Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Záchranná zdravotná služba

Urgentná medicína poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť osobám s náhlym ohrozením zdravia a/alebo života. Uplatňuje sa vo fáze prvého kontaktu s pacientom, v etape prednemocničnej a mimonemocničnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe, urgentných príjmových oddeleniach zdravotníckych zariadení, v činnostiach potrebných pre ochranu zdravia a záchranu života vo všeobecnom záujme a v zabezpečovaní neodkladných medziústavných transportov.

Oblasťou záujmu záchrannej zdravotnej služby je včasná diagnostika a liečba stavov, ktoré ohrozujú život, orgánové systémy, alebo končatiny postihnutého. Skorá pomoc a smerovanie postihnutého k ďalšej špecializovanej zdravotníckej starostlivosti zlepšujú outcome chorých. Hlavné princípy sú zadefinované šiestimi ramenami modrej hviezdy života: vyhľadávanie, zodpovednosť, dosiahnuteľnosť, ošetrenie na mieste, starostlivosť pri transporte a prevoz na definitívne ošetrenie. Záchranná zdravotná služba by mala byť dostupná každej osobe, v každom veku, v každom akútnom ochorení, bez zbytočného odkladu, mimo zdravotníckych zariadení, v súčinnosti s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému.

 

 

  

Samozrejmosťou zásahov je fundovaný a profesionálny prístup zdravotníkov pri riešení náhlych príhod. Medzi hlavné úlohy záchrannej zdravotnej služby patrí včasný výjazd i dojazd a čo najrýchlejšie poskytnutie odbornej pomoci, odobratie anamnézy, zabezpečenie podmienok pre urgentné ošetrenie na hlásenom mieste zásahu, ochrana pred nepriaznivými fyzikálnymi vplyvmi, rýchle posúdenie klinického stavu, stabilizácia základných životných funkcií, tíšenie bolesti a strachu, priebežná spolupráca s dispečingom a koordinácia ďalšieho smerovania pacienta, rýchly a šetrný prevoz a následné odovzdanie pacienta už pripravenému tímu v zdravotníckom zariadení, ktoré je vybavené na liečenie danej zmeny zdravotného stavu, podľa potreby spolupráca s hasičským a policajným zborom, vedenie zdravotnej dokumentácie. 

 
 

 

Činnosť jednotlivých ambulancií, t.j. výjazdových tímov je riadená a koordinovaná Krajským operačným strediskom v Trnave, ktoré preberá volania z tiesňových čísiel.

Ročne sa vykoná približne 1600 výjazdov RLP a 1300 výjazdov RZP.

 

PERSONÁLNE OBSADENIE / KONTAKTY

Primár:
MUDr. Ivo Horský

Vedúci lekár ZZS: 
MUDr. Zuzana Zaviatičová     
(34) 69 69 232

Manažérka ZZS:    
Mgr. Katarína Komorníková  
(34) 69 69 227

PRACOVISKÁ

Rýchla lekárska pomoc Skalica (RLP Skalica)
- posádka v zložení lekár, záchranár, vodič 

Rýchla zdravotná pomoc Brodské (RZP Brodské, Letná 683, 908 85 Brodské)
- posádka v zložení záchranár, vodič 

RLP Skalica i RZP Brodské organizačne spadajú pod Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP Skalica.

 

 

V stave ohrozenia zdravia alebo života volajte linku

155 alebo 112

Anketa

Uvítali by ste možnosť rezervácie termínu ambulantného vyšetrenia cez internet?

Oznamy

Pripojenie na internet

31.12.2018 : Z technických príčin neposkytujeme službu "Pripojenie na internet". Oznam platí na bližšie neurčenú dobu.


Skrátený režim práce pediatrických (detských) ambulancií je v platnosti do odvolania

14.02.2017 - 31.01.2018 : Od 14. februára 2017 do odvolania pracuje detská neurologická ambulancia z prevádzkových dôvodov v skrátenom režime.
Ordinačné hodiny neurologickej ambulancie zostávajú - UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Budú vybavení LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI a akútne stavy.
Pacienti sa môžu objednávať v utorok, stredu a štvrtok na t. č. 034/ 69 69 241. Od 15. mája 2017 do odvolania pracuje v skrátenom režime detská nefrologická ambulancia.
Ordinačné hodiny ambulancie zostávajú - PONDELOK, od 9.00 do 12.00 hod.
Vyšetrení budú LEN VOPRED OBJEDNANÍ PACIENTI.
Pacienti sa môžu objednávať na t. č. 034/ 69 69 246.
Ďakujeme za pochopenie.


Ambulancia vnútorného lekárstva (MUDr. M. DRAGÚNOVÁ)

29.01.2018 - 31.01.2018 : Amb. je mimo prevádzku.


Ambulancia vnútorného lekárstva II (MUDr. M. MASKALÍK)

15.01.2018 - 27.01.2018 : Amb. je mimo prevádzku.


Všetky oznamy

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.