Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Vzdelávanie

ÚČASŤ NA SEMINÁROCH

Nemocničné semináre pre lekárov a laboratórnych diagnostikov sú organizované lekármi a laboratórnymi diagnostikmi, ale pasívna účasť je umožnená aj sestrám, pôrodným asistentkám, medicínsko-technickým pracovníkom, fyzioterapeutom, záchranárom a iným zdravotníckym pracovníkom.

PRIHLASOVANIE SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

Sestry a pôrodné asistentky sa na vzdelávacie aktivity prihlasujú elektronicky cez portál SK SaPA vopred, najneskôr do 3 dní pred konaním vzdelávacej aktivity. 

KREDITY, POPLATKY

Osoby, ktoré nie sú zamestnancami FNsP Skalica, a. s., uhrádzajú podľa Cenníka výkonov a služieb FNsP Skalica, a.s. poplatok vo výške 2 € za pasívnu účasť na vzdelávacej aktivite trvajúcej dve hodiny (cena za 1 kredit je 1 €).

Pri neuhradení poplatku nebude účastníkovi vydané potvrdenie o účasti a nebudú mu pridelené ani 2 kredity za pasívnu účasť. 

Poplatok sa uhrádza priamo v pokladni nemocnice (budova administratívy, 1. poschodie) pred začatím vzdelávacej aktivity. Účastník seminára sa preukáže potvrdením o uhradení poplatku pred zahájením aktivity.  

KONTAKT

Referent vzdelávania
Mgr. Kristína Janúfková 
t: (34) 69  69 320
e: vzdelavanie@nspskalica.sk

Harmonogram vzdelávania pre 1. polrok 2018

NEMOCNIČNÉ SEMINÁRE PRE LEKÁROV A LABORATÓRNYCH DIAGNOSTIKOV

10.01. PROGRAM
Neurologické oddelenie

14.02. PROGRAM
Ortopedické oddelenie 

07.03. PROGRAM
Nemocničný epidemiológ

11.04. PROGRAM
Urologické oddelenie 

16.05. PROGRAM
Rádiologické oddelenie 

06.06. PROGRAM
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

NEMOCNIČNÉ SEMINÁRE PRE INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

00.00. PROGRAM
oddelenie 

00.00. PROGRAM
oddelenie 

00.00. PROGRAM
oddelenie 

00.00. PROGRAM
oddelenie 

Iné zdravotnícke profesie

Iné zdravotnícke profesie sú sestry, pôrodné asistentky, medicínsko-technickí pracovníci, fyzioterapeuti, sanitári, zdravotnícki asistenti a záchranári.  

 

Harmonogram vzdelávania pre 2. polrok 2018

NEMOCNIČNÉ SEMINÁRE PRE LEKÁROV A LABORATÓRNYCH DIAGNOSTIKOV

september 2018 PROGRAM
Transfuziologiké oddelenie a oddelenie klinickej biochémie a hematológie

október 2018 PROGRAM
Chirurgické oddelenie 

október 2018 PROGRAM
Oddelenie klinickej mikrobiológie

október 2018 PROGRAM
Oddelenie vnútorného lekárstva

november 2018 PROGRAM
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 

november 2018 PROGRAM
Pediatrické a neonatologické oddelenie 

december 2018 PROGRAM
Patologicko-anatomické oddelenie 

december 2018 PROGRAM
Neurologické oddelenie 

NEMOCNIČNÉ SEMINÁRE PRE INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

00.00. PROGRAM
oddelenie 

Iné zdravotnícke profesie

Iné zdravotnícke profesie sú sestry, pôrodné asistentky, medicínsko-technickí pracovníci, fyzioterapeuti, sanitári, zdravotnícki asistenti a záchranári.  

 

MUDr. Daniel Vidovič, MPH,
námestník pre LPS

Mgr. et  Mgr. Kristína Janúfková,
referent vzdelávania 

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.