Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Ako nás nájdete Plán areálu Facebook

034/664 4951-5

sekretariat@nspskalica.sk

Zmluvy

Zmluvy zverejnené v súvislosti s realizáciou projektu Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica

Kúpna zmluva - Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 6

Kúpna zmluva - Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - germicídne žiariče pre AKO

Nadobudnutie účinnosti Kúpnej zmluvy - Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - germicídne žiariče pre AKO

Kúpna zmluva - Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 4

Nadobudnutie účinnosti Kúpnej zmluvy - Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 4

Kúpna zmluva - Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - vybavenie GPO

Nadobudnutie účinnosti Kúpnej zmluvy - Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - vybavenie GPO

Kúpna zmluva - Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - germicídne žiariče na GPO

Nadobudnutie účinnosti Kúpnej zmluvy - Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - germicídne žiariče na GPO

Kúpna zmluva - Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 1

Nadobudnutie účinnosti Kúpnej zmluvy - Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 1

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - zdravotnícka technika č. 1

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve - zdravotnícka technika č. 1

Stavebný dozor - 1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie

Stavebný dozor - 2. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti gynekologicko - pôrodníckeho pavilónu II. a III. NP

Nadobudnutie účinnosti zmlúv o výkone činnosti stavebného dozoru

Zmluva o dielo - 1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie

Nadobudnutie účinnosti Zmluvy o dielo - 1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - 1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - 1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 206/2019 - 1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie

Nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo - 1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie

Zmluva o dielo - 2. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti gynekologicko - pôrodníckeho pavilónu II. a III. NP

Nadobudnutie účinnosti Zmluvy o dielo - 2. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti gynekologicko - pôrodníckeho pavilónu II. a III. NP

Potrebujete poradiť? Napíšte nám:

Cestou kontaktného formulára nie je možné riešiť starostlivosť o neodkladné stavy, stanoviť diagnózu, stanoviť liečebný postup, objednať sa na vyšetrenie, výkon alebo službu, ani dohodnúť si hospitalizáciu. Odpoveď očakávajte v priebehu niekoľkých dní.