 69 69152
Kontakt: RNDr.Silvia Šantavá, 034 69 69 393
Mgr. Ing. Ľubica Kišková, 034 69 69 152                             

V Skalici, 26.6.2020                

 

2. Protilátky v krvi metódou ELISA

Oznam o zavedení testovania anti-SARS-CoV-2 protilátok v krvi pre samoplatcov

1. júna 2020 zaviedlo oddelenie klinickej mikrobiológie (OKM) nepriamu diagnostiku ochorenia COVID-19 vyšetrovaním špecifických protilátok anti-SARS-CoV-2 IgM, IgA a IgG metódou ELISA z krvi. Vyšetrenie je vhodné pre pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 alebo infekciu SARS-CoV-2, u ktorých od nástupu príznakov uplynuli najmenej 2 týždne.

Je vhodné aj pre bezpríznakových klientov na zistenie ich imunitného statusu, tzn. či v nedávnej minulosti prišli do kontaktu so SARS-CoV-2. Nie je vhodné na potvrdenie akútnej - aktuálne prebiehajúcej infekcie. 

Vyšetrenie momentálne nie je hradené zdravotnými posiťovňami. Celková cena za vyšetrenie všetkých troch tried špecifických protilátok je 40€, cena za odber krvi je 3,00€. 

Odbery aj platba sa budú realizovať na OKBH vždy v utorok a štvrtok v čase od 9.30 do 11.00 hod. Pavilón OKBH laboratória sa nachádza v susedstve parkoviska Billy. Pri vstupe do nemocnice hlavnou bránou z Koreszkovej ulice sa nachádza budova OKBH vľavo od hlavnej budovy. OKBH sídli na 2. poschodí.

Na odber sa netreba objednávať. 

 

Informácie na tel: 034/69 69 393 alebo na mikroska2@gmail.com.

 

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.