Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook
 • Domov
 • TESTOVANIE NA COVID-19

TESTOVANIE NA COVID-19

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica vykonáva testovanie na COVID-19 dvoma spôsobmi:

 • 1. PCR test výterom spúta z nosohltana pre potvrdenie/vylúčenie akútneho ochorenia (výter z nosa a hrdla, MOM)
 • 2. stanovenie protilátok metódou ELISA v krvi pre potvrdenie/vylúčenie nákazy po odznení akútnej fázy ochorenia (odber krvi na OKBH, 2. poschodie)
 • 3. PCR test zo slín pre potvrdenie/vylúčenie akútneho ochorenia (odber slín, MOM)
 • 4. Anfigénový test (výter z nosa, MOM)
 • 5. Postvakcinačné protilátky

 

Informujte sa! (PREZENTÁCIA)

 

1. PCR diagnostika

OBJEDNÁVANIE NA ODBER podľa typu žiadateľa:

PACIENTI INDIKOVANÍ NA COVID PASS

(prítomné príznaky ochorenia, kontakty s pozitívnymi osobami, predoperačné vyšetrenia...)

sa objednávajú cez www.korona.gov.sk nasledovným spôsobom:

 • kliknúť na „Požiadať o vyšetrenie“,
 • vyplniť a odoslať požadované formuláre,
 • počkať na sms s potvrdením o COVID PASSe a informáciách o čase a mieste odberu.
SAMOPLATCOVIA

(klienti, ktorí nie sú indikovaní na základe kritérií pre COVID PASS a chcú sa dať vyšetriť na vlastnú žiadosť) sa objednávajú na odber v MOM min. 1 deň vopred cez Centrálny rezervačný systém nemocničnej siete AGEL, a to: 

 • online cez https://rezervacie.agel.sk s nutnosťou online platby
 • telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) prostredníctvom klientskeho centra
 • pri osobnej návšteve klientskeho centra 

Ceny pre samoplatcov

 • SARS-CoV-2-dôkaz RNA (vrátane cudzojazyčného certifikátu) - 60 €

ODBERY

Odbery na vyšetrenie sa vykonávajú v mobilnom odberovom mieste (MOM). Otváracie hodiny MOM sú nasledovné:

PONDELOK - PIATOK       

 • PONDELOK, PIATOK od 7.00 hod. do 11.00 hod.
 • UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK od 7.00 hod. do 10.00 hod.

Mobilné odberové miesto sa nachádza v areáli FNsP Skalica v blízkosti infektologickej ambulancie a príjmu mikrobiologického materiálu. Najlepšie je dostupné vchodom pre peších z parkoviska na Hurbanovej ulici. Motorizovaní návštevníci môžu v čase odberu parkovať na tomto parkovisku, ktoré je v bežnom režime vyhradené pre zamestnancov.

Doklad o úhrade sa predkladá pred odberom.

Pokyny k odberu

Odber vzorky na vyšetrenie COVID-19 sa vykonáva formou výteru z nosohltanu a hrdla. Pred odberom dodržte nasledovné zásady:

 • Príďte nalačno a bez predchádzajúceho použitia zubnej pasty, lokálnych voľno predajných prípravkov používaných pri bolesti hrdla (tablety na cmúľanie, pastilky, ústne spreje), kloktadiel, ústnej vody a žuvačky.
 • V prípade smädu je povolené pitie nechladenej čistej vody.
 • Pred výterom nefajčite.
 • Pred výterom úplne vyprázdnite nos a vykašlite sa.

Platba

Klienti, ktorí nevyužijú online objednávanie s povinnosťou online platby, realizujú úhradu vyšetrenia vopred bezhotovostne (kartou) v klientskom centre alebo v poplatkomate vo vestibule hlavnej budovy pri klientskom centre.
MANUÁL K ZADÁVANIU POPLATKU V POPLATKOMATE /odkaz na PDF dokument, kliknutím na odkaz otvoríte dokument/ 

Potvrdením o úhrade sa preukazuje samoplatca pri odbere. 

HROMADNÉ VYŠETRENIE ZA INDIVIDUÁLNYCH PODMIENOK

Na hromadné vyšetrenie (zamestnanci firiem) je potrebné nahlásiť sa aspoň 1 týždeň vopred mailom mikroskalab@gmail.com alebo telefonicky na tel.č. 034 69 69 152. Firmy si podmienky vyšetrení a odberov dohodnú priamo s vedením FNsP Skalica.

Žiadanka pre lekára

Vzor žiadanky je odoslaný lekárovi mailom, žiadanky v tlačenej forme budú dodané pri najbližšom doručení výsledkov z OKM.

