Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Urgentný príjem

Urgentný príjem (UP) zabezpečuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri náhlej zmene zdravotného stavu, kedy je ohrozený život alebo niektorá z bazálnych vitálnych funkcií - dýchanie a krvný obeh. Rýchle neposkytnutie zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť zdravie osoby, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, vplyvom ktorých dochádza k bezprostrednému ohrozeniu osoby alebo jej okolia (Zákon č. 576/2014 Z. z o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).

Pracovisko urgentného príjmu bolo otvorené v našom zariadení  1.11.2014 s prevádzkovou dobou 24 hodín denne 7 dní v týždni. Jeho činnosť vo väčšine prípadov nadväzuje na činosť posádok záchrannej zdravotnej služby. Poskytované služby na urgentnom príjme sú v odbore vnútorné lekárstvo (interné) a chirurgia. 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE

Vedúci lekár: MUDr. Milada Dragúnová

VSTUP NA ODDELENIE

pavilón A, prízemie, vchod 3

PREVÁDZKOVÁ DOBA

7 dní v týždni, 24 hod. denne

KONTAKTY

(34) 69 69 424 (expektačné lôžka) 

 

REŽIM PREVÁDZKY

Manažment pracoviska UP umožňuje,  aby bol pacient po úraze alebo v inom ohrození života ošetrený, diagnostikovaný, prípadne zoperovaný v krátkom čase bez nutnosti nežiadúceho presunu po oddeleniach nemocnice. Vstupnou bránou urgentného príjmu v bežnú pracovnú dobu sú 2 ambulancie urgentného príjmu:

Chirurgická ambulancia

(hlavná budova, prízemie, časť urgentný príjem)

  • Z pohľadu chirurga jde o úrazy hlavy spojené s poruchou vedomia, úrazy chrbtice, hrudníka, brucha a končatín spojené s poruchami obehu a imobilnosťou pacienta. Nemožno podceňovať ani náhle vzniknuté prudké bolesti brucha alebo prudké zhoršenie už trvajúcich bolestí spojené nezriedka s kolapsovými stavmi. Pomoci je poskytovaná aj pri všetkých naliehavých stavoch spojených s krvácaním, po rezných, sečných, strelných a bodných poraneniach, ako aj pri krvácaní zo zažívacieho traktu (zvracanie krvi, masívne krvácanie pri stolici). 
Ambulancia vnútorného lekárstva (interná)

(vestibul hlavnej budovy vedľa EKG pracoviska, v čase pohotovosti je to ambulancia v časti urgentný príjem)

  • Najčastejšie ide o akútne vzniknuté bolesti na hrudníku, náhle vzniknutú alebo zhoršenú dýchavicu, hypertenzné krízy (akútny výrazný výstup tlaku), pocity búšenia srdca, iné arytmie, akútne prieduškové, pľúcne, obličkové, tráviace a ďalšie ťažkosti...
 

POKYNY PRE PACIENTOV

VYŠETRENIE NEAKÚTNEHO STAVU

V prípade, že sa nejedná o stav, ktorý spĺňa horeuvedené kritéria, bude vyšetrenie so súhlasom pacienta vykonané ako odborné ambulantné vyšetrenie mimo určených ordinačných hodín v cene 20€ podľa cenníka výkonov a služieb na vlastnú žiadosť.

APS, URGENTNÝ PRÍJEM

V praxi to znamená, že ak pacient spĺňajúci horeuvedené kritéria navštívi naše zariadenie počas pracovnej doby (7.00 - 15.30 hod.), prichádza priamo (bez odporúčania všeobecného lekára) na ambulanciu urgentného príjmu. Mimo pracovnej doby pacient navštívi lekára APS a ten rozhodne o ďalšom postupe. 

ÚSTAVNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Akútne stavy z odboru napr. neurológia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria sú vyšetrovaní a ošetrovaní  na príslušných ambulanciách resp. oddeleniach. 

Oznamy

SONO bedrových kĺbov novorodencov v pôrodnici

31.12.2020 : Všetci novorodenci, ktorí od marca 2020 opúšťajú skalickú pôrodnicu, majú skríning bedrových kĺbov vykonaný. Sonografické vyšetrenie aktuálne vykonávame na novorodeneckom oddelení v rámci hospitalizácie na pôrodnici.
V prípade, že ide o rodičku, ktorá nerodila v Skalici alebo z iného dôvodu nemá dieťatko vyšetrenie absolvované, môže sa objednať na SONO bedrových kĺbov na č.t. 034 69 69 249. Ďakujeme za pochopenie.


Reumatologická ambulancia

01.08.2020 - 27.11.2020 : Reumatologická ambulancia FNsP Skalica je z dôvodu vzdelávania lekára v období od augusta do novembra mimo prevádzku. Všetkým pacientom objednaným na uvedené obdobie bol pridelený náhradný termín. O zrušení pôvodného termínu boli informovaní SMS správou. Informácia o náhradnom termíne je zasielaná pacientom tiež formou SMS správy. Pacienti sa môžu informovať na pridelené termíny aj v klientskom centre, a to telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) alebo osobne (vestibul hlavnej budovy, 6.00 – 15.30 hod.). S požiadavkou na predpis liekov kontaktujte prosím vášho všeobecného (obvodného) lekára. Ďakujeme za pochopenie.


BLOKOVANIE HOVOROV DO AMBULANCIÍ

31.12.2020 : Pre ambulancie v rezervačnom systéme MaPa sú telefonické hovory do ambulancií v čase od 8.00 do 13.00 hod. blokované (10 ambulancií). Pacienti môžu kontaktovať v tomto čase pre účely rezervácií klientske centrum - 034 69 69 206 (-207). Oznam platí na neurčito.


DARUJ KRV: Odbery výhradne pre objednaných darcov (transfuziologické oddelenie)

28.12.2020 - 29.12.2020 : ZATVORENÉ: Neprijímame darcov krvi. Ďakujeme za pochopenie.

07.12.2020 : PLNÝ STAV: Neprijímame darcov krvi z dôvodu nahláseného skupinového odberu. Ďakujeme za pochopenie.


ONKOLOGICKÉ VYŠETRENIA

14.10.2020 - 31.12.2020 : Onkologická starostlivosť je počas mimoriadnej situácie poskytovaná nasledovne:
Plánované odbery a kontrola pacienta sa vykonávajú po telefonickom objednaní na tel. číslach 034 69 69 365 (MUDr. Nečas) alebo 034 69 69 463 (MUDr. Mišová).
Akútne stavy a zhoršení pacienti sú vybavovaní priebežne.
Pacienti objednaní na podanie chemoterapie sú vybavovaní podľa objednania.
Pacientov,  ich rodinných príslušníkov a sprievodcov žiadame, aby dodržiavali hygienické nariadenia (rúško, dezinfekcia rúk, odstup).
Ďakujeme za pochopenie.   


Nefrologická ambulancia (prim. MUDr. Miroslav Červeň)

23.11.2020 - 27.11.2020 : Amb. je mimo prevádzku.


Infektologická ambulancia (MUDr. A. Hottmarová)

19.11.2020 - 27.11.2020 : Amb. je mimo prevádzku do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.