Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Viac ako 600 ľudí

Najdôležitejšiu podstatu ľudského šťastia, svoje zdravie, vkladáte do rúk viac ako 600 zamestnancov nemocnice. Na ceste uzdravenia vás okrem zdravotníckych pracovníkov sprevádzajú zamestnanci prevádzky, administratívy a vedenia.

Pri zrode nemocnice (1945) tu pracovalo na obnove zdravia občanov regiónu nie viac ako 50 odhodlaných bojovníkov a za štvrťstoročie svojho pôsobenia sa ich počet (611) takmer vyrovnal dnešnému stavu. Motorom činnosti zdravotníckeho pracovníka zostáva potreba naplniť svoje poslanie, teda podieľať sa na obnove a zachovaní telesného a duševného zdravia občanov. Neľahké chvíle nám všetkým pomáha preklenúť vzájomná úcta, slušnosť a ľudský prístup na strane pracovníka nemocnice, ako aj na strane klienta.

  • Váš zdravotný stav trpezlivo sleduje a posudzuje asi deväťdesiat lekárov a dvestošesťdesiat sestier na ambulanciách a lôžkových oddeleniach.
  • Na ošetrovateľskej starostlivosti sa v čase hospitalizácie podieľajú aj sanitári, zdravotnícki asistenti a pomocní pracovníci v zdravotníctve, spolu je to asi 35 ľudí.
  • Za správnym určením Vašej diagnózy sa ukrýva dôsledná práca asi šesťdesiatichpiatich pracovníkov z oddelenia rádiológie a nemocničných laboratórií (biochémie a hematológie, mikrobiológie, patológie).
  • Členovia mobilných posádok záchrannej zdravotnej služby, čo je asi dvadsaťpäť ľudí, dennodenne zvádzajú boj o záchranu života občanov regiónu.
  • Liečebný proces vhodne dopĺňa asi šesťdesiat pracovníkov špecializovaných zdravotníckych pracovísk (operačných sál, transfuziológie, dialýzy, sterilizácie, epidemiológie, rehabilitácií), nemocničnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok.
  • Kontinuitu celého procesu zabezpečuje cca tridsať pracovníkov administratívy a sedemdesiat ľudí z podporných nezdravotníckych pracovísk (pracovníci dopravy a dispečingu, stravovacej prevádzky, zberne bielizne, záhrady, tiež spojovateľky, informátori a ďalší).

 

Počty zamestnancov sú len orientačné, východiskom sú údaje o počte pracovníkov k 31.7.2017. 

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.