Výsledok vyšetrenia do 2 pracovných dní

Výsledok vyšetrenia je vyšetrovanému k dispozícii do dvoch pracovných dní, samoplatcom je zasielaný mailom.
Dátum odberu (výtery) si preto načasujte tak, aby vyhovoval Vašim potrebám.

Výsledok vyšetrenia je pri vyšetrení na žiadosť lekára zaslaný odosielajúcemu lekárovi.

 

RNDr. Silvia Daviničová, 034 69 69152
Kontakt: RNDr.Silvia Šantavá, 034 69 69 393
Mgr. Ing. Ľubica Kišková, 034 69 69 152                             

V Skalici, 26.6.2020                

 

2. Protilátky v krvi

Testovanie anti-SARS-CoV-2 protilátok v krvi pre samoplatcov

Oddelenie klinickej mikrobiológie (OKM) vykonáva nepriamu diagnostiku ochorenia COVID-19 vyšetrovaním špecifických protilátok anti-SARS-CoV-2 (IgM a IgG) metódou ELISA z krvi. Vyšetrenie je vhodné pre pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 alebo infekciu SARS-CoV-2, u ktorých od nástupu príznakov uplynuli najmenej 2 týždne. Je vhodné aj pre bezpríznakových klientov na zistenie ich imunitného statusu, tzn. či v nedávnej minulosti prišli do kontaktu infekciou SARS-CoV-2. Nie je vhodné na potvrdenie akútnej, tzn. aktuálne prebiehajúcej infekcie. 

CENA

Cena za vyšetrenie špecifických protilátok je 35€. Platí sa na mieste odberu v hotovostialebo online pri online objednávaní.

OBJEDNANIE

Samoplatcovia sa objednávajú min. 1 deň vopred cez Centrálny rezervačný systém nemocničnej siete AGEL, a to: 

 • online cez https://rezervacie.agel.sk s nutnosťou online platby
 • telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) prostredníctvom klientskeho centra
 • pri osobnej návšteve klientskeho centra
PODMIENKY ODBERU

Klient nemusí byť nalačno. Odber aj platba sa vykonávajú v pracovné dni od 9.30 do 10.40 hod. v budove oddelenia klinickej biochémie a hematológie (OKBH, 2.poschodie, príjem biologického materiálu). Pavilón OKBH sa nachádza v susedstve parkoviska Billy. Pri vstupe do nemocnice hlavnou bránou z Koreszkovej ulice sa nachádza budova OKBH vľavo od hlavnej budovy.

VÝSLEDKY

Výsledky vyšetrenia sú známe do 48 hodín. Poskytované sú telefonicky (034 69 69 393) a na vyžiadanie posielané mailom alebo vydávané v tlačenej podobe do rúk žiadateľa o odber.

INFORMÁCIE

Sú poskytované na tel.č. 034 69 69 393 alebo mailom na mikroska2@gmail.com.

Vyšetrenie nie je vhodné na sledovanie hladiny protilátok po očkovaní.
Vyšetrenie, ktoré indikuje lekár, je hradené z verejného zdravotného poistenia.
Odber u DETÍ DO 15 rokov vykoNÁVA PEDIATER.

 

 

3. PCR test zo slín

Testovanie zo slín je vyšetrenie pre samoplatcov, vhodnejšie je najmä pre deti, seniorov, citlivé osoby a ľudí s hendikepom. Benefitom v prípade  pozitívneho výsledku PCR zo slín je  informácia, či ide o britskú mutáciu koronavírusu. Výsledok vyšetrenia pacient dostane do 48 hodín, a to formou mailu a SMS kódu na jeho otvorenie. 

CENA

Cena pre samoplatcov je 65 EUR.

OBJEDNÁVANIE

Samoplatcovia sa objednávajú min. 1 deň vopred cez Centrálny rezervačný systém nemocničnej siete AGEL, a to: 

 • online cez https://rezervacie.agel.sk s nutnosťou online platby
 • telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) prostredníctvom klientskeho centra
 • pri osobnej návšteve klientskeho centra


Odbery zo slín sú vykonávané v stredu v mobilnej odberovej jednotke MOM od 9,00 do 10.00 hod na základe objednania.

