Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Transfuziologické oddelenie

Transfúziologické oddelenie zabezpečuje krv a krvné deriváty pre potreby pracovísk nemocnice. Oddelenie uskutoční za rok asi 2500 odberov. Odobraná krv je testovaná a ďalej spracovávaná. 

TESTOVANIE

Ďalšie testovania krvi darcov, po ich odchode sú zamerané na bezpečnosť krvných derivátov pre príjemcov, t.j. vyšetrenia testujúce krvou prenosné ochorenia, ako napr. HIV, AIDS, HCV a HBV, syfilis. O reaktívnom vzorku je darca informovaný, potom je opakovane vyšetrený z dôvodu portreby konfirmačných testov. Tieto sa robia na vyšších virologických pracoviskách, aby sa nákaza buď potvrdila, alebo vylúčila. Darcovia, ktorým dané testy dokážu iba falošnú pozitivitu (napr. po bežných virózach, či užívaní niektorých výživových doplnkov) sú opäť zaradení do evidencie. Pochopiteľne, v opačnom prípade sú odoslaní na infektologickú ambulanciu na zahájenie terapie.

SPRACOVANIE KRVI

V spracovateľskom centre FNsP Skalica sa po odstredení v centrifúge oddeľuje v oktipresoch plazma od krviniek, odstraňuje sa najmä neželaný zvyšok bielych krviniek (kvôli senzibilizácii a imunizácii príjemcu). Plazma sa využíva ako krvný derivát buď pre našich pacientov alebo ju preberá iné pracovisko na výrobu faktorov zrážanlivosti krvi pre krvácajúcich pacientov, najmä pre hemofylikov.

 

PERSONÁLNE OBSADENIE

Vedúci lekár:
 

Lekári:
MUDr. Ľubica Zelenková
MUDr. Hana Černíková

VSTUP NA ODDELENIE

pavilón R
Budova pavilónu je v susedstve parkoviska pri Bille a vchádza sa predným vchodom, ktorý je orientovaný ku Koreszkovej ulici.

PREVÁDZKOVÁ DOBA

PO - PI: 7.00 - 15.30 hod.

KONTAKTY

(34) 69 69 105 

USMERNENIE DARCOV KRVI

sekcia DARUJ KRV 

 

 

(34) 69 69 105

Zobraziť na mape

Oznamy

SONO bedrových kĺbov novorodencov v pôrodnici

31.12.2020 : Všetci novorodenci, ktorí od marca 2020 opúšťajú skalickú pôrodnicu, majú skríning bedrových kĺbov vykonaný. Sonografické vyšetrenie aktuálne vykonávame na novorodeneckom oddelení v rámci hospitalizácie na pôrodnici.
V prípade, že ide o rodičku, ktorá nerodila v Skalici alebo z iného dôvodu nemá dieťatko vyšetrenie absolvované, môže sa objednať na SONO bedrových kĺbov na č.t. 034 69 69 249. Ďakujeme za pochopenie.


Reumatologická ambulancia

01.08.2020 - 27.11.2020 : Reumatologická ambulancia FNsP Skalica je z dôvodu vzdelávania lekára v období od augusta do novembra mimo prevádzku. Všetkým pacientom objednaným na uvedené obdobie bol pridelený náhradný termín. O zrušení pôvodného termínu boli informovaní SMS správou. Informácia o náhradnom termíne je zasielaná pacientom tiež formou SMS správy. Pacienti sa môžu informovať na pridelené termíny aj v klientskom centre, a to telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) alebo osobne (vestibul hlavnej budovy, 6.00 – 15.30 hod.). S požiadavkou na predpis liekov kontaktujte prosím vášho všeobecného (obvodného) lekára. Ďakujeme za pochopenie.


BLOKOVANIE HOVOROV DO AMBULANCIÍ

31.12.2020 : Pre ambulancie v rezervačnom systéme MaPa sú telefonické hovory do ambulancií v čase od 8.00 do 13.00 hod. blokované (10 ambulancií). Pacienti môžu kontaktovať v tomto čase pre účely rezervácií klientske centrum - 034 69 69 206 (-207). Oznam platí na neurčito.


DARUJ KRV: Odbery výhradne pre objednaných darcov (transfuziologické oddelenie)

28.12.2020 - 29.12.2020 : ZATVORENÉ: Neprijímame darcov krvi. Ďakujeme za pochopenie.

07.12.2020 : PLNÝ STAV: Neprijímame darcov krvi z dôvodu nahláseného skupinového odberu. Ďakujeme za pochopenie.


ONKOLOGICKÉ VYŠETRENIA

14.10.2020 - 31.12.2020 : Onkologická starostlivosť je počas mimoriadnej situácie poskytovaná nasledovne:
Plánované odbery a kontrola pacienta sa vykonávajú po telefonickom objednaní na tel. číslach 034 69 69 365 (MUDr. Nečas) alebo 034 69 69 463 (MUDr. Mišová).
Akútne stavy a zhoršení pacienti sú vybavovaní priebežne.
Pacienti objednaní na podanie chemoterapie sú vybavovaní podľa objednania.
Pacientov,  ich rodinných príslušníkov a sprievodcov žiadame, aby dodržiavali hygienické nariadenia (rúško, dezinfekcia rúk, odstup).
Ďakujeme za pochopenie.   


Nefrologická ambulancia (prim. MUDr. Miroslav Červeň)

23.11.2020 - 27.11.2020 : Amb. je mimo prevádzku.


Infektologická ambulancia (MUDr. A. Hottmarová)

19.11.2020 - 27.11.2020 : Amb. je mimo prevádzku do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.