Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Vzdelávanie

KONTAKT

Referent vzdelávania
Mgr. Kristína Janúfková 
t: (34) 69  69 320
e: vzdelavanie@nspskalica.sk

SESTRY A PÔRODnÉ ASISTENTKY

Sestry a pôrodné asistentky sa na vzdelávacie aktivity prihlasujú elektronicky cez portál SK SaPA vopred, najneskôr do 3 dní pred konaním vzdelávacej aktivity. 

NEMOCNIČNÉ SEMINÁRE PRE LEKÁROV A LABORATÓRNYCH DIAGNOSTIKOV

Semináre sú organizované lekármi a laboratórnymi diagnostikmi.
Pasívna účasť je umožnená aj iným zdravotníckym pracovníkom.

KREDITY, POPLATKY

Osoby, ktoré nie sú zamestnancami FNsP Skalica, a. s., uhrádzajú podľa Cenníka výkonov a služieb FNsP Skalica, a.s. poplatok vo výške 2 € za pasívnu účasť na vzdelávacej aktivite trvajúcej dve hodiny (cena za 1 kredit je 1 €).

Pri neuhradení poplatku nebude účastníkovi vydané potvrdenie o účasti a nebudú mu pridelené ani 2 kredity za pasívnu účasť. 

Poplatok sa uhrádza priamo v pokladni nemocnice (budova administratívy, 1. poschodie) pred začatím vzdelávacej aktivity. Účastník seminára sa preukáže potvrdením o uhradení poplatku pred zahájením aktivity.  

 
 

 2. polrok 2017

NEMOCNIČNÉ SEMINÁRE PRE LEKÁROV A LABORATÓRNYCH DIAGNOSTIKOV

20.09. PROGRAM
Trnasfuziologické oddelenie a Odd. klinickej biochémie a hematológie (OKBH)

04.10. PROGRAM
Chirurgické oddelenie 

24.10. PROGRAM
Oddelenie vnútorného lekárstva 

07.11. PROGRAM - ! POZOR SKORŠÍ TERMÍN - UTOROK 
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

15.11. PROGRAM
Pediatrické a neonatologické oddelenie

07.12. PROGRAM - ! POZOR ZMENA TERMÍNU - ŠTVRTOK
Patologicko-anatomické oddelenie 

01/2018 PROGRAM - ! POZOR ZMENA TERMÍNU  - PRESUN NA JANUÁR 
Neurologické oddelenie

NEMOCNIČNÉ SEMINÁRE PRE INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

21.09. PROGRAM
Ortopedické oddelenie a fyziatria, balneológia a liečebné rehabilitácie (FBLR)

10.10. PROGRAM
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a nemocničná lekáreň

22.11. PROGRAM
Oddelenie klinickej mikrobiológie (OKM) a patologicko-anatomické oddelenie

12.12. PROGRAM - ! POZOR ZMENA TERMÍNU - UTOROK
Neurologické oddelenie a záchranná zdravotná služba (ZZS)

Iné zdravotnícke profesie

Iné zdravotnícke profesie sú sestry, pôrodné asistentky, medicínsko-technickí pracovníci, fyzioterapeuti, sanitári, zdravotnícki asistenti a záchranári.  

 

 

MUDr. Daniel Vidovič, MPH
námestník pre LPS

 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.