ODBEROVÉ POKYNY
PRE SPRÁVNY VÝSLEDOK TESTU nejedzte, nepite, nežuvajte žuvačku a nefajčite 10 minút pred odberom. Cieľom je odobrať zadné sliny/hlieny do odberovej skúmavky, ktorá je naskrutkovaná na lieviku. Pokiaľ naskrutkovaná nie je, najprv ju naskrutkujte.
 • DOLEŽITÉ: niekoľkokrát zakašlite do rúška.
 • V ústach nazhromaždite väčšie množstvo slína niekoľkokrát ich pováľajte spredu dozadu.
 • Priložte lievik k perám a vypľúvajte pokiaľ v skúmavke nebude aspoň 1 cm tekutých čírych slín.
 • Odskrutkujte lievik a zahoďte ho. Skúmavku starostlivo uzatvorte. Následne skúmavku očistite dezinfekčnou utierkou a odovzdajte.
PLATBA 

Ak nevyužijete online objednávanie s povinnosťou online platby, realizujete úhradu vyšetrenia vopred bezhotovostne (kartou) v klientskom centre alebo v poplatkomate vo vestibule hlavnej budovy pri klientskom centre.
MANUÁL K ZADÁVANIU POPLATKU V POPLATKOMATE /odkaz na PDF dokument, kliknutím na odkaz otvoríte dokument 

Potvrdením o úhrade sa preukazuje samoplatca pri odbere. 

 

 

 

 

 

Antigénový test (ATG)

ATG test na potvrdenie covid infekcie je vykonávaný pre samoplatcov za poplatok 25 eur. Výsledok vyšetrenia je známy do 15 min. od odberu. Odbery výterom z nosa sú vykonávané v mobilnej odberovej jednotke MOM:

 • UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK od 7.00 hod. do 10.00 hod.
 • PONDELOK, PIATOK od 7.00 hod. do 11.00 hod.
OBJEDNÁVANIE

Samoplatcovia sa objednávajú min. 1 deň vopred cez Centrálny rezervačný systém nemocničnej siete AGEL, a to: 

 • online cez https://rezervacie.agel.sk s nutnosťou online platby
 • telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) prostredníctvom klientskeho centra
 • pri osobnej návšteve klientskeho centra
 ODBER
 • Dostavte sa v presne objednaný čas na vybrané odberové miesto. Na odberové miesto sa dostanete len pešo.
 • Minimálne 2 hodiny pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky do nosa alebo hrdla, umývať si zuby a použiť prípravky pre ústnu hygienu (zubná pasta, ústna voda,...)
 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.
 • Na odbernom mieste prebehne kontrola osoby, identifikujte sa platným občianskym preukazom.
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý udelí písomný súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.
 • Vyšetrenie bude realizované formou výteru z nosa.
 • Dodržiavajte a riaďte sa pokynmi personálu.
VÝSLEDOK
 • Výsledok vyšetrenia pacient dostane do 15 min., a to formou potvrdenia.
 • V prípade pozitívneho výsledku Vás  bude kontaktovať aj príslušný Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva SR.
Platba

Ak nevyužijete online objednávanie s povinnosťou online platby, realizujete úhradu vyšetrenia vopred bezhotovostne (kartou) v klientskom centre alebo v poplatkomate vo vestibule hlavnej budovy pri klientskom centre.
MANUÁL K ZADÁVANIU POPLATKU V POPLATKOMATE /odkaz na PDF dokument, kliknutím na odkaz otvoríte dokument 

Potvrdením o úhrade sa preukazuje samoplatca pri odbere. 

 

 

 

Protilátky po vakcinácii

Oddelenie klinickej mikrobiológie FNsP Skalica oznamuje, že od mája 2021 zavádza vyšetrenie postvakcinačných protilátok anti-SARS-CoV-2 IgG (protilátok vznikajúcich po očkovaní). Kvantitatívne vyšetrenie protilátok triedy IgG (S1protilátky) je zamerané na potvrdenie prítomnosti tzv. neutralizačných protilátok. Neutralizačné protilátky vznikajú po očkovaní alebo po prekonaní ochorenia. Prítomnosť neutralizačných protilátok predpokladá ochranu voči ochoreniu COVID-19. Momentálne je toto vyšetrenie vo FNsP Skalica k dispozícii výlučne pre samoplatcov. Na vyšetrenie sa objednáva, odber sa uskutočňuje denne v čase 9:30 – 11:00 hod. na oddelení klinickej biochémie a hematológie (OKBH, pavilón R, 2. poschodie).

OBJEDNÁVANIE - SAMOPLATCOVIA

Klienti sa objednávajú cez Centrálny rezervačný systém nemocničnej siete AGEL, a to: 

 • online cez https://rezervacie.agel.sk s nutnosťou online platby
 • telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) prostredníctvom klientskeho centra
 • pri osobnej návšteve klientskeho centra 

Cena pre samoplatcov - 19 €

 

 

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.